Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Size karşı çok isteksizdirler. Fakat korku gelince, ölümden dolayı baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Sonra korkuyu savınca, hayra karşı kıskançlıkla sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar mü'min değiller. Allah yaptıklarını boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْۚ فَاِذَا جَٓاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذ۪ي يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِۜ اُو۬لٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْۜ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يراً
Eşıhhaten aleykum fe iza cael havfu reeytehum yenzurune ileyke teduru a'yunuhum kellezi yugşa aleyhi minel mevt, fe iza zehebel havfu selekukum bi elsinetin hıdadin eşıhhaten alel hayr, ulaike lem yu'minu fe ahbetallahu a'malehum, ve kane zalike alallahi yesira.
#kelimeanlamkök
1eşihhatencimriler olarakشحح
2aleykumsize karşı
3feizane zaman ki
4ca'egelinceجيا
5l-havfukorkuخوف
6raeytehumgörürsünراي
7yenzurunebaktıklarınıنظر
8ileykesana
9tedurudönerekدور
10ea'yunuhumgözleriعين
11kallezigibi
12yugşabaygınlığıغشو
13aleyhionların üstüne
14mine
15l-mevtiölümموت
16feizane zaman ki
17zehebegidinceذهب
18l-havfukorkuخوف
19selekukumsizi incitirlerسلق
20bielsinetindillerleلسن
21hidadinsivriحدد
22eşihhatendüşkünlük göstererekشحح
23alakarşı
24l-hayrihayraخير
25ulaikeonlar
26lem
27yu'minuinanmamışlarامن
28feehbetabu yüzden boşa çıkarmıştırحبط
29llahuAllah
30ea'malehumonların işleriniعمل
31ve kaneveكون
32zalikebu
33alagöre
34llahiAllah'a
35yesirankolaydırيسر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Savaşa gelseler de sizin başarılı olmanızı istemezler. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince, ganimete karşı aç gözlülüklerinden dolayı, size sivri dillerini uzatırlar. Onlar iman etmiş değillerdir, bundan dolayı Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah için kolaydır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Gelseler de) size karşı cimri olarak (gelirler).* Korku geldiğinde, üzer(ler)ine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince, iyiliği kıskanarak sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir; (bu yüzden) Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a çok kolaydır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizinle ilişkilerinde pek cimridirler. Tehlike geldiğinde, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri korkudan dönmüş bir halde sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Bu tip kimseler onaylamış değillerdir. Bu yüzden ALLAH onların işlerini boşa çıkarır. Bu, ALLAH için kolaydır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Size karşı çok isteksizdirler. Fakat korku gelince, ölümden dolayı baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Sonra korkuyu savınca, hayra* karşı kıskançlıkla sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar mü'min değiller. Allah yaptıklarını boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizi kıskandıkları için böyle yaparlar. Korku ortamı oluşunca, ölüm baygınlığına girmiş gibi gözleri bir tarafa kaymış olarak sana baktıklarını görürsün. Korkuları gidince de elinize geçeni kıskandıkları için sivri dilleriyle sizi incitirler. Onlar inanmamış kimselerdir. Allah, ondan dolayı işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a kolaydır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik size karşı cimrilik yaparlar. Fakat sonra bir tehlike geldiğinde, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi, gözleri dönmüş biçimde sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de iyilik içinde olmanızı çekemeyip, sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar, inanmış değillerdir. Bu yüzden, Allah, onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. İşte bu, Allah için zaten çok kolaydır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Size yönelik bir kıskançlık bu; öte yandan tehlikeyi hissettikleri zaman da sanki ölüm tarafından çepeçevre kuşatılmışlar gibi gözleri dönmüş bir halde sana (yalvarırcasına) baktıklarını görürsün; tehlike geçtiğinde ise, iyiliğe karşı kıskançlık edip sivri ve keskin bir dille size hücum ederler. İşte bunlar inanmamışlardır; Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır: zira bu Allah için oldukça kolaydır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Size karşı cimrilik/kıskançlık ederler. Korku geldiğinde onları sana bakar halde görürsün. Korku gittiğinde ise hayra karşı kıskançlık yüzünden sizi keskin dillerle yaralarlar. Ölümden üzerine baygınlık çökmüş biri gibidirler. Bunlar iman etmemişlerdir. Bu yüzden de Allah, amellerini boşa çıkarmıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Geldiklerinde de) Size karşı 'cimri ve bencildirler.' Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir; böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Size karşı kıskançlık ediyorlardı. Derken o korku hali gelince, onları gördün, ölüm baygınlığı sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku gidince size keskin keskin diller sıyırdılar; hayra karşı da kıskançlık ediyorlardı, işte bunlar iman etmediler de Allah amellerini hiçe çıkardı. Bu Allah'a göre önemsizdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve (böyleleri) size yapılan yardımı kıskanırlar. Ama sonra bir tehlike ile karşılaşınca da, ölümün gölgesinde yaşayan biri gibi, (korkuyla) gözleri dönmüş bir şekilde, (ey peygamber, yardım dilemek için) sana baktıklarını görürsün: tehlike geçince de iyiliğinizi çekemeyip siz (müminleri) sivri dilleri ile incitirler! Bu (gibi) insanlar, iman etmiş değillerdir, bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır, bu Allah için kolaydır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (18-19) Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize gelin" diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu, Allah'a kolaydır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Size karşı kıskançlık ediyorlardı, derken o korku hali gelince gördün onları ki ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı, derken o korku gidince size keskin keskin diller sıyırdılar, hayra karşı kıskançlık ediyorlardı, işte bunlar iyman etmediler de Allah amellerini hiçe çıkardı, Allaha göre o ehemmiyyetsiz bulunuyor.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Geldikleri zaman da) Size karşı cimriler olarak (gelirler). Ama korkulu bir durum olunca onların, üstüne ölüm baygınlığı çökmüş insan gibi, gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gid(ip de sıra ganimetleri paylaşmağa gel)ince mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Onlar, (içtenlikle) inanmamışlar, bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre kolaydır.

