Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafir olduklarını bildikleri halde, müşriklerin, Allah'ın mescitlerini imar etmeye hakları yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar, ateşte sürekli kalacaklardır.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِۜ اُو۬لٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ
Ma kane lil muşrikine en ya'muru mesacidallahi şahidine ala enfusihim bil kufr, ulaike habitat a'maluhum ve fin nari hum halidun .
#kelimeanlamkök
1mayoktur
2kaneyokturكون
3lilmuşrikinemüşrikler içinشرك
4en
5yea'muruimar etmeleriعمر
6mesacidemescidleriniسجد
7llahiAllah'ın
8şahidineşahitler ikenشهد
9ala
10enfusihimkendi nefislerininنفس
11bil-kufriküfrüneكفر
12ulaikeonların
13habitatboşa çıkmıştırحبط
14ea'maluhumyaptıkları işlerعمل
15ve five
16n-nariateşteنور
17humonlar
18halidunesürekli kalacaklardırخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Müşrikler, kendilerinin kafirliğine bizzat şahitlik ederken, Allah'ın mescidlerini imar etme yükümlülüğüne sahip değillerdir. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte süreli kalacaklardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Müşriklerin, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken,* Allah'ın mescitlerini imar etme görevleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Onlar, ateşte ebedî kalacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Putperestler, kendi inkarlarına bizzat tanık oldukları halde, ALLAH'ın mescitlerini sıkça ziyaret etmemeli. İşleri boşa çıkmıştır. Onlar ateşte ebedîdirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafir olduklarını bildikleri halde, müşriklerin*, Allah'ın mescitlerini imar etmeye hakları yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar, ateşte sürekli kalacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Müşrikler, kendi kafirliklerine* kendileri şahitken, Allah'ın mescitlerine hizmete yetkili değillerdir. Onların çalışmaları boşunadır. Onlar hep ateş içinde ölümsüz olacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ortaklar koşanlar, nankörlüklerine kendileri tanıkken, Allah'a yakarış yapılan yerlerin yapımını üstlenemezler. Yaptıkları boşa gidenler, işte onlardır. Üstelik ateşin içinde sürekli kalacaklardır.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarlarına yine bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescidlerini ziyaret edip onarmak Allah'a ortak koşanlara düşmez. Onlar, yaptıkları boşa gidecek olan kimselerdir; zira onlar ateşte yerleşip kalacaklardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Müşrikler, öz benliklerinin küfre sapışına tanık olup dururlarken, Allah'ın mescitlerini onarmaya girişemezler. Tüm amelleri boşa çıkmıştır onların. Ateşte sürekli kalacaklardır onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şirk koşanların, kendi inkarlarına bizzat kendileri şahidler iken, Allah'ın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Müşrik vicdanlarına karşı kendi küfürlerine kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar sonsuza dek ateş içinde kalacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakkı inkar ettiklerine (tutum ve davranışlarıyla) bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allahın mescidlerini ziyaret etmek yahut onarıp gözetmek, Allahtan başkalarına tanıklık yakıştıran kimselerin işi değil. Onlar, yapıp ettikleri boşa gidecek olan kimselerdir; ateşe yerleşip kalacak olan kimseler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a ortak koşanların, inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Müşrikler vicdanlarına karşı kendi küfürlerine kendileri şahid olub dururlarken Allahın mescidlerini ma'mur etmeleri kabil değildir, onların hayır namına bütün yaptıkları heder ve ateş içinde onlar, muhalleddirler.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah'a) Ortak koşanlar nefislerinin küfrünü göre göre Allah'ın mescidlerini şenlendiremezler. Onların yaptıkları işler, boşa çıkmıştır. Ve onlar, ateşte sürekli kalacaklardır.

 • Gültekin Onan

  Şirk koşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahidler iken Tanrı'nın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allaha eş koşanların, kendi küfürlerine bizzat kendileri şahid iken, Allahın mescidlerini i'mar etmelerine (ehliyyetleri) yokdur. Onların (hayır namına) bütün yapdıkları boşa gitmişdir ve onlar ateşde ebedi kalıcıdırlar.

 • İbni Kesir

  Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şahid iken; Allah'ın mescidlerini tamir etme hakları yoktur. İşte onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar, ateşte ebedi kalıcıdırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Müşrikler, üzerlerindeki kafirliğe şahit olup dururlarken Allah'ın mescitlerini onarmaları yakışık almaz. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Cehennemde temelli kalacaklardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Müşrikler, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah'ın mescidlerini mamur etmeleri kabil değildir.Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nefslerindeki inkarın bizzat şahidi olan müşriklerin, Allah'a secde mahallerini imar etmeleri mümkün değildir.. . Onların tüm yaptıkları boşa gitmiştir. . . Onlar Nar'da (yakan ateşte - radyasyon) sonsuza dek kalırlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Putperestler, kendi inkarlarına bizzat tanık oldukları halde, ALLAH'ın mescidlerini sıkça ziyaret etmemeli. İşleri boşa çıkmıştır. Onlar ateşte ebedidirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler olduklarını bildikleri halde, müşriklerin, Allah'ın mescitlerini imar etmeye hakları yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar, ateşte sürekli kalacaklardır.

 • Progressive Muslims

  It was not for those who have set up partners to maintain God's temples while they bear witness over their own rejection. For these, their works have fallen, and in the Fire they will abide.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  It is not for the idolaters to inhabit the places of worship of God, bearing witness against themselves to denial; those: their works are vain, and in the Fire do they abide eternally.

 • Aisha Bewley

  It is not for the idolaters to frequent the mosques of Allah, bearing witness against themselves of their kufr. They are the ones whose actions will come to nothing. They will be in the Fire timelessly, for ever.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The idol worshipers are not to frequent the masjids of GOD, while confessing their disbelief. These have nullified their works, and they will abide forever in Hell.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It was not for the polytheists to maintain the temples of God while they bear witness over their own rejection. For these, their works have fallen, and in the Fire they will abide.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It was not for those who have set up partners to maintain God's temples while they bear witness over their own rejection. For these, their works have fallen, and in the fire they will abide.