8. Enfal suresi 19. ayet

/ 75
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Eğer fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer son verirseniz, o sizin için daha hayırlıdır. Eğer dönerseniz, Biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa da kesinlikle size bir fayda vermez. Kuşkusuz Allah, mü'minlerle beraberdir.

إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
İn testeftihu fe kad caekumul feth, ve in tentehu fe huve hayrun lekum, ve in teudu naud, ve len tugniye ankum fietukum şey'en ve lev kesuret ve ennallahe meal mu'minin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Zafer mi istiyordunuz, işte zafer size ulaştı. Eğer vazgeçerseniz, hakkınızda daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, size zerre kadar yarar sağlamaz. Allah müminlerle beraberdir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Zafer istiyorsanız (ey kafirler), işte size zafer geldi! Saldırmaktan vazgeçerseniz sizin için daha iyi olur. Dönerseniz biz de döneriz ve ordunuz sayıca çok da olsa sizden hiç bir şeyi savamaz. ALLAH inananlarla beraberdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Eğer fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Eğer son verirseniz, o sizin için daha hayırlıdır. Eğer dönerseniz, Biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa da kesinlikle size bir fayda vermez. Kuşkusuz Allah, mü'minlerle beraberdir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Ey inanıp güvenenler,) Önünüzün açılmasını istiyordunuz işte o açıklık geldi.Bu davranışa son verirseniz* hayrınıza olur.Eğer dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz ne kadar çok da olsa işinize yaramaz. Çünkü Allah, inanıp güvenenlere yardım eder.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Utku mu istiyordunuz; işte size utku. Şimdi eğer son verirseniz, sizin için daha iyidir. Eğer dönerseniz, Biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, size yararı olmaz. Çünkü Allah, inananlarla birliktedir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Siz ey fetih isteyenler! İşte fetih ayağınıza gelmiştir! Şimdi, eğer bir son verirseniz bu sizler için daha hayırlıdır. Yok eğer dönerseniz biz de döneriz; ve ne kadar kalabalık olursa olsun topluluğunuz size hiçbir yarar sağlamaz: (Herkes) iyi bilsin ki Allah mü'minlerle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Fetih istiyorsanız, fetih size geldi. Eğer vazgeçerseniz hakkınızda daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Cemaatiniz çok da olsa size zerre kadar yarar sağlayamaz. Allah, inananlarla beraberdir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Eğer fetih istiyor idiyseniz (ey kafirler,) işte size fetih; ama eğer (inkardan ve eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Fetih istiyorsanız (ey kafirler), işte size fetih; eğer vazgeçerseniz, hakkınızda daha hayırlı olur. Eğer döner yine başlarsanız, Biz de başlarız. O vakit askerleriniz çok da olsa, size zerre kadar fayda vermez, çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Ey inananlar!) Zafer mi istiyordunuz; işte ulaştı size zafer. Şimdi eğer (günahtan) kaçınmak istiyorsanız, bu sizin kendi iyiliğinize olacaktır; yok, eğer (günaha geri) dönerseniz; ve (bu durumda) topluluğunuzun size bir yararı olmaz, velev ki sayıca çok da olsanız. Çünkü, bilin ki Allah (ancak) inananlarla beraberdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(Ey inkarcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Feth istiyorsanız (ey kafirler) işte size fetih, ve eğer vaz geçerseniz hakkınızda daha hayırlı olur, yok döner yine başlarsanız biz de başlarız, o vakıt askeriniz çok da olsa size zerre kadar faide vermez, çünkü Allah mü'minlerle beraberdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz, bu sizin için iyidir. Ama yine (eski yaptıklarınıza) dönerseniz, biz de döneriz (size yardım etmekten vazgeçeriz). O zaman topluluğunuz çok da olsa, size hiçbir yarar sağlayamaz. Allah, inananlarla beraberdir.
Gültekin Onan
Eğer fetih istiyor idiyseniz (ey kafirler) işte size fetih; ama eğer [inkardan ve eski yaptıklarınızdan] vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz (sayıca) çok da olsa size bir şey sağlayamaz. Çünkü Tanrı inançlılarla beraberdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Eğer siz (ey kafirler) feth (-u zafer) istiyor idiyseniz işte o feth size gelmişdir. Eğer (bundan) vaz geçerseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Eğer (tekrar muhaarebeye) dönerseniz biz de döneriz. Cemaatiniz çok da olsa sizden hiç bir şey'i asla def'edemez. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.
İbni Kesir
Eğer, fetih istiyor idiyseniz; işte size fetih gelmiştir. Eğer vazgeçerseniz; bu, sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar dönerseniz; biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa hiç bir şeye yaramaz. Çünkü Allah muhakkak mÜ'minlerle beraberdir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Fetih istiyorsanız, size fetih gelmiştir. Eğer son verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer tekrar dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz kalabalık olsa bile size bir fayda vermeyecektir. Çünkü Allah, müminlerle beraberdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi!Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz bu, sizin için daha iyi olur; yok döner yine savaşa başlarsanız, Biz de başlarız! Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez, çünkü Allah müminlerle beraberdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Eğer siz fetih (zafer) istiyorsanız, işte size (Bedir'de) fetih geldi. . . Eğer (Rasulullah'a direnmekten) vazgeçerseniz, o sizin için daha hayırlıdır. . . Şayet (şirke) dönerseniz, biz de döneriz! (O durumda) topluluğunuz çok da olsa size hiçbir faydası olmaz. . . Kesinlikle Allah iman edenlerledir (kendinde açığa çıkan havl ve kuvvetin Allah'ın olduğunu yaşayanlarladır)!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You sought victory (O disbelievers), and victory did come; it belonged to the believers. If you refrain (from aggression) it would be better for you, but if you return, so will we. Your armies will never help you, no matter how great. For GOD is on the side of the believers.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
If you sought conquest, then conquest has come to you, but if you cease, then it is better for you. And if you return again, then We will also return, and your group will avail you nothing even if it is many. God is with the believers.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
If you sought conquest, then conquest has come to you. But if you cease, then it is better for you. If you return again, then We will also return, and your group will avail you nothing even if it is many. God is with those who acknowledge.
# Kelime Anlam Kök
1 in: eğer
2 testeftihu: fetih istiyorsanız فتح
3 fekad: işte
4 ca'ekumu: size geldi جيا
5 l-fethu: fetih فتح
6 ve in: eğer
7 tentehu: vazgeçerseniz نهي
8 fehuve: bu
9 hayrun: iyidir خير
10 lekum: sizin için
11 vein: ama yine
12 teudu: dönerseniz عود
13 neud: biz de döneriz عود
14 velen:
15 tugniye: sağlayamaz غني
16 ankum: size
17 fietukum: topluluğunuz فاي
18 şey'en: hiçbir şey (yarar) شيا
19 velev: şayet
20 kesurat: çok da olsa كثر
21 ve enne: çünkü
22 llahe: Allah
23 mea: beraberdir
24 l-mu'minine: inananlarla امن