Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani Allah, Kitap Ehli'nden, onu insanlara açıklayacaklarına ve asla gizlemeyeceklerine dair kesin bir söz almıştı. Fakat onlar, az bir çıkar karşılığı, bu sözlerine sırt çevirdiler. Bu ne kötü bir alışveriştir!

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ م۪يثَاقَ الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۘ فَنَبَذُوهُ وَرَٓاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِه۪ ثَمَناً قَل۪يلاًۜ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ
Ve iz ehazallahu misakallezine utul kitabe le tubeyyinunnehu lin nasi ve la tektumuneh, fe nebezuhu verae zuhurihim veşterav bihi semenen kalila, fe bi'se ma yeşterun.
#kelimeanlamkök
1ve izhani
2ehazealmıştıاخذ
3llahuAllah
4misakasözوثق
5ellezinekendilerine
6utuverilenlerdenاتي
7l-kitabeKitapكتب
8letubeyyinunnehuonu mutlaka açıklayacaksınızبين
9linnasiinsanlaraنوس
10ve la
11tektumunehugizlemeyeceksinizكتم
12fenebezuhufakat onlar (verdikleri sözü) attılarنبذ
13vera'eardınaوري
14zuhurihimsırtlarınınظهر
15veşteravve aldılarشري
16bihikarşılığında
17semenenbir paraثمن
18kalilenazıcıkقلل
19fe bi'sene kötüباس
20maşey
21yeşterunesatın alıyorlarشري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah kendilerine kitap verilenlerden şöyle bir söz almıştı: "Onu insanlara açıklayınız ve hiçbir şey gizlemeyiniz." Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu küçük bir kazançla değiştirdiler. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötüdür!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz"* diye söz almıştı. Onlar ise bunu sırtlarının arkasına atmışlar;* onu az bir değer karşılığında satmışlardı. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötüdür!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz" diye söz almıştı. Fakat onlar, onu arkalarına atıp az bir fiyata sattılar. Ne kötü bir alışveriş!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani Allah, Kitap Ehli'nden, onu insanlara açıklayacaklarına ve asla gizlemeyeceklerine dair kesin bir söz almıştı. Fakat onlar, az bir çıkar karşılığı, bu sözlerine sırt çevirdiler. Bu ne kötü bir alışveriştir!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında "Bu Kitabı insanlara açık açık anlatacaksınız, asla gizlemeyeceksiniz!" dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında geçici bir bedel aldılar. Aldıkları o şey, ne kötüdür*!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, kitap verilenlerden kesin söz almıştı: "Onu, kesinlikle insanlara açıklayacaksınız ve Onu gizlemeyeceksiniz!" Fakat Onu, arkalarına attılar ve az bir değere sattılar. Oysa ne kötü bir alışveriş yaptılar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah, (daha önceden) vahye muhatap olanlardan "Onu insanlara açıklayacaksınız ve kesinlikle gizlemeyeceksiniz" diye söz almıştı. Fakat onlar bunu kulak ardı ettiler ve değersiz bir menfaat karşılığı pazarladılar: ne kötü bir alışverişti bu!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, kendilerine kitap verilenlerden şu yolda misak almıştı: "Onu insanlara mutlaka açık-seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız." Ama onlar Kitap'ı sırtlarının gerisine attılar, basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani kitap verilenlerden: "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Fakat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Vaktiyle Allah, kitap verilen okur yazarlardan: "Andolsun ki, onu insanlara anlatacaksınız ve gizlemeyeceksiniz." diye söz almıştı. Derken onlar, onu arkalarına atıp az bir para karşılığında sattılar. Ne kötü bir alışverişti bu!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, geçmişte kendilerine vahiy verilenlere, "Bunu insanlara açıklayın ve ondan hiçbir şeyi gizlemeyin!" (buyurduğunda, bunu yapacaklarına) dair onlardan güçlü bir taahhüt almıştı. Ama onlar bu taahhütlerini kulak arkasına attılar ve küçük bir kazançla değiştirdiler: Ne kötü bir alışverişti bu!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Vaktile Allah kendilerine kitab verilen okur yazarların şöyle misakını aldı: celalim hakkı için onu nasa anlatacaksınız, ketmetmeyeceksiniz, derken onlar onu omuzlarının arkasına attılar da mukabilinde biraz para aldılar, bakın ne kötü alış veriş

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, kendilerine Kitap verilenlerden: "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz!" diye söz almıştı. Fakat onlar, verdikleri sözü sırtlarının ardına attılar ve karşılığında birkaç para aldılar. Ne kötü şey satın alıyorlar.

 • Gültekin Onan

  Hani kitap verilenlerden: "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Fakat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah bir zaman kendilerine Kitab verilenlerden "Onu (Celalim hakkı için) behemehal insanlara açıklayıb anlatacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye te'minat almışdı. Onlar ise o sözü sırtlarının arkasına atdılar. Onun mukaabilinde az bir menfeati satın aldılar. Müşteri oldukları o şey ne kötüdür!..

 • İbni Kesir

  Hani Allah, kendilerine kitab verilenlerden; onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz, diye söz almıştı. Onlar ise bunu arkalarına attılar ve az bir değere değiştiler. Satın aldıkları şey ne kötüdür.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah kitap verilenlerden, "kitabı insanlara muhakkak açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz" diye söz almıştı da, onlar, kitabı arkalarına atıp umursamamışlar, az bir bedele karşılık değişmişlerdi, alış verişleri ne kötüdür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Vaktiyle Allah, Ehl-i kitaptan "Kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız, Onu asla gizlemeyeceksiniz!" diye teminat almıştı. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler, onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alış veriş!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani Allah, kendilerine hakikat bilgisi verilenlerden, "Onu kesinlikle insanlara açıklayacak, gizlemeyeceksiniz" diye söz almıştı. Derken onlar sözlerini geride bırakıp, karşılığında az bir bedel aldılar. Ne kötü bir alışveriş!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH kendilerine kitap verilenlerden, 'Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemiyeceksiniz,' diye söz almıştı. Fakat onlar, onu arkalarına atıp az bir fiyata sattılar. Ne kötü bir alış veriş!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani Allah, Kitap Ehli'nden, onu insanlara açıklayacaklarına ve asla gizlemeyeceklerine dair kesin bir söz almıştı. Fakat onlar, az bir çıkar karşılığı, bu sözlerine sırt çevirdiler. Bu ne kötü bir alışveriştir!

 • Progressive Muslims

  And God took the covenant of those who were given the Scripture: "You will make it clear to the people and not conceal it. " But they threw it behind their backs and purchased with it a cheap price. Miserable indeed is what they have purchased.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when God took an agreement of those given the Writ: “You are to make it plain to mankind, and not to conceal it,” then they cast it behind their backs, and sold it at a cheap price; and evil is what they bought.

 • Aisha Bewley

  Allah made a covenant with those given the Book: ‘You must make it clear to people and not conceal it. ’ But they toss it in disdain behind their backs and sell it for a paltry price. What an evil sale they make!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD took a covenant from those who received the scripture: "You shall proclaim it to the people, and never conceal it." But they disregarded it behind their backs, and traded it away for a cheap price. What a miserable trade.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God took the covenant of those who were given the Book: "You will make it clear to the people and not conceal it." But they placed it behind their backs and purchased with it a cheap price. Miserable indeed is what they have purchased.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God took the covenant of those who were given the book: "You will proclaim to the people and not conceal it." However, they threw it behind their backs and purchased with it a cheap price. Miserable indeed is what they have purchased.