Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ölü iken dirilttiğimiz; ona, insanlar arasında, onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bir kimse; karanlıklar içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Kafirlerin yaptıkları, kendilerine sevimli gösterildi.

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْش۪ي بِه۪ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَاۜ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِر۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
E ve men kane meyten fe ahyeynahu ve cealna lehu nuren yemşi bihi fin nasi ke men meseluhu fiz zulumati leyse bi haricin minha, kezalike zuyyine lil kafirine ma kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1evemenkimse gibi midir?
2kaneikenكون
3meytenölüموت
4fe ehyeynahukendisini dirilttiğimizحيي
5ve cealnave verdiğimizجعل
6lehukendisine
7nuranbir ışıkنور
8yemşiyürüyebileceğiمشي
9bihionunla
10fiarasında
11n-nasiinsanlarنوس
12kemenkimsenin
13meseluhubenzeriمثل
14fiiçindeki
15z-zulumatikaranlıklarظلم
16leyseolmayanليس
17biharicinçıkışıخرج
18minhaondan
19kezalikeişte öyle
20zuyyinesüslü gösterilmiştirزين
21lilkafirinekafirlereكفر
22ma(işler)
23kanuolduklarıكون
24yea'meluneyapıyorعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere, yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Manen) ölüyken (Vahiy ile) dirilttiğimiz* ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nûr (ışık) verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte yaptıkları şeyler kâfirlere böyle süslü gösterilmiştir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup da ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? İnkarcıların yaptıkları işler böyle süslü gösterilmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ölü iken* dirilttiğimiz;* ona, insanlar arasında, onunla yürüyeceği bir nur* verdiğimiz bir kimse; karanlıklar içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Kafirlerin yaptıkları, kendilerine sevimli gösterildi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ölü gibi iken canlandırdığımız ve kendisine verdiğimiz aydınlıkla insanlar arasında dolaşan kimse, karanlıklara saplanıp oradan çıkamayan kimse gibi olur mu? Ayetleri görmezlikten gelenlerin işlerinin kendilerine güzel görünmesi böyle olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ölüyken yaşam verdiğimiz ve insanlar arasında yürüyeceği bir aydınlık verdiğimiz kimse, içinden çıkamayacağı karanlıklar içinde kalmış kimse gibi olur mu? Nankörlük edenlere, yaptıkları, işte böyle çekici gösterilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hiç (manen) ölüyken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında yolunu bulması için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, içinden çıkma imkanı bulamayacağı zifiri karanlıklara gömülüp giden kimse gibi olur mu? İşte inkarcılara yaptıkları böyle güzel görünür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir ölü iken kendisine hayat verdiğimiz, insanlar içinde yürümesi için kendisine bir ışık tuttuğumuz kişinin durumu, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamayan kişininki gibi olur mu? İşte böyle! Küfre sapanlara, yapmakta oldukları süslü-püslü gösterilmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamıyanın durumu gibi midir? İşte, kafirlere yapmakta oldukları böyle 'süslü ve çekici' gösterilmiştir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ölü iken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürümesini sağlayan bir aydınlık verdiğimiz kişi, içinden çıkamayacağı karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu hiç? Fakat kafirlere yaptıkları işler öyle yaldızlı gösterilmektedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ruhen) ölü iken hayata kavuşturduğumuz ve insanlar arasında yolunu bulması için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, hiç içinden çıkamayacağı derin karanlığın içine (gömülüp kalmış) biri gibi olur mu? (Ama) böyle: hakikati inkar edenlere yaptıkları güzel görünür:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem bir adam ölü iken biz onu diriltmişiz ve kendisine bir nur vermişiz, insanlar içinde onunla yürüyor, hiç o bittemsil zulmetler içinde kalmış ve ondan bir türlü çıkamıyacak bir halde bulunan kimse gibi olurmu? Fakat kafirlere ameller öyle yaldızlı gösterilmektedir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere, yaptıkları (işler), öyle süslü gösterilmiştir.

 • Gültekin Onan

  Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamayanın durumu gibi midir? İşte, kafirlere yapmakta oldukları böyle 'süslü ve çekici' gösterilmiştir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir ölü iken kendisini diriltdiğimiz, ona insanların arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimse; içinden çıkamaz bir halde karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu hiç? Kafirlerin yapmakda oldukları şeyler kendilerine öyle süslü göründü.

 • İbni Kesir

  Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse; karanlıklarda kalıp ondan çıkamayan kimse gibi midir hiç? İşte böyle, kafirlere işledikleri süslü gösterilmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ölü iken dirilttiğimiz, kendisine insanlar arasında, vasıtasıyla yürüyeceği bir ışık verdiğimiz kimsenin durumu, hiç içinden çıkamayacağı karanlıklardaki kimse gibi midir? Şu kadar var ki kafirlere yaptıkları işler güzel görünüyor.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık (iman nuru) verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kafirlere, yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ölü iken kendisini (Hakikat ilmi ile) dirilttiğimiz; insanlar içinde onunla yaşaması için basiret nuru oluşturduğumuz kimse(nin durumu); karanlıklar içinde kalıp ondan kurtulamayan gibi olur mu? Hakikat bilgisini inkar edenlere, yapmakta oldukları böylece süslendirildi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup da ondan çıkamıyan kimse gibi olur mu? İnkarcıların yaptıkları işler böyle süslü gösterilmiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ölü iken* dirilttiğimiz;* ona, insanlar arasında, onunla yürüyeceği bir nur* verdiğimiz bir kimse; karanlıklar içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Gerçeği yalanlayan nankörlerin yaptıkları, kendilerine sevimli gösterildi.

 • Progressive Muslims

  Is one who was dead and to whom We gave life, and We made for him a light to walk with amongst the people, as one whose example is in darkness and he will not exit from it It is such that the work of the rejecters has been adorned for them.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Is one who was dead ­and to whom We gave life and for whom We appointed a light wherein he walks among men like one in darkness from which he cannot come out? Thus is made fair to the false claimers of guidance what they do.

 • Aisha Bewley

  Is someone who was dead and whom We brought to life, supplying him with a light by which to walk among people, the same as someone who is in utter darkness, unable to emerge from it? That is how what they were doing is made to seem attractive to the kafirun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Is one who was dead and we granted him life, and provided him with light that enables him to move among the people, equal to one in total darkness from which he can never exit? The works of the disbelievers are thus adorned in their eyes.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Is he who was dead and to whom We gave life, and We made for him a light to walk with among the people, as he whose example is in darkness and he will not exit from it? It is such that the work of the rejecters has been adorned for them.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Is one who was dead and to whom We gave life, and We made for him a light to walk with amongst the people, as one whose example is in darkness and he will not exit from it? It is such that the work of the ingrates has been adorned for them.