Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"O, size Kitap'ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?" Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bilirler ki bu Rabb'inden Hakk olarak indirilmiştir. O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغ۪ي حَكَماً وَهُوَ الَّـذ۪ٓي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاًۜ وَالَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ
E fe gayrallahi ebtegi hakemen ve huvellezi enzele ileykumul kitabe mufassala, vellezine ateynahumul kitabe ya'lemune ennehu munezzelun min rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mumterin.
#kelimeanlamkök
1efegayrabaşka mı?غير
2llahiAllah'tan
3ebtegiarayayımبغي
4hakemenbir hakemحكم
5vehuveve O
6llezi
7enzeleindirmiş ikenنزل
8ileykumusize
9l-kitabeKitabıكتب
10mufessalenaçıklanmış olarakفصل
11vellezineve kimseler
12ateynahumukendilerine verdiğimizاتي
13l-kitabeKitapكتب
14yea'lemunebilirlerعلم
15ennehuki O gerçekten
16munezzelunindirilmiştirنزل
17mintarafından
18rabbikeRabbinربب
19bil-hakkihak olarakحقق
20fela
21tekunennehiç olmaكون
22mine-dan
23l-mumterinekuşkulananlar-مري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (De ki): "Size (gerçekler) apaçık ortaya konulmuş olarak Kitabı indiren Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım!" Doğrusu kendilerine kitap verdiğimiz kişiler, onun (Kur'an'ın) Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Efendin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "O, size Kitap'ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?" Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bilirler ki bu Rabb'inden Hakk olarak indirilmiştir. O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (De ki) "Allah'tan başka bir hakem mi ararım?" Kitap'ı size açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki bu Kitap, Rabbin tarafından tümüyle gerçekleri gösterecek şekilde indirilmiştir. Sakın şüpheye kapılanlardan olma.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "O, ayrıntılı olarak Kitap'ı size indirmişken, Allah'tan başka yargıcı mı arayacağım?" Kitap verdiklerimiz, Onun, Efendinden gerçek olarak indirildiğini bilirler. Artık, sakın kuşkuya düşenler arasında olma.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (De ki): "Hakikati açık ve net bir biçimde ortaya koyan bu ilahi kelamı size gönderen O iken, (iyi ve kötüyü belirlemede) O'ndan başka bir hakem mi arayayım?" Dahası kendilerine önceden vahiy emanet ettiklerimiz bilirler ki, bu (Kur'an) Rabbin tarafından indirilmiş olan bir hakikattir: öyleyse (ey muhatab), sakın kuşku duyanlardan olma!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şimdi de Allah size kitabı, içinde herşey inceden inceye açıklanmış olarak göndermişken Allah'tan başkasını mı hakem isteyeceğim? Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o tamamıyla gerçek olarak Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  sen onlara (de ki:) "Hakikati apaçık ortaya koyan bu ilahi kelamı size indiren O iken, (neyin doğru neyin yanlış olduğu konusundaki) hüküm için Ondan başkasını mı arayacağım?" Ve kendilerine daha önce vahiy bahşettiklerimiz bilirler ki bu (vahiy) de Rabbin tarafından safha safha indirilmiştir. Öyleyse şüphe edenlerden olmayın,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Size Kitab'ı (Kur'an'ı) hak olarak indiren O iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım?" (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde, sakın şüphecilerden olma.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şimdi de: Allah size mufasselen kitab indirmiş iken ben Allahtan başkasını mı hakem istiyeceğim? kendilerine kitab verdiklerimiz de bilirler ki o temamiyle hakk olarak senin rabbından indirilmiştir, sakın şübhelenenlerden olma

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken O'ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O(Kur'a)nın, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler, hiç kuşkulananlardan olma.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'dan başka hakem mi arayayım? Oysa O size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim, de ki:) "O, size o kitabı (kendinde hak ile baatıl tamamen) açıklanmış (ayırd edilmiş) bir halde indirmişken (benimle sizin aranızda tutub da) Allahdan başka bir hakem mi arayacak mışım"? Kendilerine kitab verdiğimiz o kimseler de bilirler ki o (Kur'an) hiç şübhesiz Rabbinden hak olarak indirilmişdir. Öyle ise sakın şüpheye düşenlerden olma.

 • İbni Kesir

  Allah'tan başka bir hakem mi arayacak mışım? Halbuki O'dur; size, kitabı açık açık indirmiş olan. Kendilerine kitab verdiklerimiz bilirler ki; o Rabbın katından hak olarak indirilmiştir. Öyleyse sakın şüpheye düşenlerden olma.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O, size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Onun Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüphe edenlerden olma!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Allah size o kitabı, içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken,sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacak mışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O, size hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini (Kitabı) tafsilatlı olarak inzal etmişken, Allah'tan gayrı bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O'nun Rabbinden Hak olarak nüzul edildiğini bilirler.. . Sakın şüphe edenlerden olma!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "O, size Kitap'ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?" Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bilirler ki bu Rabb'inden hakk olarak indirilmiştir. O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!

 • Progressive Muslims

  "Shall I seek other than God as a judge when He has sent down to you this Scripture fully detailed" Those to whom We have given the Scripture know it is sent down from your Lord with truth; so do not be of those who have doubt.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Is it other than God I should seek as judge when He it is that sent down to you the Writ set out and detailed?” And those to whom We gave the Writ know that it is sent down from thy Lord with the truth; so be thou not of those who doubt.

 • Aisha Bewley

  ‘Am I to desire someone other than Allah as a judge when it is He who has sent down the Book to you clarifying everything?’ Those We have given the Book know it has been sent down from your Lord with truth, so on no account be among the doubters.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Shall I seek other than GOD as a source of law, when He has revealed to you this book fully detailed?* Those who received the scripture recognize that it has been revealed from your Lord, truthfully. You shall not harbor any doubt.*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Shall I seek other than God as a judge when He has sent down to you the Book fully detailed?" Those to whom We have given the Book know it is sent down from your Lord with the truth; so do not be of those who have doubt.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Shall I seek other than God as a judge when He has sent down to you this book sufficiently detailed?" Those to whom We have given the book know it is sent down from your Lord with truth; so do not be of those who have doubt.