Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini meydana getirdi. Sizin için hayvanlardan sekiz eş bağışladı. Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde, yaratılıştan sonra bir yaratılış ile yaratıyor. İşte bu sizin Rabb'iniz Allah'tır. Mülk, O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da başka şeylere yöneliyorsunuz?

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍۜ يَخْلُقُكُمْ ف۪ي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ف۪ي ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍۜ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُۜ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُونَ
Halakakum min nefsin vahıdetin summe ceale minha zevceha ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac, yahlukukum fi butuni ummehatikum halkan min ba'di halkın fi zulumatin selas, zalikumullahu rabbukum lehul mulk, la ilahe illa huve, fe enna tusrafun.
#kelimeanlamkök
1halekakumsizi yarattıخلق
2min-dan
3nefsincan-نفس
4vahidetinbir tekوحد
5summesonra
6cealemeydana getirdiجعل
7minhaondan
8zevcehaeşiniزوج
9ve enzeleve indirdiنزل
10lekumsizin için
11mine-dan
12l-en'aamidavarlar-نعم
13semaniyetesekizثمن
14ezvacinçiftزوج
15yehlukukumve sizi yaratmaktadırخلق
16fi
17butunikarınlarındaبطن
18ummehatikumannelerinizinامم
19halkanyaratılışlaخلق
20min
21bea'disonraبعد
22halkinbir yaratılıştanخلق
23fiiçinde
24zulumatinkaranlık(lar)ظلم
25selasinüçثلث
26zalikumuişte budur
27llahuAllah
28rabbukumRabbinizربب
29lehuO'nundur
30l-mulkumülkملك
31layoktur
32ilahetanrıاله
33illadışında
34huveO'nun
35feennanasıl?اني
36tusrafuneçevriliyorsunuzصرف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sizi bir cevherden yaratmış, sonra o cevherden eşini de var etmiştir. Size evcil hayvanlardan sekiz çift bahşetmiştir. Sizi de annelerinizin karınlarında aşama aşama üç karanlıkta yaratıyor. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) sizi tek bir nefisten* (candan/cevherden) yaratmıştır; sonra ondan (o candan/cevherden) eşini de var etmiştir. Sizin için hayvanlardan da sekiz çift*indirmiştir (yaratmıştır). Sizi annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde aşamalardan geçirerek yaratıyor.* İşte bu (yaratıcı), Rabbiniz Allah'tır. Otorite yalnızca O'na aittir. O'ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da (gerçeklerden) döndürülüyorsunuz!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizi bir tek kişiden yarattı, sonra ondan da eşini var etti. Size dört tür çiftlik hayvanı bağışladı (koyun, keçi, deve, sığır). Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Efendiniz olan ALLAH işte budur. Egemenlik O'na aittir. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da çevriliyorsunuz?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizi tek bir nefisten* yarattı. Sonra ondan* eşini meydana getirdi. Sizin için hayvanlardan sekiz eş bağışladı. Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde, yaratılıştan sonra bir yaratılış ile yaratıyor. İşte bu sizin Rabb'iniz Allah'tır. Mülk, O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da başka şeylere yöneliyorsunuz?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizi (insanoğlunu), tek bir nefisten (döllenmiş yumurtadan)* yarattı. Daha sonra* eşini de o nefisten (döllenmiş yumurtadan) oluşturdu. En'am'dan* sizin için sekiz eş indirdi. Analarınızın rahminde sizi, üç karanlık içinde art arda yaratışlarla yarattı. İşte bunları yapan, Allah'tır, sizin Sahibinizdir. Yetki O'ndadır. O'ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da başka tarafa döndürülüyorsunuz?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sizi, bir tek benlikten yarattı. Sonra, onun eşini, ondan oluşturdu. Ve sizin için, çiftlik hayvanlarından sekiz çift indirdi. Annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan diğer yaratılışa geçirerek sizi yaratır.* Efendiniz Allah, işte böyledir. Tüm yönetim, O'na özgüdür. O'ndan başka Tanrı yoktur. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O sizi de bir tek canlı varlıktan yaratmış, ondan da eşini meydana getirmiştir; yine O her iki cinsten dört tür hayvanı sizin yararlanmanız için emre amade kılmıştır; o sizi (de) annelerinizin karınlarında üç kat karanlığın göbeğinde birbirini izleyen yaratma aşamalarından geçirerek halk etmektedir. İşte Rabbiniz olan Allah budur: mutlak hakimiyet O'na aittir: O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken, nasıl (gerçeğe) bunca mesafeli durabiliyorsunuz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sizi bir tek canlıdan yarattı; sonra o canlıdan onun eşini vücuda getirdi. Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirmiştir. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratıştan öbürüne geçirerek oluşturuyor. İşte Allah! Budur sizin Rabbiniz! Yalnız O'nundur mülk ve saltanat! İlah yoktur O'ndan başka! Hal böyle iken nasıl oluyor da gerçeğin tersine döndürülüyorsunuz?!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizi tek bir nefisten yarattı, sonra ondan kendi eşini var etti ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, sizi tek bir nefisten yarattı. Onun eşini de ondan meydana getirdi. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizleri analarınızın karınlarında üç türlü karanlık içinde yaratılışdan yaratılışa yaratıp duruyor, işte Rabbiniz Allah O'dur, mülk O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl (haktan) çevrilirsiniz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, sizi, (hepinizi) bir tek candan yaratmıştır ve ondan da eşini var etmiştir; ve size dişi erkek evcil hayvanlardan dört tür bağışlamıştır. O, sizi annelerinizin rahimlerinde, üç katman karanlığın içinde, peşpeşe yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz Allah budur; hükümranlık O'nundur; O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen hakikati nasıl gözardı edersiniz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnız O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde, nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O odur ki sizi bir tek nefisten yarattı hem onun eşini de ondan yaptı ve sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz eş en'am da indirdi: sizleri analarınızın karınlarında üç zulmet hılkatten hılkate yaratıp duruyor. İşte rabbınız Allah o, mülk onun, ondan başka tanrı yok, o halde nasıl çevrilirsiniz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizi bir tek candan yarattı, sonra ondan eşini meydana getirdi ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi: (Deve, öküz, koyun, keçi.) Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde yaratmadan yaratmaya (aşamadan aşamaya) geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl (O'na kulluktan şirke) çevriliyorsunuz?

