Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, rüzgarı göndererek bulutları hareket ettirir. Sonra onu gökyüzünde dilediği gibi yayıp kütleler haline getirir. Sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.

اَللّٰهُ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَٓاءِ كَيْفَ يَشَٓاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِه۪ۚ فَاِذَٓا اَصَابَ بِه۪ مَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
Allahullezi yursilur riyaha fe tusiru sehaben fe yebsutuhu fis semai keyfe yeşau ve yec'aluhu kisefen fe terel vedka yahrucu min hılalih, fe iza esabe bihi men yeşau min ibadihi iza hum yestebşirun.
#kelimeanlamkök
1allahuAllah
2lleziki
3yursilugönderirرسل
4r-riyaharüzgarlarıروح
5fetusirukaldırırثور
6sehabenbulutuسحب
7feyebsutuhusonra onu yayarبسط
8fi
9s-semaigökteسمو
10keyfenasılكيف
11yeşa'udiliyorsaشيا
12ve yec'aluhuve ederجعل
13kisefenparça parçaكسف
14feterave görürsünراي
15l-vedkayağmurunودق
16yehrucuçıktığınıخرج
17min
18hilalihiarasındanخلل
19feizaderken
20esabeuğratıncaصوب
21bihionu
22men
23yeşa'udilediğineشيا
24min-ndan
25ibadihikulları-عبد
26izahemen
27humonlar
28yestebşirunesevinirlerبشر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, rüzgarları gönderip bulutları harekete geçirir. Onları gökyüzünde dilediği gibi yayıp kütleler haline getirir. Sen yağmuru bulutlardan yağarken görürsün. Bu yağmuru kullarından dilediklerine yağdırınca, hemen sevinirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah rüzgârları gönderendir. Bu (rüzgâr)lar bulutu kaldırır. (Allah) onu gökte dilediği gibi yayar ve parçalara ayırır. (Bulutların) arasından yağmurun çıktığını görürsün. (Allah) kullarından dilediğine onu (yağmuru) isabet ettirince onlar hemen sevinirler.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte yayıp üst üste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, rüzgarı göndererek bulutları hareket ettirir. Sonra onu gökyüzünde dilediği gibi yayıp kütleler haline getirir. Sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rüzgarları gönderen Allah'tır. Bulutu kaldırıp Allah'ın emrettiği şekilde yayarlar. Allah bulutu küme küme yapınca arasından çıkan yağmuru görürsün. Sonra yağmuru, belirlediği kullarına ulaştırdığında hemen sevinirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, rüzgarları gönderir; böylece, bulutlara devinim yaptırır. Sonra, dilediği gibi onları gökte yayar ve parçalara ayırır. Ardından, onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Sonunda, dilediği kuluna ulaştırdığında, onları sevindirir.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah O'dur ki, rüzgarları elçi (gibi) göndererek bulutları tetikler; artık onları semada nasıl isterse öyle yayacak, dahası parça parça edecektir. Derken sen (ey insan), bulutların bağrından yağmurun boşaldığını görürsün: bir de onu kullarından dilediği kimselerin üzerine yağdırmaya görsün; işte o an değme onların sevincine!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O Allah'tır ki, rüzgarları gönderir de onlar, bulutu savurur. Sonra Allah o bulutu gökte dilediği gibi yayıp döşer, onu parça parça eder. Nihayet sen onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Sonra onu kullarından dilediğine ulaştırdığında onlar, müjde almış gibi sevinirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri gülüverir,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bulutları yükseğe kaldırsın diye (umut) rüzgarlarını estiren O'dur! O, bulutları göklerin üzerine dilediği gibi yayar ve onları yarıp parçalar, böylece bulutların içinden yağmurların boşaldığını görürsün ve kullarından dilediğinin üzerine yağdırıp onları sevince boğar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah, onları dilediği gibi, (bazen) yayar ve (bazen) yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah odur ki rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar, derken onu Semada nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder, derken yağmuru görürsün aralarından çıkar, derken onu kullarından kimlere dileyorsa döküverdi mi derhal yüzleri gülüverir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, rüzgarları gönderir, bulutu kaldırır; sonra onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; arasından yağmurun çıktığını görürsün. Derken, onu kullarından dilediğine uğratınca hemen sevinirler.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah Odur ki rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar), derken (Allah) bunu gökde nasıl dilerse öylece serer. Onu parça parça da eder. Nihayet görürsün ki aralarından yağmur çıkıb durmakdadır. Artık onu kullarından kimi dilerse onlara nasıyb eder de onlar da hemen sevinirler.

 • İbni Kesir

  Allah, O'dur ki; rüzgarları gönderip bulutları yürütür ve onları dilediği gibi gökte yayar ve kısım kısım yığar. Nihayet sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla onlar hemen seviniverirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rüzgarları gönderip, bulutları hareket ettiren, onu gökte istediği gibi yayan ve küme küme eden Allah'tır. Sonunda sen aralarından yağmurun çıktığını görürsün; kullarından dilediğine yağmuru indirdiği zaman onlar hemen sevinirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah o azamet sahibidir ki rüzgarları gönderir, rüzgarlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor! Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca, derhal yüzleri gülüverir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'tır ki, rüzgarları (ilham yollu fikirleri) irsal eder de bulutları (veri tabanındaki düşünceleri) sürer; onu (o düşünceleri) nasıl isterse öylece semada (bilinçte) yayar ve onu parça parça kılar (analizler yaptırır); böylece yağmurun (keşfedilen ilmin) onun aralarından çıktığını görürsün.. . Onu kullarından dilediğine isabet ettirince, bir de bakarsın ki onlar müjde edilen ile neşelenip seviniyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH rüzgarları göndererek bulutları sürer, onları dilediği gibi gökte yayıp üstüste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, rüzgarı göndererek bulutları hareket ettirir. Sonra onu gökyüzünde dilediği gibi yayıp kütleler haline getirir. Sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.

 • Progressive Muslims

  God Who sends the winds, so they raise clouds, and He spreads them in the sky as He wishes, then He turns them into joined pieces, then you see the rain drops come forth from their midst. Then when He makes them fall on whomever He wills of His servants, they rejoice!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God is He who sends the winds, that they stir up a cloud, and He spreads it in the sky as He wills; and He makes it pieces and thou seest the rain come forth from the midst of it; then when He makes it fall on whom He wills of His servants they rejoice

 • Aisha Bewley

  It is Allah who sends the winds which stir up clouds which He spreads about the sky however He wills. He forms them into dark clumps and you see the rain come pouring out from the middle of them. When He makes it fall on those of His slaves He wills, they rejoice,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD is the One who sends the winds, to stir up clouds, to be spread throughout the sky in accordance with His will. He then piles the clouds up, then you see the rain coming down therefrom. When it falls on whomever He chooses from among His servants, they rejoice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God Who sends the winds, so they raise clouds, and He spreads them in the sky as He wishes, then He turns them into joined pieces, then you see the rain drops come forth from their midst. Then when He makes them fall on whoever He wills of His servants, they rejoice!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God is the one who sends the winds, so they raise clouds, and He spreads them in the sky as He wishes, then He turns them into joined pieces, then you see the rain drops come forth from their midst. Then when He makes them fall on whomever He wills of His servants, they rejoice!