Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gördüğünüz gibi gökleri direksiz yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmaması için ağır baskılar yerleştirdi. Orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten su indirip, orada her kerim çiftten bitki bitirdi.

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ وَبَثَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَٓابَّةٍۜ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ
Halakas semavati bi gayri amedin terevneha ve elka fil ardı revasiye en temide bikum ve besse fiha min kulli dabbeh, ve enzelna mines semai maen fe enbetna fiha min kulli zevcin kerim.
#kelimeanlamkök
1halekayarattıخلق
2s-semavatigökleriسمو
3bigayriolmadanغير
4amedinbir direkعمد
5teravnehagörebildiğinizراي
6ve elkave attıلقي
7fi
8l-erdiyereارض
9ravasiyesağlam ve yüksek dağlarرسو
10endiye
11temidesarsarميد
12bikumsizi
13ve besseve yaydıبثث
14fihaorada
15min
16kulliher çeşitكلل
17dabbetincanlıyıدبب
18ve enzelnave indirdikنزل
19mine-ten
20s-semaigök-سمو
21maenbir suموه
22feenbetnave bitirdikنبت
23fihaorada
24min-ten
25kulliherكلل
26zevcinçift-زوج
27kerimingüzel (bitkiler)كرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, gökleri, görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sabit dağlar koydu ve orada her çeşit canlının çoğalmasını sağladı. Biz, gökyüzünden su indirip orada her türlü faydalı bitkiler yetiştirmişizdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yaratmıştır.* Sizi sarsmasıyla ilgili yer içinde ağır baskılar yerleştirmiştir.*Orada (yerde) her çeşit canlıyı yaymıştır. Biz gökten su indirip, orada (yerde) her değerli çiftten yetiştirmekteyiz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri, gördüğün bir direk olmadan yaratmıştır. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar atıp yerleştirdi ve orada her çeşit yaratığı yaydı. Gökten bir su yağdırdık ve orada her güzel çifti bitirdik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gördüğünüz gibi gökleri direksiz yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmaması için ağır baskılar yerleştirdi. Orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten su indirip, orada her kerim* çiftten bitki bitirdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yaratmış, sizi çok sarsmasın diye yerin içine sabitleyen dağlar yerleştirmiş ve orada her türlü (hareketli) canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip bereketli çiftlerin (erkek ve dişi bitkilerin) hepsinden bitirmiştir*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gökleri, görünür destekler olmadan yaratmıştır. Yeryüzünün sizi sarsmaması için sarsılmaz dağlar yerleştirmiş ve her türlü canlıyı yaymıştır. Ve gökten su indirerek, her güzel bitkiden çift yetiştirdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O gökleri, gördüğünüz bir direk olmaksızın yarattı ve O sizi sarsmasın diye yeryüzüne kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdi ve orada her çeşit canlı varlığın üremesini sağladı. İşte Biz, gökten yağmuru (böyle) indiririz, akabinde orada her tür ve cinsten yararlı varlığı (böyle) yetiştiririz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gökleri direksiz, desteksiz yarattı; görüyorsunuz onları. Ve yeryüzüne, sizi çalkalayıp sendeletmesin diye ağırlıklar, dayanaklar bıraktı ve orada her çeşit hayvanı yaydı. Gökten bir su indirdik de orada her türlü cömert ve bereketli çifti filizlendirdik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar bıraktı ve orada herbir hayvandan üretti. Hem gökten bir su indirdik de orada her hoş çeşitten yetiştirdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, gökleri görünür destekler olmadan yarattı; sizi sarsmasın diye yeryüzünü sabit dağlar ile donattı ve orada her çeşit canlı varlığın çoğalmasını sağladı. Biz gökyüzünden sular indirir ve bununla yeryüzünde her türlü faydalı (canlı)nın yetişip büyümesini sağlarız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gökleri direksiz yarattı onları görüyorsunuz Arza da sizi çalkalar diye ağır baskılar bıraktı ve onda her bir hayvandan üretti, hem Gökten bir su indirdik de her hoş çeşitten yetiştirdik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah), gökleri görebildiğiniz bir direk olmadan yarattı, sizi sarsar diye yere de sağlam ve yüksek dağlar attı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Gökten bir su indirdik de orada her güzel çifti bitirdik.

 • Gültekin Onan

  O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, (şu) görüb durduğunuz gökleri direksiz yaratdı. Yere, sizi sarsar diye, ağır baskılar koydu. Orada (yerde) her bir canlıdan (nice çeşidler) yaydı. Biz gökden de su indirdik de (yerde) her sınıf (dan) güzel nebatlar yetişdirdik.

 • İbni Kesir

  Gökleri, gördüğünüz gibi direksiz olarak yaratmış, sizi sarsar diye yere ağır baskılar koymuş, orada her türlü canlıyı yaymıştır. Biz, gökten su indirip orada her sınıf bitkiler yetiştirmişizdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gördüğünüz gibi, gökleri direksiz yaratmış, yeryüzünde de, sizi sarsar diye köklü dağlar koymuştur. Orada her çeşit canlıyı yaydı. Gökten su indirip, onunla orada her çift güzel bitkiler yetiştirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yarattı. Yere de, sizi sarsmaması için, ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik, orada her güzel çifti yetiştirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Semaları, dayanağı olmaksızın (Bi-gayrı amed) yarattı (direkt olarak Esma manaları olarak vardır - varlığın ilim - şuur boyutu); sizin (benlik bilincinizin oluşması ve) sarsılmamanız için arza (bedende) sabit dağlar (organlar) ilka etti ve orada (bedende) her DABBEDEN (hayvani özellikler) oluşturdu.. . Semadan (şuurdan) bir su (ilim - kendi hakikatini kavrama bilinci) inzal ettik de onda tümüyle kerim eşini (ölüm ötesi yaşam kişiliğini - ruhunu) oluşturduk.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri, gördüğün bir direk olmadan yaratmıştır. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar atıp yerleştirdi ve orada her çeşit yaratığı yaydı. Gökten bir su yağdırdık ve orada her güzel çifti bitirdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gördüğünüz gibi gökleri direksiz yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmaması için dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten su indirip, orada her kerim* çiftten bitki bitirdi.

 • Progressive Muslims

  He created the skies without pillars that you can see. And He placed in the Earth firm stabilizers so that it would not tumble with you, and He spread on it all kinds of creatures. And We sent down water from the sky, thus We caused to grow all kinds of good plants.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He created the heavens without pillars you can see, and He cast into the earth firm mountains lest it sway with you, and He spread therein every creature. And We sent down water from the sky, and caused to grow therein every noble kind.

 • Aisha Bewley

  It is Allah Who created the heavens with no support – you can see them – and cast firmly embedded mountains on the earth so that it would not move under you, and scattered about in it creatures of every kind. And We send down water from the sky and make every generous species grow in it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He created the heavens without pillars that you can see. He established on earth stabilizers (mountains) lest it tumbles with you, and He spread on it all kinds of creatures. We send down from the sky water to grow all kinds of beautiful plants.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He created the sky without pillars that you can see. And He cast onto the earth stabilizers so that it would not tumble with you, and He spread on it all kinds of creatures. And We sent down water from the sky, thus We caused to grow all kinds of good plants.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He created the skies without pillars that you can see. He placed in the earth firm stabilizers so that it would not tumble with you, and He spread on it all kinds of creatures. We sent down water from the sky, thus We caused to grow all kinds of good plants.