 • Gültekin Onan

  Sizi tek bir nefsten yarattı, sonra ondan kendi eşini var etti ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte rabbiniz olan Tanrı budur, mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sizi bir kişiden yaratdı O. Sonra ondan da eşini meydana getirdi. Sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılışdan sonra öbür yaratılış (lar) a (kalb ile) halkedib duruyor. İşte Rabbiniz olan Allah (budur). Mülk Onun. Ondan başka hiçbir Tanrı yok. Böyle iken siz nasıl olub da (hakdan) döndürülüyorsunuz?.

 • İbni Kesir

  Sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Sizin için, hayvanlardan sekiz çift indirmiştir. Sizi, analarınızın karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra öbür yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte bu, Rabbınız olan Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da döndürülüyorsunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizi tek bir candan yaratmıştır. Sonra ondan da eşini meydana getirmiş ve size sekiz eş hayvan indirmiştir. Sizi analarınızın karnında, üç karanlık içinde bir yaratıştan diğer bir yaratışa geçerek yaratmıştır. İşte, sizin Rabbiniz olan ve mülk de kendisinin olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl yüz çeviriyorsunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O, sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden erkekli ve dişili olmak üzere sekiz çift hayvanın helal olduğunu vahiyle bildirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde, peş peşe yaratır. İşte gerçek İlah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sizi nefs-i vahide'den (nefs-i küll - kozmik bilinç - evrensel benlik - Hakikati Muhammedi - RUH adlı melek tanımlamalarıyla işaret edilen) yarattı! Sonra (holografik esas gereğince) ondan (bilinçten) onun eşini (bedeni) oluşturdu; sizin için en'amdan (kontrol edilebilir hayvani duygular) sekiz eş açığa çıkardı! Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratıştan sonra (diğer) bir yaratışa (geçirerek) yaratıyor.. . İşte size Rabbiniz Allah; mülkü onun (Esma'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması) için olan! Tanrı yok; sadece "HU"! Nasıl hakikati görmezsiniz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizi bir tek kişiden yarattı, sonra ondan da eşini var etti. Size sekiz tür çiftlik hayvanı indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Rabbiniz olan ALLAH işte budur. Egemenlik O'na aittir. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da çevriliyorsunuz?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizi tek bir nefisten* yarattı. Sonra ondan* eşini meydana getirdi. Sizin için hayvanlardan sekiz eş bağışladı. Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde, yaratılıştan sonra bir yaratılış ile yaratıyor. İşte bu sizin Rabb'iniz Allah'tır. Mülk, O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da başka şeylere yöneliyorsunuz?

 • Progressive Muslims

  He created you from one person, then He made from it its mate. And He sent down to you eight pairs of the livestock. He creates you in the wombs of your mothers, a creation after a creation in three darkness's. Such is God your Lord. To Him belongs the sovereignty. There is no god besides Him. How is it then you deviate

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He created you from one soul; then He made from it its mate. And He sent down for you of the cattle eight pairs. He creates you in the wombs of your mothers — creation after creation — in three darknesses. That is God, your Lord; to Him belongs the dominion; there is no god save He. How then are you diverted?

 • Aisha Bewley

  He created you from a single self, then produced its mate from it, and sent down livestock to you – eight kinds in pairs. He creates you stage by stage in your mothers’ wombs in a threefold darkness. That is Allah, your Lord. Sovereignty is His. There is no god but Him. So what has made you deviate?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He created you from one person, then created from him his mate. He sent down to you eight kinds of livestock. He creates you in your mothers' bellies, creation after creation, in trimesters of darkness. Such is GOD your Lord. To Him belongs all sovereignty. There is no other god beside Him. How could you deviate?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He created you from one person, then He made from it its mate. And He sent down to you eight pairs of the livestock. He creates you in the wombs of your mothers, a creation after a creation in three darkness's. Such is God your Lord. To Him belongs the sovereignty. There is no god besides Him. How is it then you deviate?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He created you from one person, then He made from it its mate. He sent down to you eight pairs of the livestock. He creates you in the wombs of your mothers, a creation after a creation in triple darkness. Such is God your Lord. To Him belongs the sovereignty. There is no god besides Him. How is it then you deviate?