Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün herkes, iyilik ve kötülük olarak ne yaptıysa onu karşısında bulur. Yaptığı kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah, sizin kendisine karşı gelmekten sakınmanızı ister. Allah, kullarına karşı Çok Şefkatli'dir.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراًۚۛ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُٓوءٍۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُٓ اَمَداً بَع۪يداًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاللّٰهُ رَؤُ۫فٌ بِالْعِبَادِ۟
Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdaran, ve ma amilet min su', teveddu lev enne beyneha ve beynehu emeden baida, ve yuhazzirukumullahu nefseh, vallahu raufun bil ıbad.
#kelimeanlamkök
1yevmeO günيوم
2tecidubulacaktırوجد
3kulluherكلل
4nefsinnefisنفس
5maşeyleri
6amiletyaptığıعمل
7min-dan
8hayrinhayır-خير
9muhderanhazırحضر
10ve mave şeyleri
11amiletişlediğiعمل
12min-ten
13su'inkötülük-سوا
14tevedduisterودد
15levkeşke olsa
16enne
17beynehaonunla (kötülükle)بين
18ve beynehukendisi arasındaبين
19emedenbir mesafeامد
20beiydenuzakبعد
21ve yuhazzirukumuve sizi sakındırıyorحذر
22llahuAllah
23nefsehukendisin(in emirlerine karşı gelmek)denنفس
24vallahuAllah
25ra'ufunşefkatlidirراف
26bil-ibadikulllarınaعبد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Herkes, yaptığı iyilik ve kötülükleri karşısında hazır bulacağı günde,kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah kendisine karşı sizi sakındırıyor. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Herkesin, iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulacağı (o) günde (insan), işlediği kötülükleri ile kendisi arasında uzun bir mesafe bulunmasını içtenlikle dileyecek.*Allah kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Allah kullara çok şefkatlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gün gelecek, her kişi yaptığı her iyiliği önünde hazır bulacaktır. İşlediği her kötülük ile kendisi arasında uzun bir mesafe olmasını isteyecek. ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. ALLAH kullara şefkatlidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün herkes, iyilik ve kötülük olarak ne yaptıysa onu karşısında bulur. Yaptığı kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah, sizin kendisine karşı gelmekten sakınmanızı ister. Allah, kullarına karşı Çok Şefkatli'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Her kişi, yaptığı iyilikleri de yaptığı kötülükleri de karşısında bulduğu gün, "keşke kötülüklerim çok gerilerde kalsaydı!" diye yanıp tutuşur. Allah sizi, kendine karşı uyarır. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, her benlik, yaptığı iyilikleri hazır bulur. Ve yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir uzaklık olmasını ister. Allah, Kendisinden sakınmanız için sizi uyarıyor. Çünkü Allah, kullarına karşı, Sevecendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Her insan, yaptığı bütün iyilikleri de kötülükleri de karşısında bulacağı o günün kendisinden fersah fersah uzak olmasını ister. Ne ki Allah, kendisine karşı dikkatli olmanızı ihtar eder: Zira Allah'ın kullarına şefkati tariflere sığmaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün gelecek, her benlik, hayırdan işlediğini önünde bulacaktır. Kötülükten işlediğini de... İsteyecektir ki, önüne getirilenle kendisi arasında uzun bir mesafe olsun. Allah sizi, kendisinden sakınmaya çağırır. Allah, kullarına karşı Rauf'tur, çok şefkatlidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını istediği o günü (düşünün). Allah, sizi kendisinden sakındırır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Herkes ne hayır işlemişse ve ne kötülük yapmış ise önüne konmuş bulacağı gün, onlarla arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisinden korkmanız için uyarıyor ve Allah, kullarını çok esirgiyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Her insanın yaptığı bütün iyilikleri de kötülükleri de karşısında bulacağı o Gün'ü düşünün; (pek çok insan,) o (Gün)ün kendisinden çok uzakta olmasını diler. O halde Allah, O'na karşı dikkatli olmanızı ihtar eder; ama Allah, yarattıklarına karşı çok şefkatlidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah, sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah, kullarını çok esirgeyicidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her nefis ne hayır işlemiş, ve ne kötülük yapmış ise önüne konmuş bulacağı gün!. isterki onlarla arasında uzak bir mesafe bulunsaydı! Yine Allah sizi kendisinden tahzir buyuruyor, ve Allah kullarını çok esirgiyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün her nefis, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü de. O kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den sakındırıyor. Allah, kulllarına şefkatlidir.

 • Gültekin Onan

  Her bir nefsin hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir müddet olmasını istediği o günü (düşünün). Tanrı, sizi kendisinden sakındırır. Tanrı, kullarına karşı şefkatli olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Hatırlayın) o günü ki herkes (dünyada) ne hayr işlediyse karşısında (onu) hazırlanmış bulacak, ne de kötülük yapdıysa onunla kendi arasında uzak bir mesafe olmasını arzu edecek. Allah size (asıl) kendinden korkmanızı emreder. Allah kullarını pek çok esirgeyendir.

 • İbni Kesir

  O gün ki; herkes ne hayır işledi ise karşısında onu hazırlanmış bulacak. Kötülükten de ne yapmışsa; kendisiyle onun arasında uzun bir mesafe olmasını ister. Allah bizzat korkutuyor. Ve Allah kullarına Rauf'dur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Herkes, yaptığı bütün iyilikleri; de kötülükleri de karşısında bulacağı o gün isteyecek ki kötülükleri ile kendi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah, sizi kendisi ile uyarır / korkutur. Allah kullarına karşı da çok şefkatlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse, hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi, Zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Her nefs, hayır veya kötülük olarak ne yaptıysa, o gün karşısında bulacaktır. Arzu eder ki, onunla arasında erilmez mesafeler bulunsun! Allah sizi (yaptıklarınızın sonucunu kesin yaşatacağı içindir ki) kendisinden sakınmanız için uyarır. Allah kullarına hakikatlerinden Rauf'tur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gün gelecek, her kişi yaptığı her iyiliği önünde hazır bulacaktır. İşlediği her kötülük ile kendisi arasında uzun bir mesafe olmasını isteyecek. ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. ALLAH kullara şefkatlidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün herkes, iyilik ve kötülük olarak ne yaptıysa onu karşısında bulur. Yaptığı kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah, sizin kendisine karşı gelmekten sakınmanızı ister. Allah, kullarına karşı Çok Şefkatli'dir.

 • Progressive Muslims

  The Day every soul will find what good it had done present, and what bad it had done; it wishes that between them was a great distance. And God warns you of Himself, and God is Compassionate towards the servants.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “The day every soul will find what it did of good summoned, and what it did of evil, it will wish there were between it and that a great distance.” And God warns you of Himself; and God is kind to the servants.

 • Aisha Bewley

  Say, ‘Whether you conceal what is in your breasts or make it known, Allah knows it. He knows what is in the heavens and what is on earth. Allah has power over all things.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when each soul will find all the good works it had done brought forth. As for the evil works, it will wish that they were far, far removed. GOD alerts you that you shall reverence Him alone. GOD is Compassionate towards the people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Day every soul will find what good it had done present; and what bad it had done, it will wish that between them was a great distance. And God warns you of Himself, and God is Compassionate towards the servants.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day every person will find what good it had done present, and what bad it had done; it wishes that between them was a great distance. God warns you of Himself, and God is Kind towards the servants.