Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, Meryem oğlu Mesih için, "O Allah'tır." diyenler kuşkusuz Kafir oldu. De ki: "Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin tamamını yok etmek isterse, O'na kim engel olabilir?" Göklerin, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin tamamı, Allah'a aittir. Dilediğini yaratır. Ve Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُٓوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمَۜ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـٔاً اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَس۪يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَم۪يعاًۜ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۜ يَخْلُقُ مَا يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
Lekad keferellezine kalu innallahe huvel mesihubnu meryem kul fe men yemliku minallahi şey'en in erade en yuhlikel mesihabne meryeme ve ummehu ve men fil ardı cemia ve lillahi mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Yahluku ma yeşa vallahu ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1lekadandolsun
2keferaküfre gitmişlerdirكفر
3ellezinekimseler
4kaludiyen(ler)قول
5inneşüphesiz
6llaheAllah
7huveo
8l-mesihuMesih'tir
9bnuoğluبني
10meryemeMeryem
11kulde kiقول
12femenöyle ise kim
13yemlikusahipseملك
14minekarşı
15llahiAllah'a
16şey'enbir şeyeشيا
17ineğer
18eradeisterseرود
19en
20yuhlikehelak etmekهلك
21l-mesihaMesih'i
22bneoğluبني
23meryemeMeryem
24ve ummehuve annesiniامم
25ve menve kimseleri
26fi
27l-erdiyeryüzündekiارض
28cemianhepsiniجمع
29velillahiAllah'ındır
30mulkumülküملك
31s-semavatigöklerdeسمو
32vel'erdive yerdeارض
33ve mave bulunanların
34beynehumaikisinin arasındaبين
35yehlukuyaratırخلق
36ma
37yeşa'udilediğiniشيا
38vallahuAllah
39ala
40kulliheكلل
41şey'inşeyiشيا
42kadirunyapabilendirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun ki, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir oldular. De ki: "Eğer Meryem oğlu İsa'yı, onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse, kim Allah'a engel olabilir? Zira göklerin, yerin ve onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla gücü yetendir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Şüphesiz ki Allah -işte o- Meryem oğlu Mesih (İsa)'dır!" diyenler elbette kâfir olmuşlardır.* De ki: "(Allah) Meryem oğlu Mesih (İsa)'yı, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek isterse Allah'a karşı kimin elinde bir şey var ki!* Göklerin, yerin ve ikisi arasında ne varsa hepsinin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Dilediğini yaratır. Allah her şeye gücü yetendir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "ALLAH Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler elbette kafir olmuşlardır. De ki: "ALLAH Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve hatta yeryüzündekilerin tümünü helak etmek isterse, kim buna engel olabilir?" Göklerin, yerin ve arasındakilerin egemenliği ALLAH'a aittir. Dilediğini yaratır. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Meryem oğlu Mesih için, "O Allah'tır." diyenler kuşkusuz Kafir oldu. De ki: "Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin tamamını yok etmek isterse, O'na kim engel olabilir?" Göklerin, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin tamamı, Allah'a aittir. Dilediğini yaratır. Ve Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Meryem oğlu Mesih Allah'tır" diyenler kafir oldular. De ki: "Allah; Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse ona karşı koymaya kimin gücü yeter?" Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, neyi tercih ederse onu yaratır. Allah, her şeye ölçü koyar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, "Allah, aslında, Meryem Oğlu Mesih'tir!" diyenler nankörlük etmiştir. De ki: "O, Meryem Oğlu Mesih'i, Onun annesini ve yeryüzünde bulunanların tümünü yıkıma uğratmayı dilerse, Allah'ın karşısında, kimin elinden ne gelir? Göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasında bulunan her şeyin yönetimi, Allah'a özgüdür. Dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Allah Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle küfre saplanmışlardır. De ki: "Eğer Meryem oğlu Mesih'i ve onun annesini ve yeryüzünde yaşayan herkesi helak etmek isteseydi kim Allah'a engel olabilirdi? Zira göklerin, yerin ve onlar arasındakilerin otoritesi dilediğini yaratan Allah'a aittir: ve Allah'ın gücü her şeye yeter!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun ki, "Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler küfre batmışlardır. De ki: "Allah; Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündeki insanların hepsini helak etmek istese Allah'a karşı kimin elinde bir güç vardır!" Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye Kadir'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, "Şüphesiz, Allah Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler küfre düşmüştür. De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim birşeye malik olabilir?" Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır. Allah her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, "Meryem'im oğlu Mesih, Allah'tır." diyenler kafir olmuşlardır. De ki: "Eğer Allah, Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini yok etmek isterse, ondan kim birşey kurtarabilir?" Bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin hükümranlığı Allah'ındır, dilediğini yaratır ve Allah herşeye gücü yetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Allah, Meryemin oğlu Mesihtir!" diyenler hakikati inkar ederler. De ki: "Eğer Meryem oğlu İsayı ve onun annesini ve yeryüzündeki herkesi -onların tümünü- helak etmek isteseydi kim Allaha mani olabilirdi? Zira, göklerin ve yerin onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allaha aittir; O dilediğini yaratır: ve Allah dilediğini yapmaya kadirdir!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir", diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki: "Şayet Allah, Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kasem olsun ki küfretti şunlar "Allah o Meryemin oğlu Mesih" tir diyenler, de ki: Eğer Allah Meryemin oğlu Mesihı ve anasını ve arzda bulunanların hepsini helak etmek murad ederse ondan kim bir şey kurtarabilir, bütün göklerin ve yerin ve aralarında ne varsa hepsinin mülkü Allahın, dilediğini yaratır ve Allah her şey'e kadirdir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: "Öyle ise Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini helak etmek istese, Allah'a karşı kimin elinde bir şey var?" Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan herşey O'nundur. O, dilediğini yaratır, Allah, herşeyi yapabilendir.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, "Tanrı, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir olmuşlardır / küfretmişlerdir (keferelleziyne). De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesin ve yeryüzündekilerin tümünü helak etmek isterse, Tanrı'dan kim birşeye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Tanrı'nındır; dilediğini yaratır. Tanrı herşeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Hakıykat, Allah Meryem oğlu Mesih in kendisidir" diyenler andolsun ki kafir olmuşdur. De ki: "O halde Allah, Meryem oğlu Mesihi, anası (Meryem) i ve yer yüzünde bulunanların hepsini öldürmek isterse kim Allahın her hangi bir şey'ine (saahib ve) malik olabilir? Göklerin, yerin ve aralarındaki her şey'in hükümranlığı Allahındır. O, ne dilerse yaratır. Allah, her şey'in üstünde tam bir kudret saahibidir.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki, Allah; ancak Meryem oğlu Mesih'tir, diyenler kafir olmuşlardır. De ki: Eğer, Meryem oğlu Mesih'i anasını ve yeryüzünde olanların hepsini helak etmek isterse; kim, Allah'a karşı koyabilir? Göklerin, yerin ve arasındakilerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Ve Allah, her şeye Kadir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Allah, Meryem oğlu Mesih'tir, diyenler kafir olmuştur. De ki: - Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmeyi dilese; Allah'a karşı kimin elinde bir şey var. Göklerin, yerin ve arasındakilerin hakimiyeti Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki: "Eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, O'na karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim O'nu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki "Allah, Meryemoğlu Mesih'tir" diyenler hakikati inkar etmişlerdir! De ki: "Eğer Meryemoğlu Mesih'i, Onun anasını ve yeryüzünde kim varsa hepsini birden helak etmeyi dilerse, kim Allah'a karşı koyacak bir kuvvete sahiptir?".. . Semaların, arzın ve ikisi arasındakilerin varlığı Allah (Esma ül Hüsna özelliklerinin açığa çıkması - seyri) içindir! Dilediğini yaratır! Allah her şeye Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'ALLAH Meryem oğlu Mesih'tir,' diyenler elbette kafir olmuşlardır. De ki: 'ALLAH Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve hatta yeryüzündekilerin tümünü helak etmek isterse, kim buna engel olabilir?' Göklerin, yerin ve arasındakilerin egemenliği ALLAH'a aittir. Dilediğini yaratır. ALLAH herşeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Meryem oğlu Mesih için, "O Allah'tır." diyenler kuşkusuz kafir oldu. De ki: "Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin tamamını yok etmek isterse, O'na kim engel olabilir?". Göklerin, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin tamamı, Allah'a aittir. Dilediğini yaratır. Ve Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Progressive Muslims

