Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O'nun ayetlerinden biri de, sizin için kendi cinsinizden eşler yaratmasıdır. Siz, onunla dinginleşir huzur bulursunuz. Birbirinize karşı, aranızda sevgi ve rahmet oluşturdu. Düşünen bir toplum için bunda nice ayetler vardır.

وَمِنْ اٰيَاتِه۪ٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجاً لِتَسْكُـنُٓوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةًۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen li teskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh, inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun.
#kelimeanlamkök
1ve min-nden (biri de)
2ayatihiO'nun ayetleri-ايي
3en
4halekayaratmasıdırخلق
5lekumsizin için
6min-den
7enfusikumnefisleriniz-نفس
8ezvaceneşlerزوج
9liteskunusakinleşeceğinizسكن
10ileyhaonunla
11ve cealeve koymasıdırجعل
12beynekumaranızaبين
13meveddetensevgiودد
14ve rahmetenve acımaرحم
15inneşüphesiz
16fivardır
17zalikebunda
18layatinibretlerايي
19likavminbir toplum içinقوم
20yetefekkerunedüşünenفكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet meydana getirmesi de O'nun delillerindendir. Doğrusu bunda düşünen bir toplum için dersler vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendileriyle kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi O'nun delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için dersler vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza dostluk sevgisi ve merhamet koyması O'nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O'nun ayetlerinden* biri de, sizin için kendi cinsinizden eşler yaratmasıdır. Siz, onunla dinginleşir huzur bulursunuz. Birbirinize karşı, aranızda sevgi ve rahmet oluşturdu. Düşünen bir toplum için bunda nice ayetler* vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yanlarında rahatlayasınız huzur bulasınız diye size, kendi türünüzden eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda, düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dirlik bulmanız için, kendi benliklerinizden sizin için eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet yerleştirmesi de O'nun ayetlerindendir. Aslında, işte bunda, düşünen bir toplum için kesinlikle kanıtlar vardır.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de O'nun mucizevi işaretlerinden biridir: Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onun ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ısınasınız ve aranızda sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eşler yaratmasıdır. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ayetler vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme yapması da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ibretler vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O'nun işaretlerinden biri de, sizi cezbeden kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirmesidir: bunda, kuşkusuz, düşünen insanlar için dersler vardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine onun ayetlerindendir ki; sizin için nefislerinizden zevceler yaratmış kendilerine ısınırsınız diye ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme yapmış, şübhesiz ki bunda düşünecek bir kavm için ayetler var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'nun ayetlerinden biri de, size nefislerinizden, sakinleşeceğiniz eşler yaratması ve aranıza sevgi ve acıma koymasıdır. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır.

 • Gültekin Onan

  Onda 'sükun bulup durulmanız' için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen (yetefekkerun) bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Size nefislerinizden, kendilerine ısınmanız için, zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması da Onun ayetlerindendir. Şübhe yok ki bunda fikrini iyi i'mal edecek bir kavm için elbette ibretler vardır.

 • İbni Kesir

  Kendileriyle huzura kavuşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir kavim için ayetler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size kendi nefsinizden huzura kavuşabilesiniz diye eşler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması da onun ayetlerindendir. Bunda, düşünen toplum için ayetler vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Kendilerine ısınmanız için, size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda, düşünen kimseler için ibretler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O'nun işaretlerindendir, kendi benliklerinizden (Esma terkibi olarak meydana gelen bilinçlerinizden) eşler (beden) yaratması, onlara yerleşip sükun bulasınız ve aranızda sevgi ve rahmet oluştursun sizin için diye.. . Muhakkak ki bu olayda, tefekkür eden bir topluluk için elbette nice işaretler vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza dostluk sevgisi ve merhamet koyması O'nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O'nun ayetlerinden* biri de, sizin için kendi cinsinizden eşler yaratmasıdır. Siz, onunla dinginleşir huzur bulursunuz. Birbirinize karşı, aranızda sevgi ve rahmet oluşturdu. Düşünen bir toplum için bunda nice ayetler* vardır.

 • Progressive Muslims

  And from His signs is that He created for you mates from yourselves that you may reside with them, and He placed between you affection and mercy. In that are signs for a people who reflect.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among His proofs is that He created for you spouses from yourselves that you might be reassured thereby, and made between you love and mercy; in that are proofs for people who reflect.

 • Aisha Bewley

  Among His Signs is that He created spouses for you of your own kind so that you might find tranquillity in them. And He has placed affection and compassion between you. There are certainly Signs in that for people who reflect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among His proofs is that He created for you spouses from among yourselves, in order to have tranquility and contentment with each other, and He placed in your hearts love and care towards your spouses. In this, there are sufficient proofs for people who think.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from His signs is that He created for you mates from yourselves that you may reside with them, and He placed between you affection and mercy. In that are signs for a people who reflect.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From His signs is that He created for you mates from yourselves that you may reside with them, and He placed between you affection and compassion. In that are signs for a people who reflect.