Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği vererek gerçekleri anlattık. Sen onlara bir ayet de getirsen, Kafirler kesinlikle: "Siz, sadece, asılsız iddialarda bulunan kimselersiniz." derler.

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍۜ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ
Ve lekad darebna lin nasi fi hazel kur'ani min kulli mesel, ve le in ci'tehum bi ayetin le yekulennellezine keferu in entum illa mubtılun.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2derabnabiz anlattıkضرب
3linnasiinsanlaraنوس
4fi
5hazabu
6l-kuraniKur'an'daقرا
7min
8kulliher çeşitكلل
9meselinmisali ileمثل
10veleinve eğer
11ci'tehumonlara getirsenجيا
12biayetinbir ayetايي
13leyekulennederlerقول
14ellezinekimseler
15keferuinkar edenlerكفر
16indeğil(siniz)
17entumsiz
18illabaşka
19mubtiluneiptal edenler(den)بطل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz, insanlara bu Kur'an'da her türlü örneği verdik. Şayet onlara bir mucize getirsen, inkarcılar kesinlikle şöyle diyecekler: "Siz, sadece batıl şeyler ortaya koymaktasınız."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik.* Onlara bir ayet (mucize) getirsen, kâfir olanlar elbette şöyle diyeceklerdir: "Siz ancak ve ancak (gerçekleri) iptal edenlersiniz."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz bu Kuran'da halka her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen, kafirler, "Siz yanılanlarsınız" diyeceklerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği vererek gerçekleri anlattık. Sen onlara bir ayet* de getirsen, Kafirler kesinlikle: "Siz, sadece, asılsız iddialarda bulunan kimselersiniz." derler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu Kur'an'da insanlar için her örneği verdik. Sen onlara bir mucize getirseydin görmezlikten gelenler hemen, "Siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz" derlerdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik gerçek şu ki, bu Kur'an'da, insanlar için her türlü örneği, değişik biçimlerde anlattık. Onlara bir mucize getirsen, nankörlük edenler, kesinlikle, şöyle derler: "Asılsız şeyler uydurmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu Biz bu Kur'an'da, insanlara (hakikati) her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak açıkladık. Ama onlara (bu türden mesel içeren) bir ayetle gelsen, inkarda direnenler yine de: "Siz sadece batılın peşine düşen kişilersiniz" derler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun ki, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Sen onlara bir mucize getirsen, o inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: "Siz, eskiyi hükümsüz kılanlardan başkası değilsiniz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Şüphesiz, sen onlara bir ayetle geldiğin zaman, o inkar edenler, mutlaka: "Siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz" derler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki bu Kur'an'da her çeşit misaller getirdik. Yemin ederim ki, sen onlara başka bir ayet de getirsen o küfredenler yine diyecekler ki: "Siz muptilsiniz (olmayanı gerçek gibi gösteren kimselersiniz)!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz bu Kuran'da insanların önüne her türlü örnek olayı koyduk. Ama onlara (böyle) bir mesajla yaklaşırsan, hakikati inkara şartlanmış olanlar, mutlaka, "Siz düzmece iddialarda bulunmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz!" derler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun, eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka, "Siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız" derler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için bu Kur'anda her türlü meselden temsil getirdik, yemin ederim ki sen onlara başka bir ayet de getirsen o küfredenler yine diyecekler ki: siz her halde mubtılsiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirip anlattık. Onlara bir ayet getirdiğin zaman inkar edenler: "Siz (geleneklerimizi) iptal edenlerden başka bir şey değilsiniz." derler.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz bu Kuran'da insanlar için her örneği gösterdik. Şüphesiz, sen onlara bir ayet ile geldiğin zaman, o küfredenler mutlaka: "Siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz" derler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki bu Kur'anda insanlar için her (çeşid) misal (ler) irad etmişizdir. Andolsun ki (Habibim) onlara herhalde bir ayeti getirsen küfreden (o adam) lar mutlakaa: "Siz tezvircilerden başkası değilsiniz" diyeceklerdir.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali irad etmişizdir. Bununla beraber sen, onlara herhangi bir ayet getirmiş olsan küfredenler: Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız, derler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gerçekten, bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen bile, inkarcılar: -Siz, ancak batıl şeyleri ileri sürenlersiniz derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kafirler: "Siz ancak, batıl iddialar peşindesiniz" derler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki şu Kuran'da insanlar için her çeşit misalden vurguladık! Yemin olsun ki, onlara bir delil getirsen, o hakikat bilgisini inkar edenler elbette şöyle diyeceklerdir: "Siz palavracısınız!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz bu Kuran'da halka her türlü örneği verdik. Onlara bir mucize getirsen, kafirler, 'Siz yanılanlarsınız,' diyeceklerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği vererek gerçekleri anlattık. Sen onlara bir ayet* de getirsen, gerçeği yalanlayan nankörler kesinlikle: "Siz, sadece, asılsız iddialarda bulunan kimselersiniz." derler.

 • Progressive Muslims

  And We have cited for the people in this Quran of every example. And if you come to them with a sign, those who rejected will Say: "You are bringing falsehood!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We have struck for men in this Qur’an every similitude. And if thou come to them with a proof, those who ignore warning will say: “You are only creators of vanity.”

 • Aisha Bewley

  We have made all kinds of examples for people in this Qur’an. If you bring them a Sign those who are kafir will say, ‘You are just purveyors of falsehood!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Thus, we have cited for the people in this Quran all kinds of examples. Yet, no matter what kind of proof you present to the disbelievers, they say, "You are falsifiers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have put forth for the people in this Qur'an of every example. And if you come to them with a sign, those who rejected will say: "You are bringing falsehood!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have cited for the people in this Quran of every example. If you come to them with a sign, those who rejected will say, "You are bringing falsehood!"