Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin mülkiyeti kendisinin olan Zat ne kutludur. O Sa'at'in bilgisi yalnızca O'nun yanındadır. O'na döndürüleceksiniz.

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Ve tebarekellezi lehu mulkus semavati vel'ardı ve ma beynehuma, ve indehu ilmus saah, ve ileyhi turceun.
#kelimeanlamkök
1ve tebarakeve ne yücedirبرك
2llezi
3lehukendisine ait olan
4mulkumülküملك
5s-semavatigöklerinسمو
6vel'erdive yerinارض
7ve mave bulunan her şeyin
8beynehumaikisi arasındaبين
9ve indehuO'nun yanındadırعند
10ilmubilgisiعلم
11s-saatisa'atinسوع
12ve ileyhive O'na
13turceunedöndürüleceksinizرجع

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti kendisine ait olan Allah en yücedir! Kıyametin bilgisi de O'nun katındadır. Sizler yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin otoritesi sadece kendisine ait olan (Allah) ne yücedir! O (Son) Saat'in bilgisi, yalnızca O'nun katındadır.
*
Hepiniz yalnızca O'na döndürüleceksiniz.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimine sahip olan çok yücedir. O anın bilgisi O'nun yanındadır ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin mülkiyeti
*
kendisinin olan Zat ne kutludur. O Sa'at'in bilgisi yalnızca O'nun yanındadır. O'na döndürüleceksiniz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasında olanların yönetimi elinde olan Allah pek yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi O'nun yanındadır. Yeniden yaratılıp O'nun huzuruna çıkarılacaksınız.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ne yücedir ki, göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin yönetimi, O'na özgüdür. Evrenlerin sonunun bilgisi, O'nun katındadır. Zaten O'na döndürüleceksiniz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkü kendisine ait olan Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır: Son Saat'in bilgisi sadece O'nun katındadır ve dönüş yalnızca O'nadır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin mülkü/yönetimi kendine ait olan o Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatine ilişkin bilgi O'nun katındadır. Siz de O'na döndürüleceksiniz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisinin olan (Allah) ne yücedir. Kıyamet saatinin ilmi O'nun katındadır ve O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve O ne yücedir ki, göklerin, yerin ve aralarındakilerin hükümranlığı O'nundur. Kıyamete dair bilgi de O'nun yanındadır. Ve hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin mülkünün kendisine ait olduğu, Son Saat bilgisinin Sahibi ve hepinizin O'na döneceği (Allah)ın şanı ne yücedir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve ne yücedir o ki Göklerin Yerin ve bütün aralarındakilerin mülkü onun, saate ılim de onun nezdindedir ve hep döndürülüp ona götürüleceksiniz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine aidolan (Allah) ne yücedir! (Kıyametin kopacağı) Sa'ati bilmek de O'nun yanındadır ve siz O'na döndürülüp götürüleceksiniz.

Gültekin Onan
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisinin olan (Tanrı) ne yücedir. Kıyamet saatinin ilmi O'nun katındadır ve O'na döndürüleceksiniz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin mülk (ve tasarruf) u kendisinin olan (Allah) ın (şanı) ne kadar yücedir! Saatin ilmi Onun nezdindedir. (Hepiniz) ancak Ona döndürü (lüb götürü) leceksiniz.

İbni Kesir
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisine ait olan ne yücedir. Kıyamet saatının bilgisi O'nun katındadır ve O'na döndürüleceksiniz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hakimiyeti kendisine ait olan ne yücedir! Kıyametin bilgisi O'nun yanındadır ve O'na döndürüleceksiniz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir, hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semaların, arzın ve ikisi arasındakilerin mülkü kendisi için olan ne yüce mübarektir! O'nun indindedir, o saatin (ölüm - kıyamet) ilmi... O'na döndürüleceksiniz!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimine sahip olan çok yücedir. Saat'in (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun yanındadır ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin mülkiyeti
*
kendisinin olan Zat ne kutludur. O Sa'at'in bilgisi yalnızca O'nun yanındadır. O'na döndürüleceksiniz.

Rashad Khalifa The Final Testament
Most Exalted is the One who possesses all sovereignty of the heavens and the earth, and everything between them. With Him is the knowledge about the Hour (end of the world), and to Him you will be returned.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And blessed is the One who possesses the sovereignty of the heavens and the earth, and everything between them; and with Him is the knowledge of the Hour, and to Him you will be returned.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Blessed is the One who possesses the sovereignty of the heavens and the earth, and everything between them; and with Him is the knowledge of the moment, and to Him you will be returned.