Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer yeryüzünde olanların tamamı ve bir o kadarı daha, o zulmedenlerin olsaydı, Kıyamet Günü azabın kötülüğünden kurtulmak için kesinlikle onu fidye olarak verirlerdi. Hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır.

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَم۪يعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِه۪ مِنْ سُٓوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
Ve lev enne lillezine zalemu ma fil ardı cemian ve mislehu meahu leftedev bihi min suil azabi yevmel kıyameh, ve beda lehum minallahi ma lem yekunu yahtesibun.
#kelimeanlamkök
1velevve eğer olsaydı
2enneve eğer olsaydı
3lillezineo kimseler için ki
4zelemuzulmedenlerinظلم
5mabulunanların
6fi
7l-erdiyeryüzündeارض
8cemiantümüجمع
9ve mislehuve bir misli dahaمثل
10meahuonunla beraber
11laftedevmutlaka fidye verirlerdiفدي
12bihionu
13min-dan (kurtulmak için)
14su'ikötüسوا
15l-azabiazab-عذب
16yevmegünüيوم
17l-kiyametikıyametقوم
18ve bedave karşılarına çıkmıştırبدو
19lehumonların
20mine-tan
21llahiAllah-
22maşeyler
23lemhiç
24yekunuكون
25yehtesibunehesabetmedikleriحسب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şayet yeryüzünde bulunan her şey ve bununla birlikte bir o kadarı daha zalimlerin olsaydı, kıyamet gününde o azabın kötülüğünden kurtulmak için kesinlikle onu fidye olarak verirlerdi. Onlara Allah tarafından, hiç hesaba katmadıkları şeyler gösterilecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yeryüzünde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir benzeri daha o zalimlerin olsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden (kurtulmak için) elbette onu fidye verirlerdi (feda ederlerdi). (O gün) onlar için, Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmış (olacak)tır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zalimler, yerdekilerin tümüne ve hatta onun bir katına daha sahip olsaydı bile, Diriliş Gününün o müthiş azabından kurtulmak için onu fidye olarak vereceklerdi. Kendilerine, ALLAH tarafından hiç beklemedikleri bir şey gösterilecektir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer yeryüzünde olanların tamamı ve bir o kadarı daha, o zulmedenlerin olsaydı, Kıyamet Günü azabın kötülüğünden kurtulmak için kesinlikle onu fidye olarak verirlerdi. Hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Mezardan) kalkış günü, yeryüzündeki her şey ve bir o kadarı daha yanlışlar içindeki o kimselerin elinde olsa, o azabın sıkıntısından kurtulmak için hepsini verirlerdi. Allah, hiç hesap etmedikleri şeyleri karşılarına çıkaracaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeryüzünde olanların tümü ve yanında bir o kadarı daha haksızlık yapanların olsa, Yeniden Yaratılış Günü'nün ağır cezasına karşı, kurtulmalık olarak kesinlikle onu verirlerdi. Çünkü Allah, hesaba katmadıkları şeyleri karşılarına çıkaracaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve eğer yeryüzünün tüm serveti, hatta onun bir kat fazlası zulümde ısrar edenlerin olsaydı, Kıyamet Günü çarptırılacakları cezadan kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi; zira (o gün) daha önceden hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından ortaya çıkarılacak.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer yerdekilerin tamamı ve beraberinde bir o kadarı, zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için tümünü mutlaka fidye verirlerdi. Çünkü hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılmıştır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha zalimlerin olmuş olsaydı, kıyamet günü o kötü azabtan (kurtulmak amacıyla) gerçekten bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa, onların hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah'tan kendileri için açığa çıkmıştır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve eğer bütün yeryüzünde olanlar ve onlarla birlikte bir o kadar daha o zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın fenalığından kurtulmak için onu mutlaka feda ederlerdi. Ama karşılarına Allah tarafından hiç hesap etmedikleri şeyler çıkarılacaktır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat eğer o zalimler yeryüzündeki her şeye ve (hatta) iki misli fazlasına sahip olsalardı, onu Kıyamet Günü (başlarına gelecek) korkunç bela için fidye olarak teklif ederlerdi; çünkü daha önce hiç hesaba almadıkları şey (o zaman) Allah tarafından karşılarına çıkarılacak:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık, hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve eğer bütün Arzdakiler, bir misli de beraber o zulmedenlerin olsa Kıyamet günü azabın fenalığından kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi zuhur edib de kendilerine Allahdan hiç hisab etmedikleri, nesneler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer yeryüzünde bulunanların tümü ve onun bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet günü o kötü azabdan (kurtulmak için) onu mutlaka fidye verirlerdi. (Çünkü) hiç hesab etmedikleri şeyler, Allah'tan karşılarına çıkmıştır.

