Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan bir kısmı, "O, bir kulaktır." diyerek, nebiyi incitiyorlar. De ki: "O, sizin için hayır kulağıdır." O, Allah'a inanır ve mü'minlere inanır. İman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için can yakıcı bir azap vardır.

وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌۜ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْۜ وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ
Ve minhumullezine yu'zunen nebiyye ve yekulune huve uzun, kul uzunu hayrin lekum yu'minu billahi ve yu'minu lil mu'minine ve rahmetun lillezine amenu minkum, vellezine yu'zune resulallahi lehum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1ve minhumuiçlerinden bazıları
2ellezineonlar ki
3yu'zuneincitirlerاذي
4n-nebiyyenebiyiنبا
5ve yekuluneve derlerقول
6huveO
7uzununbir kulaktırاذن
8kulde kiقول
9uzunukulağıdırاذن
10hayrinhayırخير
11lekumsizin için
12yu'minuinanırامن
13billahiAllah'a
14ve yu'minuve inanırامن
15lilmu'mininemü'minlereامن
16ve rahmetunve bir rahmettirرحم
17lillezinekimseler için
18amenuinanan(lar)امن
19minkumsizden
20vellezineve kimselere
21yu'zuneincitenlereاذي
22rasuleElçisiniرسل
23llahiAllah'ın
24lehumvardır
25azabunbir azabعذب
26elimunacıklıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İçlerinden bazıları da Peygamberi incitirler ve şöyle derler: "O, her şeye kulak kesilir." De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o, Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir rahmettir." Allah'ın Peygamberine eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Münafıklardan:) "O (Peygamber, her söyleneni dinleyen) bir kulaktır." diyerek Peygamber'i incitenler de vardır. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır.* (Çünkü) o Allah'a inanır, müminlere güvenir* ve o sizden iman edenler için de bir rahmettir.* Allah'ın Elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan kimi de, "O (haber toplayan) bir kulaktır" diyerek peygamberi incitiyorlar. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır. O, ALLAH'ı onaylar ve iman edenlere güvenir. İçiniz-deki iman edenler için de bir rahmettir. ALLAH'ın elçisini incitenler için acı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan bir kısmı, "O, bir kulaktır."* diyerek, nebiyi incitiyorlar. De ki: "O, sizin için hayır kulağıdır." O, Allah'a inanır ve mü'minlere inanır. İman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için can yakıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İçlerinde, o kulaktır, diyerek Nebiyi üzenler vardır. De ki "O kulak, sizin için iyi kulaktır. Allah'a güvenir ve müminlere güvenir. İçinizden inanıp güvenmiş olanlar için de bir ikramdır. Kim Allah'ın Elçisini üzerse onun için acıklı bir azap vardır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aralarında, "O, bir kulak!" diyerek peygamberi tedirgin edenler vardır. De ki: "Sizin için, iyilik kulağıdır!" Allah'a inanır ve inananlara güvenir; aranızdaki inananlar için rahmettir. Allah'ın elçisini tedirgin edenler için acı bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine o (ikiyüzlüler) arasında, "O (her sözü dinleyen) som bir 'kulak'tır" diyerek Peygamber'i rencide eden kimseler var. De ki: (Öyle ama), sizin için hayırlı bir 'kulak'tır: Allah'a iman eder, mü'minlere ise güvenir; üstelik içinizden imanda sebat edenler için bir rahmettir. Allah'ın Elçisi'ni rencide edenlere gelince: onları pek acı bir azap beklemektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçlerinden bazıları da o Peygamber'i incitirler ve şöyle derler: "O, her şeye kulak kesilir." De ki: "Hayır kulağıdır sizin için o; Allah'a iman eder, müminlere güvenir. İnananlarınız için de bir rahmettir o." Allah'ın resulüne eza edenler için korkunç bir azap öngörülmüştür.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İçlerinden Peygamberi incitenler ve: "O (her sözü dinleyen) bir kulaktır" diyenler vardır. De ki: "O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder, mü'minlere inanıp güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler... Onlar için acı bir azab vardır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine içlerinden peygamberi inciten ve: "O, her söyleneni dinler bir kulaktır." diyenler vardır. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır, Allah'a inanır, mü'minlere inanır ve iman edenleriniz için bir rahmettir." Allah'ın peygamberini incitenler için de acı bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Hakkın düşmanları) arasında "O her söze kulak veriyor" diyerek Peygamberi yerip kınayanlar var. De ki: "(Evet,) o, hakkınızda hayırlı olanı (duyup dinlemek için) kulaklarını açık tutuyor. Allaha inanıp müminlere güveniyor; (çünkü) içinizde imana erişenler için (Allahın) rahmeti(nin bir tecellisi)dir o. Ve Allahın Elçisini yerip kınayan o kimselere gelince, (öte dünyada) pek çetin bir azap bekliyor böylelerini.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine onlardan peygamberi inciten ve "O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır" diyen kimseler de vardır. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, mü'minlere inanır (güvenir). İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine içlerinden öyleleri var ki Peygamberi incidiyorlar ve "o her söyleneni dinler bir kulak" diyorlar, de ki: sizin için bir hayır kulağıdır, Allaha inanır, mü'minlere inanır ve iyman edenleriniz için bir rahmettir, Allahın Resulünü incidenler için ise elim bir azab vardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden bazıları da Peygamberi incitirler: "O, (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır." derler. De ki: "(O), sizin için hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. Sizden inananlar için de (O), bir rahmettir, Allah'ın Elçisini incitenlere acı bir azab vardır."

