4. Nisa suresi 100. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek pek çok yer ve genişlik bulur. Kim, Allah ve Rasul'ü için hicret edip, yurdundan ayrılır da sonra onu ölüm yakalarsa, onun ecri, kesinlikle Allah'a aittir. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
Ve men yuhacir fi sebilillahi yecid fil ardı muragamen kesiran veseah. Ve men yahruc min beytihi muhaciran ilallahi ve resulihi summe yudrikhul mevtu fe kad vakaa ecruhu alallah. Ve kanallahu gafuran rahima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk, imkan bulur. Kim Allah ve Peygamberi uğrunda hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun ödülü Allah'a düşer. Allah da çok affedicidir; merhamet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kim ALLAH yolunda göç ederse yeryüzünde barınacak çok yer ve bolluk bulur. Kim ALLAH'a ve elçisine göç etmek için evinden çıkar ve sonra kendisini ölüm yakalarsa, ödülünü vermek ALLAH'a düşer. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek pek çok yer ve genişlik bulur. Kim, Allah ve Rasul'ü için hicret edip, yurdundan ayrılır da sonra onu ölüm yakalarsa, onun ecri, kesinlikle Allah'a aittir. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kim Allah yolunda hicret (göç) ederse, yeryüzünde gidecek yer ve bir genişlik bulur. Kim Allah'ın ve Elçisi'nin yolunda hicret için evinden çıkar sonra ölürse onun ödülü Allah'a ait olur. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'ın yolunda kim göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Allah'a ve O'nun elçisine göç etmek amacıyla kim evinden çıkar, sonra da ölüm kendisine yetişirse; onun ödülü, artık Allah'a kalmıştır. Çünkü Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kim de Allah yolunda hicret ederse, kendisine bir çok alternatif mekanlar ve imkanlar bulur. Ve her kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek üzere evinden çıkar da, ardından ölüm gelip onu bulursa, artık onun ödülü Allah'a aittir; zaten Allah tarifsiz bir bağışlayıcıdır, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde, varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur; geniş bir imkan da bulur. Ve her kim, evinden Allah'a ve resulüne hicret niyetiyle çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allah'a ve Resulü'ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kim Allah yolunda hicret ederse, yer yüzünde çok yer de bulur, genişlik de bulur. Ve kim Allah'a ve peygambere hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatı Allah'a aittir, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve kim Allah için kötülük diyarını terk ederse, yeryüzünde çok tenha yollar ve bereketli hayatlar bulacaktır. Kim de kötülükten kaçarak Allaha ve Peygamberine göç etmek uğruna evini terk eder ve sonra onu ölüm alırsa, onun mükafatı da Allah katındadır; çünkü Allah gerçekten çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. Kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Her kim Allah yolunda hicret ederse yer yüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de bulur ve her kim Allaha ve Peygambere hicret kasdiyle evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki onun ecri Allaha düşer, Allah bir gafur, rahim bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah yolunda göç eden kimse, yeryüzünde gidecek çok yer ve bolluk bulur. Kim Allah ve Elçisi için göç etmek amacıyle evinden çıkar da kendisine ölüm yetişirse, onun mükafatı Allah'a düşer. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Gültekin Onan
Tanrı yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Tanrı'ya ve Resulu'ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Tanrı'ya düşmüştür. Tanrı, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kim Allah yolunda hicret ederse yer (yüzün) de gidecek, barınacak bir çok yerler de bulur, genişlik de bulur. Kim evinden, Allaha ve onun peygamberine muhacir olarak çıkıb da sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki onun mükafatı Allaha düşmüşdür. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
İbni Kesir
Her kim, Allah yolunda hicret ederse; yeryüzünde bereketli yer ve genişlik bulur. Allah'a ve Rasulüne hicret ederek evinden çıkan kimseye ölüm gelirse; onun ecrini vermek Allah'a düşer. Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde bir çok geniş yer bulur. Kim, evinden Allah'a ve Resulüne hicret için ayrılır sonra da kendisine ölüm yetişirse, onun mükafatı Allah'a aittir, Allah, çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kim Allah yolunda hicret ederse dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da yolda ecel gelip kendini yakalarsa o da mükafatı haketmiştir ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kim Allah yolunda (zulüm gördüğü yerden, ya da {'Allah'a firar edin', ayetince} özüne doğru) hicret ederse, arzda pek çok gidilecek genişlik bulur. . . Kim Allah'a ve O'nun Rasulüne (irsal olanın açıkladığı hakikate) muhacir olarak evinden çıkar, sonra da ona ölüm yetişirse, artık onun mükafatı Allah üzerinedir. . . Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir. (Burada zahir yanı sıra bir iç anlama da dikkat çekmeye çalıştık. A. H. )
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Anyone who emigrates in the cause of GOD will find on earth great bounties and richness. Anyone who gives up his home, emigrating to GOD and His messenger, then death catches up with him, his recompense is reserved with GOD. GOD is Forgiver, Most Merciful.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Whoever emigrates in the cause of God will find in the earth many spoils and a bounty. And whoever leaves his home emigrating to God and His messenger, then is overcome by death; his recompense has fallen to God, and God is Forgiving, Merciful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Whoever emigrates in the cause of God will find in the land many spoils and a bounty. Whoever leaves his home emigrating to God and His messenger, then is overcome by death; his reward has fallen to God, and God is Forgiving, Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 ve men: ve kim ki
2 yuhacir: göç eder هجر
3 fi:
4 sebili: yolunda سبل
5 llahi: Allah
6 yecid: bulur وجد
7 fi:
8 l-erdi: yeryüzünde ارض
9 muragamen: gidecek رغم
10 kesiran: çok yer كثر
11 ve seaten: ve bolluk وسع
12 ve men: ve kim ki
13 yehruc: çıkar خرج
14 min: -nden
15 beytihi: evi- بيت
16 muhaciran: göç etmek amacıyle هجر
17 ila:
18 llahi: Allah'a
19 ve rasulihi: ve Elçisine رسل
20 summe: sonra
21 yudrikhu: kendisine yetişirse درك
22 l-mevtu: ölüm موت
23 fekad: muhakkak
24 vekaa: düşer وقع
25 ecruhu: onun mükafatı اجر
26 ala:
27 llahi: Allah'a
28 ve kane: ve كون
29 llahu: Allah
30 gafuran: bağışlayandır غفر
31 rahimen: esirgeyendir رحم