Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer dileseydik, herkese elbette hidayetini verirdik. Fakat Ben'den söz hak oldu: "Cehennemi tamamen cin ve insanlardan dolduracağım."

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰيهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنّ۪ي لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ
Ve lev şi'na le ateyna kulle nefsin hudaha ve lakin hakkal kavlu minni le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmain.
#kelimeanlamkök
1velevve şayet
2şi'nadileseydikشيا
3lateynaverirdikاتي
4kulleherكلل
5nefsinnefseنفس
6hudahahidayetiniهدي
7velakinfakat
8hakkahak olduحقق
9l-kavlusözقول
10minnibenden
11leemleennemutlaka dolduracağımملا
12cehennemecehennemi
13minebir kısmiyle
14l-cinneticinlerdenجنن
15ve nnasive insanlardanنوس
16ecmeiynetamamenجمع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Fakat, "cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım" diye söz verdim.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz dileseydik elbette herkese hidayetini verirdik.* Fakat "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım!" diye benden kesin söz çıkmıştır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer dileseydik, herkese elbette hidayetini verirdik.* Fakat Ben'den söz* hak oldu: "Cehennemi tamamen cin ve insanlardan dolduracağım."*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Yola gel" diye emretsek* herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: "Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Eğer dileseydik, her benliği doğru yola eriştirirdik. Fakat "Cehennemi, cinlerle ve insanlarla kesinlikle dolduracağım!" sözü gerçekleşecektir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İmdi eğer Biz isteseydik, herkesi doğru yola (zorla) sokardık; fakat (bunu istemedik) ki, (iyiler kötülerden seçilsin de) tarafımdan verilmiş bulunan "Mutlaka cehennemi görünmeyen varlıkların ve insanların (kötüleriyle) tıka basa dolduracağım" sözü gerçekleşsin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer dilemiş olsaydık, herkese hidayetini verirdik; fakat tarafımdan şu söz verildi: "Elbette ve elbette cehennemi bütün cin ve insanlardan dolduracağım!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eğer dileseydik her insanı doğru yola ulaştırırdık fakat (böyle olmasını dilemedik ve sonuçta) şu vaadim doğru çıkacak: "Cehennemi mutlaka görünmeyen varlıklar ve insanlarla dolduracağım!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, "Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım" sözüm gerçekleşecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer dilemiş olsa idik her nefse hidayetini verirdik ve lakin benden şu kavil hakk oldu: elbette ve elbette Cehennemi dulduracağım bütün cinlerle insanlardan

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dileseydik, herkese hidayetini verirdik, (herkesi doğru yola iletirdik). Fakat benden "Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!" kararı çıkmıştır.

 • Gültekin Onan

  Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidayete erdirirdik. Fakat benden (saadır olan şu): "Cehennemi bütün cinlerden, insanlardan muhakkak dolduracağım" sözü hak olmuşdur.

 • İbni Kesir

  Eğer Biz isteseydik; herkesi elbette hidayete erdirirdik. Fakat: Cehennemi tamamen cinn ve insanlarla dolduracağım, diye Benden hak söz sadır olmuştur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Dileseydik, herkesi doğru yola iletirdik. Fakat; "Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım" diye söz verdim.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer dileseydik bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin "Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" hükmü kesinleşmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer dileseydik, her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik! Ne var ki benden: "Cinlerden ve insanlardan oluşan toplulukla cehennemi elbette dolduracağım" sözü hak olmuştur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer dileseydik, herkese elbette hidayetini verirdik.* Fakat Ben'den söz* hak oldu: "Cehennemi tamamen cin ve insanlardan dolduracağım."*

 • Progressive Muslims

  And if We had wished, We could have given every soul its guidance, but the word from Me has taken effect, that I will fill Hell with Jinn and humans all together.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And had We willed, We could have given every soul its guidance. But the word from Me is binding: “I will fill Gehenna with the jinna and mankind all together!”

 • Aisha Bewley

  ‘Had We so willed We could have given guidance to everyone, but now My Words are shown to be true: that I shall fill up Hell entirely with jinn and human beings.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Had we willed, we could have given every soul its guidance, but it is already predetermined that I will fill Hell with jinns and humans, all together.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if We had wished, We could have given every soul its guidance, but the word from Me has taken effect, that I will fill Hell with the Jinn and people all together.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If We had wished, We could have given every person its guidance, but the word from Me has taken effect, that I will fill hell with Jinn and humans all together.