 • Gültekin Onan

  İçlerinden Peygamberi incitenler ve: "O (her sözü dinleyen) bir kulaktır" diyenler vardır. De ki: "O sizin için bir hayır kulağıdır. Tanrı'ya inanır, inançlılara güvenir (yüminü) ve sizden inananlar için bir rahmettir. Tanrı'nın elçisine eziyet edenler... Onlar için acı bir azab vardır."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yine o münafıkların) içlerinde öyle kimseler vardır ki peygambere eza ederler (onu incitirler) ve: "O, (her söyleyeni dinleyen) bir kulakdır" derler. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır, Allaha inanır, mü'minler (in sözün) e inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmetdir o. Allahın Resulünü incitenler (yok mu? İşte) en acıklı azab onlarındır.

 • İbni Kesir

  Onlardan kimileri de; o, her şeye kulak kesiliyor, diyerek peygambere eziyyet ederler. De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. Ve aranızda iman etmiş olanlara rahmettir. Allah'ın Rasulüne eziyyet verenler için elem verici bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların içinde: -O, her şeye kulak veriyor, diyerek onu (Peygamberi) üzenler vardır. De ki: 'O, Allah'a iman eden ve müminlere inanan, sizin için hayırlı olan, içinizden iman edenlere rahmet olan bir kulaktır.' Allah'ın Resulü'nü üzenlere can yakıcı bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlardan bazıları Peygamberi incitmek için "O herkese kulak veren safın biridir." derler. De ki: "Evet öyledir, ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir, Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir O!"İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan bazıları da En Nebi'ye (Hz. Rasulullah'a) eziyet ederler ve: "O, her duyduğuna (aldığı vahye) inanan biri" derler.. . De ki: "Size hayır ulaşsın diye (vahye) kulak verendir! Esma'sıyla onların hakikati olarak Allah'a iman eder, iman edenlere inanır ve sizden iman etmişlere de bir rahmettir". . . Allah Rasulünü incitenlere gelince, onlar için acı bir azap vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan kimi de, 'O (haber toplayan) bir kulaktır,' diyerek peygamberi incitiyorlar. De ki: 'O, sizin için bir hayır kulağıdır. O, ALLAH'a inanır ve inananlara güvenir. İçinizdeki inananlar için de bir rahmettir. ALLAH'ın elçisini incitenler için acı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan bir kısmı, "O, bir kulaktır."* diyerek, nebileri incitiyorlar. De ki: "O, sizin için hayır kulağıdır." O, Allah'a inanır ve mü'minlerin sözüne inanır. İçinizdeki iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Rasul'ünü incitenler için can yakıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  And from them are those who harm the prophet, and they Say: "He only listens!" Say: "What he listens to is best for you. He believes in God, and he has trust for the believers, and he is a mercy to those who believe among you." Those who harm the prophet, they will have a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among them are those who hinder the Prophet, saying: “He is an ear.” Say thou: “An ear of good for you,” — he believes in God, and he believes the believers — “and a mercy for those among you who heed warning.” And those who hinder the messenger of God, for them is a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  Among them are some who insult the Prophet, saying he is only an ear. Say, ‘An ear of good for you, believing in Allah and believing in the muminun, and a mercy for those among you who have iman.’ As for those who insult the Messenger of Allah, they will have a painful punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some of them hurt the prophet by saying, "He is all ears!" Say, "It is better for you that he listens to you. He believes in GOD, and trusts the believers. He is a mercy for those among you who believe." Those who hurt GOD's messenger have incurred a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from them are those who harm the prophet, and they say: "He only listens!" Say: "What he listens to is best for you. He believes in God, and he has trust for the believers, and he is a mercy to those who believe among you." And those who harm the messenger of God will have a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among them are those who hurt the prophet, and they say, "He only listens!" Say, "What he listens to is best for you. He acknowledges God, he trusts those who acknowledge, and he is a mercy to those who acknowledge among you." Those who hurt God's messenger will have a painful retribution.