  Rejecters indeed are those who have said: "God is the Messiah the son of Mary. " Say: "Who has any power against God if He had wanted to destroy the Messiah son of Mary, and his mother, and all who are on Earth!" And to God is the sovereignty of heavens and Earth and all that is in-between; He creates what He pleases. God is capable of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They have denied who say: “God is the Messiah, son of Mary.” Say thou: “Who would have power over God for anything if He wished to destroy the Messiah, son of Mary, and his mother and everyone upon the earth altogether?” And to God belongs the dominion of the heavens and the earth and what is between them. He creates what He wills; and God is over all things powerful.

 • Aisha Bewley

  Those who say, ‘Allah is the Messiah, son of Maryam,’ are kafir. Say: ‘Who possesses any power at all over Allah if He desires to destroy the Messiah, son of Maryam, and his mother, and everyone else on earth?’ The kingdom of the heavens and the earth and everything between them belongs to Allah. He creates whatever He wills. Allah has power over all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Pagans indeed are those who say that GOD is the Messiah, the son of Mary. Say, "Who could oppose GOD if He willed to annihilate the Messiah, son of Mary, and his mother, and everyone on earth?" To GOD belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and everything between them. He creates whatever He wills. GOD is Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Rejecters indeed are those who have said: "God is the Messiah, son of Mary." Say: "Who has any power against God if He had wanted to destroy the Messiah, son of Mary, and his mother, and all who are on the earth!" And to God is the sovereignty of the heavens and the earth and all that is in-between; He creates what He pleases. God is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Ingrates indeed are those who have said, "God is the Messiah the son of Mary." Say, "Who has any power against God if He had wanted to destroy the Messiah son of Mary, and his mother, and all who are on earth!" To God is the sovereignty of heavens and earth and all that is in-between; He creates what He pleases. God is capable of all things.