 • Gültekin Onan

  Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha zalimlerin olmuş olsaydı, kıyamet günü o kötü azabtan (kurtulmak amacıyla) gerçekten bunları fidye olarak verirlerdi. Oysa, onların hiç hesaba katmadıkları şeyler, Tanrı'dan kendileri için açığa çıkmıştır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikde bir misli daha o zulmedenlerin (elinde) olsaydı kıyamet gününde (uğrayacakları) azabin kötülüğünden (kurtulmak için) elbette bunları feda ederlerdi. Halbuki (o gün) onlar için Allahdan hiç de zannetmeyecekleri (nice) şeyler zühura gelmişdir (gelecekdir).

 • İbni Kesir

  Yeryüzünde olanların hepsi ve bir misli daha zalimlerin olsaydı; kıyamet günündeki kötü azab için elbette bunları fidye verirlerdi. Halbuki Allah katından onlara hiç hesablamadıkları şeyler belirmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve bir katı daha o zalimlerin olsaydı, kıyamet günü, azabın en kötüsünden kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi. Zira onlar için Allah'tan hiç hesap etmedikleri bir azap ortaya çıkmıştır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O zalim kafirler, dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için, derhal fidye olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer ki yeryüzündekilerin tümü ve onunla beraber onun misli daha, o zulmedenlerin olsa, elbette onu, kıyamet sürecindeki azabın kötüsünden (kurtulmak için) fidye verirlerdi! (Çünkü) Allah'tan hiç ummadıkları şey onların karşısına çıktı!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zalimler, yerdekilerin tümüne ve hatta onun bir katına daha sahip olsaydı bile, Diriliş Gününün o müthiş azabından kurtulmak için onu fidye olarak vereceklerdi. Kendilerine, ALLAH tarafından hiç beklemedikleri bir şey gösterilecektir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer yeryüzünde olanların tamamı ve bir o kadarı daha, o zulmedenlerin olsaydı, Kıyamet Günü azabın kötülüğünden kurtulmak için kesinlikle onu fidye olarak verirlerdi. Hiç hesaba katmadıkları şeyler, Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır.

 • Progressive Muslims

  And if those who transgressed owned everything on Earth, and its equivalent again with it, they would ransom it to avoid the terrible retribution on the Day of Resurrection. They will be shown by God what they did not expect.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And were those who do wrong to possess all that is in the earth and the like of it with it, they would seek to ransom themselves thereby from the evil of the punishment on the Day of Resurrection; and there will appear to them from God that on which they had not reckoned,

 • Aisha Bewley

  If those who did wrong owned everything on earth, and the same again with it, they would offer it as a ransom to save themselves from the evil of the punishment on the Day of Rising. What confronts them from Allah will be something they did not reckon with.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If those who transgressed owned everything on earth, even twice as much, they would readily give it up to avoid the terrible retribution on the Day of Resurrection. They will be shown by GOD what they never expected.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if those who transgressed owned everything on the earth, and its equivalent again with it, they would ransom it to avoid the terrible retribution on the Day of Resurrection. They will be shown by God what they did not expect.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If those who transgressed owned everything on earth, and its equivalent again with it, they would ransom it to avoid the terrible retribution on the day of resurrection. They will be shown by God what they did not expect.