Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ayetlerimizi küfredenleri, yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe, azabı iyice tatsınlar diye onlara yeni deriler giydireceğiz. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا
İnnellezine keferu bi ayatina sevfe nuslihim nara. Kullema nadicet culuduhum beddelnahum culuden gayraha li yezukul azab. İnnallahe kane azizen hakima.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseleri
3keferuinkar eden(leri)كفر
4biayatinaayetlerimiziايي
5sevfeyakında
6nuslihimsokacağızصلي
7naranbir ateşeنور
8kullemaherكلل
9nedicetpiştikçeنضج
10culuduhumderileriجلد
11beddelnahumdeğiştireceğizبدل
12culudenderileriجلد
13gayrahabaşkasıylaغير
14liyezukutadsınlar diyeذوق
15l-azabeazabıعذب
16inneşüphesiz
17llaheAllah
18kaneكون
19azizendaima üstündürعزز
20hakimenhüküm ve hikmet sahibidirحكم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri, gün gelecek, bir ateşe sokacağız; onların derileri piştikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar! Allah daima üstündür; işini yerli yerinde yapandır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Şüphesiz ki ayetlerimizi inkâr edenleri ileride ateşe atacağız. Derileri pişip dökülünce, onları başka derilerle değiştireceğiz ki azabı tatsınlar!
*
Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ayet ve mucizelerimizi inkar edenleri bir ateşe atacağız. Derileri yandıkça, azabı tatmaları için başka derilerle yenileyeceğiz. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ayetlerimizi küfredenleri, yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe, azabı iyice tatsınlar diye onlara yeni deriler giydireceğiz. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ayetlerimizi görmezden gelenleri (kafirleri) ateşte kızartacağız; derileri piştikçe başka derilerle değiştireceğiz ki o azabı tatsınlar. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah'tır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kuşkusuz, ayetlerimizi inkar edenleri yakında ateşe atacağız. Derileri yandıkça, cezayı tatmaları için başka derilerle değiştireceğiz. Kuşkusuz, Allah, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ayetlerimizi inkarda ısrar edenleri, zamanı gelince ateşe mahkum edeceğiz; (ve) derilerinin her yanıp soyulmasında, derilerini değiştireceğiz ki azabı (ta can evinde) hissedebilsinler: Şüphesiz Allah her işinde tek mükemmal olan, her hükmünde tam isabet kaydedendir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe, azabı tatsınlar diye, derilerini öncekinden başka derilerle değiştireceğiz. Allah Aziz ve Hakim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ayetlerimize karşı inkara sapanları şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tadmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten, Allah, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ayetlerimizi tanımayan kafirleri, onları kuşkusuz, yarın bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine değiştirmek üzere başka deriler vereceğiz. Çünkü Allah, izzetinin sonu olmayan bir hikmet sahibidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Mesajlarımızın doğruluğunu inkara şartlanmış onları zamanı geldiğinde ateşe mahkum edeceğiz; derileri her yanıp döküldüğünde onları yeni derilerle değiştireceğiz ki azabı (tam olarak) tadabilsinler. Şüphe yok ki Allah kudret ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Şüphesiz ayetlerimizi tanımıyan kafirler, muhakkak ki biz onları yarın bir ateşe yaslıyacağız, derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine tebdilen başka deriler vereceğiz; çünkü Allah izzetine nihayet olmıyan bir hakim bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız, derileri piştikçe azabı tadsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz! Şüphesiz Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan
Ayetlerimize küfredenleri şüphesiz ateşe sokacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Gerçekten, Tanrı güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Ayetlerimizi inkar ile kafir olanlar (var ya) onları muhakkak ki ateşe atacağız. Derileri pişdikce, azabı tadıb durmaları için, onları başka derilerle (yenileyib) değişdireceğiz. Şübhesiz ki Allah mutlak gaalibdir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.

İbni Kesir
Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye, derilerini değiştirip yenileyeceğiz. Allah; Aziz, Hakim olandır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ayetlerimizi tanımayanları ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Allah, güçlü ve hakimdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ayetlerimizi inkar edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça, yerine taze deri yaratacağız, ta ki cezaları olan azabı iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Muhakkak ki (Esma'nın açığa çıkışı olan hakikatlerindeki) işaretlerimizi inkar edenleri, ateşte yakacağız. Azabı daha fazla hissetmeleri için derileri (dışsal bağlılıkları dolayısıyla) yandıkça yerine yeni deriler (dışsallıklar) oluşturacağız. Muhakkak ki Allah Aziyz'dir, Hakiym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ayet ve mucizelerimizi inkar edenleri bir ateşe atacağız. Derileri yandıkça, azabı tadmaları için başka derilerle yenileyeceğiz. ALLAH Üstündür, Bilgedir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ayetlerimizi yalanlayanları, yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe, azabı iyice tatsınlar diye onlara yeni deriler giydireceğiz. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Surely, those who disbelieve in our revelations, we will condemn them to the hellfire. Whenever their skins are burnt, we will give them new skins. Thus, they will suffer continuously. GOD is Almighty, Most Wise.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those who have rejected Our revelations, We will admit them to a Fire. Every time their skins are cooked, We replace them with other skins that they may taste the retribution. God is Noble, Wise.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who have rejected Our signs, We will admit them to a fire. Every time their skins are cooked, We replace them with other skin that they may taste the retribution. God is Noble, Wise.