Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa siz, Allah'ın içinizden cihat edip, Allah'tan, Resul'ünden ve Mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِه۪ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَل۪يجَةًۜ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۟
Em hasibtum en tutreku ve lemma ya'lemillahullezine cahedu minkum ve lem yettehızu min dunillahi ve la resulihi ve lel mu'minine ve liceh, vallahu habirun bi ma ta'melun.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2hasibtumsiz sandınız mı?حسب
3en
4tutrakubırakılacağınızıترك
5velemma
6yea'lemibilmedenعلم
7llahuAllah
8ellezinekimseleri
9caheducihad eden(leri)جهد
10minkumiçinizden
11velemve
12yettehizuedinmeyen(leri)اخذ
13min
14dunibaşkasınıدون
15llahiAllah('tan)
16ve lave
17rasulihiElçisin(den)رسل
18ve lave
19l-mu'mininemü'minler(den)امن
20velicetensırdaşولج
21vallahuve Allah
22habirunhaber almaktadırخبر
23bimaşeyleri
24tea'meluneyaptıklarınızıعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa Allah sizden, cihad edip Allah, Peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan,kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yoksa Allah, sizden cihad edip (fedakârlık yapıp) Allah'tan, Elçisinden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri bil(dir)meden (ortaya çıkarmadan)* terk edileceğinizi (bırakılacağınızı) mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, içinizden kendisi uğrunda cihat edenleri, ALLAH'tan, elçisinden ve iman edenlerden başkasını yakın dost edinmeyenleri bilip ayırmadan bırakılacağınızı mı sandınız? ALLAH yaptıklarınızı Haber Alır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yoksa siz, Allah'ın içinizden cihat* edip, Allah'tan, Resul'ünden ve Mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Siz ne zannediyorsunuz? Allah içinizden mücadele (cihad)* edenleri bilmeden, Allah'tan, Elçisi'nden ve inanıp güvenenlerden başkasını yakın dost(veli) edinmeyenleri bilmeden, sizi rahat mı bırakacak sanıyorsunuz? Allah, yaptıklarınızın içyüzünü bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa siz, aranızdan çaba gösterenleri; Allah'tan, O'nun elçisinden ve inananlardan başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah belirlemeden, kendi kendinize bırakılacağınızı mı sandınız? Çünkü Allah, yaptıklarınızdan Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yoksa siz, Allah'ın içinizden kendi yolunda tüm çabasını seferber edenleri; Allah'tan, O'nun Elçisi'nden ve inananlardan başkasını can yoldaşı edinmeyecek kimseleri seçip ayırmadan, karma karışık bir halde bırakılacağınızı mı sandınız? Oysa ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah; içinizden cihat edenleri, Allah'tan, resulünden ve müminlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri belirlemedikçe, bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan ve Resulü'nden ve mü'minlerden başka sır dostu edinmeyenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa siz, kendi halinize bırakılacağınızı, içinizden savaşanları ve Allah'tan, Peygamberinden ve mü'minlerden başka sokulacak bir locaya tutunmayanları Allah'ın hiç de bilip görmeyeceğini mi sandınız? Oysa Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey inananlar!) Allah, aranızdan, Allahtan, Onun Elçisinden ve Ona inananlardan başka kimseden yardım gözlemeden (Onun yolunda) her türlü çabayı gösterenleri ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Oysa, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa; Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve mü'minlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa siz zannetiniz mi ki halinize bırakılıvereceksiniz de Allah içinizden mücahede edenleri ve Allahdan, Resulünden ve mü'minlerden maada sokulacak bir locaya tutunmıyanları hiç de bilib görmiyecek? Halbuki Allah bütün amellerinize habirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa siz, Allah içinizden cihad eden ve Allah'tan, Elçisinden ve mü'minlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri bilmeden, bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.

 • Gültekin Onan

  Yoksa siz içinizden cihad edenleri ve Tanrı'dan ve Resülü'nden ve inançlılardan başka sır dostu edinmeyenleri Tanrı 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Tanrı yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa siz (kendi haalinize) bırakılıvereceğinizi, içinizden cihad edenleri, Allahdan, Resulünden ve mü'minlerden başkasını sır dostu edinmeyenleri Allahın bilmediği (Onun uğrundaki fedakarlıklarınızın mükafatsız kalacağını) mı sandınız? Allah, ne yaparsanız (hepsinden) haberdardır.

 • İbni Kesir

  Yoksa siz, içinizden cihad edip Allah'tan, peygamberinden ve mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi kendi halinize bırakacak mı sandınız? Allah, işlediklerinizden haberdardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, içinizden cihad edenleri; Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi bırakacak mı zannettiniz? Allah işlediklerinizden haberdardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenleri, Allah'tan ve Rasulünden ve iman edenlerden başkasını veli (sırdaş, dost) edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapmakta olduğunuz şeylere Habiyr'dir (nefsinizdeki Habiyr ismi manası ile).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, içinizden kendisi uğrunda cihad edenleri, ALLAH'tan, elçisinden ve inananlardan başkasını yakın dost edinmeyenleri bilip ayırmadan bırakılacağınızı mı sandınız? ALLAH yaptıklarınızı Haber Alır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yoksa siz, içinizden cihat edip, Allah'tan, Rasul'ünden ve mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Progressive Muslims

  Or did you think that you would be left alone God will come to know those of you who strived and did not take other than God and His messenger and the believers as helpers. God is Expert in what you do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If you think that you will be left when God knows not those among you who have striven, and have taken — besides God, and His messenger, and the believers — no confidant. And God is aware of what you do.

 • Aisha Bewley

  Or did you suppose that you would be left without Allah knowing those of you who have done jihad and who have not taken anyone as their intimate friends besides Allah and His Messenger and the muminun? Allah is aware of what you do.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Did you think that you will be left alone without GOD distinguishing those among you who strive, and never ally themselves with GOD's enemies, or the enemies of His messenger, or the enemies of the believers? GOD is fully Cognizant of everything you do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or did you think that you would be left alone? God will come to distinguish those of you who strived and did not take other than God and His messenger and the believers as helpers. God is Expert in what you do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or did you think that you would be left alone? God will come to know those of you who strived and did not take other than God and His messenger and those who acknowledge as helpers. God is Ever-aware in what you do.