Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Göklere ve yere işleyiş yasalarını koyan, gaybı ve görüneni bilen Allah'ım! Kullarının aralarında çekiştikleri şeyler hakkında hüküm verecek olan Sen'sin."

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ف۪يمَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
Kulillahumme fatıras semavati vel ardı alimel gaybi veş şehadeti ente tahkumu beyne ıbadike fi ma kanu fihi yahtelifun.
#kelimeanlamkök
1kulide kiقول
2llahummeAllah'ım
3fatirayoktan var edenفطر
4s-semavatigökleriسمو
5vel'erdive yeriارض
6aalimebilenعلم
7l-gaybigörülmeyeniغيب
8ve şşehadetive görüleniشهد
9ente(ancak) sen
10tehkumuhükmedersinحكم
11beynearasındaبين
12ibadikekullarınınعبد
13fi
14maşeylerde
15kanuolduklarıكون
16fihihakkında
17yehtelifuneayrılığa düştükleriخلف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ey Allah'ım!Ey göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı!Ey gizli ve açık her şeyi bilen! Kullarının, arasında ayrılığa düştükleri konularda hüküm verecek sensin."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Ey gökleri ve yeri yoktan yaratan,* görünmeyeni de görüneni de bilen* Allah'ım! Kullarının arasında, ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı Bilen Tanrım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü yalnız sen verirsin."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Göklere ve yere işleyiş yasalarını koyan, gaybı* ve görüneni bilen Allah'ım! Kullarının aralarında çekiştikleri şeyler hakkında hüküm verecek olan Sen'sin."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah'ım! Kullarının tartıştığı her konuda, aralarında hüküm verecek olan sensin."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Allahım! Gökleri ve yeryüzünü Yoktan Yaratan! Gizli gerçekleri ve görünenleri Bilen! Kullarının uyuşmazlığa düştüğü şeyler hakkında, Sen yargı vereceksin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Allah'ım! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Ey idraki aşan hakiketleri de, idrak edilenleri de bilen! Kullarının tartıştıkları konularda, aralarında son sözü söyleyecek olan yalnızca Sensin, Sen!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görülemeyeni ve görüleni bilen! Sen hüküm vereceksin kulların arasında, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve müşahede edilebileni bilen Allah'ım. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde, kullarının arasında sen hüküm vereceksin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'ım, kullarının arasında o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında sen hüküm vereceksin!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ey Allahım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey yaratılmış varlıkların kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, yaratılmışların akıl ve duyularıyla görüp gözleyebildiklerini de bilen! Kullarının ayrılığa düştükleri her konuda (Kıyamet Günü) aralarında hüküm verecek olan Sensin!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: ey Gökleri ve Yeri yaradan ve gayb-ü şehadeti bilen Allahım! Kullarının arasında o ıhtılaf edip durdukları şeyler hakkında sen huküm vereceksin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Allah'ım, ey gökleri ve yeri yoktan var eden, görülmeyeni ve görüleni bilen! Ancak Sen, ayrılığa düştükleri şeylerde kullarının arasında hükmedersin."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan (fatır), gaybı ve müşahede edilebileni bilen Tanrım. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde, kullarının arasında sen hüküm vereceksin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de, aşikarı da bilen Allah, kullarının arasında ihtilaf etmekde oldukları şeyler hakkındaki hükmü sen vereceksin".

 • İbni Kesir

  De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'ım; ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kulların arasında Sen hükmedersin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen Allahım, hakkında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda kulların arasında hüküm verecek sensin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sen şöyle dua et!: "Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen. Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında Sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ey Allah'ım, semaların ve arzın Fatır'ı; gaybı ve şehadeti bilen; tartıştıkları konuda kulların arasında sen hüküm verirsin!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı Bilen Tanrım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü yalnız sen verirsin.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Göklere ve yere işleyiş yasalarını koyan, gaybı* ve görüneni bilen Allah'ım! Kullarının aralarında çekiştikleri şeyler hakkında hüküm verecek olan Sen'sin."

 • Progressive Muslims

  Say: "O God, Initiator of the heavens and the Earth, Knower of the unseen and the seen, You will judge between Your servants regarding what they disputed in. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “O God, the Creator of the Heavens and the Earth, the Knower of the Unseen and the Seen: Thou wilt judge between Thy servants concerning that wherein they differed.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘O Allah, Originator of the heavens and the earth, Knower of the Unseen and the Visible, You will judge between Your slaves regarding what they differed about. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Proclaim: "Our god, Initiator of the heavens and the earth, Knower of all secrets and declarations, You are the only One who judges among Your servants regarding their disputes."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Our god, Initiator of the heavens and the earth, Knower of the unseen and the seen, You will judge between Your servants regarding what they disputed in."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Our god, Initiator of the heavens and the earth, Knower of the unseen and the seen, You will judge between Your servants regarding what they disputed in."