 • Gültekin Onan

  (Geldiklerinde de) Size karşı 'cimri ve bencildirler'. Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi, gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar. İşte onlar inanmamışlardır, böylece Tanrı onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Tanrı'ya göre pek kolaydır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Gelseler de) size karşı (yardımda) pek cimri adamlar olarak (gelirler). Hele kendilerine korku çatdı mı, onların ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek, sana bakdıklarını görürsün. O korku gidince ise hayra karşı pek düşkün adamlar tavriyle, sizi keskin dilleriyle incitirler. Onlar (hakıykatde) iman etmemişlerdir. Bundan dolayı Allah onların amellerini hiçe indirmişdir. Bu, Allaha göre kolaydır.

 • İbni Kesir

  Size karşı cimridirler. Korku geldiği zaman, görürsün ki onlar üstüne ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana bakarlar. Korku gidince de iyiliğinizi çekemeyerek, sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar, inanmamışlardır. Bunun için de Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah için pek kolaydır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizi kıskanırlar. Korkuya kapılınca, ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Korku geçince keskin dillerini uzatıp sizi incitirler, İyiliğinizi çekemezler. Bunlar, iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını boşa gidermiştir. Bu, Allah için çok kolaydır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Savaşa katıldıklarında da size karşı pek cimri ve kıskanç davranırlar. Hücum eden düşmanın ortalığa saldığı büyük korku gelince, ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi, gözleri dönmüş bir tarzda sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçince, Allah yolunda harcamada cimrice bir tavır içinde, keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. İşte onlar iman etmemişler, Allah da onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre kolaydır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Size karşı cimridirler (ikiyüzlüler)! Savaş - ölüm korkusu geldiğinde, üzerine ölüm korkusuyla baygınlık çökmüş kimse gibi, gözleri dönmüş bir halde sana baktıklarını görürsün.. . Korkuları geçtiğindeyse mal düşkünleri olarak sizi keskin dilleri ile incitirler. . . İşte bunlar iman etmemişlerdir! Bu yüzden de Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. . . Bu, Allah için pek kolaydır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizinle ilişkilerinde pek cimridirler. Tehlike geldiğinde, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri korkudan dönmüş bir halde sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Bu tip kimseler inanmış değillerdir. Bu yüzden ALLAH onların işlerini boşa çıkarır. Bu, ALLAH için kolaydır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Size karşı çok isteksizdirler. Fakat korku gelince, ölümden dolayı baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Sonra korkuyu savınca, hayra* karşı kıskançlıkla sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar mü'min değiller. Allah yaptıklarını boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.

 • Progressive Muslims

  They are miserable towards you. Then, when fear comes, you see their eyes rolling, as if death had already come to them. But once the fear is gone, they lash-out at you with sharp tongues. They are miserable towards doing any good. These have not believed, so God nullifies their works. This is easy for God to do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Begrudging you. Then when fear comes, thou seest them looking at thee, their eyes rolling like one overshadowed by death. But when the fear departs, they lash you with sharp tongues, begrudging good. Those have not believed, so God has made vain their deeds; and that is easy for God.

 • Aisha Bewley

  and are begrudging towards you. Then when fear comes, you see them looking at you, their eyes rolling like people scared to death. But when fear departs they flay you with sharp tongues, grasping for wealth. Such people have no iman and Allah will make their actions come to nothing. That is easy for Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Also, they are too stingy when dealing with you. If anything threatens the community, you see their eyes rolling with fear, as if death had already come to them. Once the crisis is over, they whip you with sharp tongues. They are too stingy with their wealth. These are not believers, and, consequently, GOD has nullified their works. This is easy for GOD to do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They are miserable towards you. Then, when fear comes, you see their eyes rolling, as if death had already come to them. But once the fear is gone, they lash-out at you with sharp tongues. They are miserable towards doing any good. These have not believed, so God nullifies their works. This is easy for God to do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They are miserable towards you. Then, when fear comes, you see their eyes rolling, as if death had already come to them. But once the fear is gone, they lash out at you with sharp tongues. They are miserable towards doing any good. These have not acknowledged, so God nullifies their works. This is easy for God to do.