Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Asmalı ve asmasız bahçeleri, çeşit çeşit hurmaları; zirai ürünleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narları yetiştiren O'dur. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyin. Hasat zamanı da onun hakkını verin. İsraf etmeyin, kuşkusuz O, israf edenleri sevmez.

وَهُوَ الَّـذ۪ٓي اَنْشَاَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍۜ كُلُوا مِنْ ثَمَرِه۪ٓ اِذَٓا اَثْمَرَ وَاٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه۪ۘ وَلَا تُسْرِفُواۜ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَۙ
Ve huvellezi enşee cennatin ma'ruşatin ve gayre ma'ruşatin ven nahle vez zer'a muhtelifen ukuluhu vez zeytune ver rummane muteşabihen ve gayre muteşabih, kulu min semerihi iza esmere ve atu hakkahu yevme hasadihi ve la tusrifu, innehu la yuhibbul musrifin.
#kelimeanlamkök
1ve huveve O'dur
2lleziki
3enşeeyaratanنشا
4cennatinbahçeleriجنن
5mea'ruşatinçardaklıعرش
6ve gayraveغير
7mea'ruşatinçardaksızعرش
8ve nnehlehurma(ları)نخل
9ve zzer'ave ekin(ler)iزرع
10muhtelifençeşit çeşitخلف
11ukuluhuürünleriاكل
12ve zzeytuneve zeytinleriزيت
13ve rrummaneve narlarıرمن
14muteşabihenbirbirine benzerشبه
15ve gayraغير
16muteşabihinve benzemezشبه
17kuluyeyinاكل
18min-ndan
19semerihimeyvası-ثمر
20izazaman
21esmerameyva verdiğiثمر
22ve atuve verinاتي
23hakkahuhakkını (sadakasını)حقق
24yevmegünüيوم
25hasadihihasatحصد
26ve lave asla
27tusrifuisraf etmeyinسرف
28innehuçünkü O
29la
30yuhibbusevmezحبب
31l-musrifineisraf edenleriسرف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyiniz. Devşirilip toplandığı gün de hakkını/zekat ve sadakasını veriniz. İsraf etmeyiniz,çünkü Allah israf edenleri sevmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çardaklı ve çardaksız bahçeler, hurma(lar), ürünleri çeşitli ekinler, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin!* Toplandığı gün* de hakkını (zekâtını ve sadakasını) verin* (fakat) israf etmeyin! Şüphesiz ki O, israf edenleri sevmez.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları -benzer veya farklı- yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Asmalı ve asmasız bahçeleri, çeşit çeşit hurmaları; zirai ürünleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narları yetiştiren O'dur. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyin. Hasat zamanı da onun hakkını* verin. İsraf* etmeyin, kuşkusuz O, israf edenleri sevmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Çardaklı, çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları var eden O'dur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin. Hasat gününde de O'nun hakkını* verin. Sakın saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve O, asmalı ve asmasız bahçeleri, hurma ağaçlarını, türlü ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve birbirinden değişik biçimlerde yaratmıştır. Ürün verdiğinde, onların ürünlerinden yiyin. Ürünün toplandığı gün, O'nun hakkını verin ve israf etmeyin. Kuşkusuz, O, israf edenleri sevmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve O'dur insan eliyle yetiştirilen ve kendi başına yetişen bahçeleri bağları, hurmagilleri, çeşit çeşit ürün veren tarlaları, biri diğerine çok benzeyen ve biri diğerinden çok farklı zeytingilleri ve narı var eden. Her biri ürün verdiğinde ürünlerinden yiyin ve hasat günü (yoksullara) haklarını verin; fakat israf etmeyin: Unutmayın ki O israfçıları sevmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde oluşturan O'dur. Her birinin meyvesinden, olgunlaştığı zaman yiyin ve hasat gününde onun hakkını da verin. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O çardaklı ve çardaksız cennet misali bağları, tatları ve yemişleri birbirinden farklı ekinleri, hurmaları, zeytinleri, narları, birbirine hem benzer hem benzemez bir şekilde yaratan hep O'dur. Her biri ürün verdiğinde meyvelerinden yiyin. Hasat ve toplama zamanında hakkını da verin, israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Zira Odur (hem) ekilip biçilen ve (hem de) kendi başına yetişen bahçeleri (var eden), hurma ağaçlarını, çeşit çeşit mahsuller veren tarlaları, zeytin ağacını ve narı meydana getiren: (hepsi) birbirine benzer ve hepsi birbirinden çok farklıdır! Olgunlaştığında onların meyvelerinden yiyin ve (yoksullara) mahsulün toplandığı gün haklarını verin. Ve (Allahın nimetlerini) israf etmeyin: kuşkusuz O müsrifleri sevmez!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O ma'ruş ve gayri ma'ruş Cennet asa bağları: O tatları, yemişleri muhtelif mezruatı, o hurmaları, zeytinleri, narları, birbirlerine hem benzer hem benzemez bir halde vücude getiren hep odur, her biri mahsul verince mahsulünden yiyin, hasad günü hakkını da verin, bununla beraber israf etmeyin, çünkü o israf edenleri sevmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurma(ları), ekin(ler)i, zeytinleri, narları -birbirine benzer, benzemez biçimde- yaratan hep O'dur. Her biri meyva verdiği zaman meyvasından yeyin, hasat günü hakkını (sadakasını) verin; fakat israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez!

 • Gültekin Onan

  Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O çardaklı ve çardaksız cennet (gibi üzüm) bağ (larını), o meyveleri ve tadları çeşidli hurmaları, mezruatı, zeytinleri, narları — birbirine hem benzer, hem benzemez bir halde — yaratıb yetişdiren Odur (Allahdır). Her biri mahsul verdiği zaman mahsulünden yeyin. Devşirildiği ve toplandığı gün de hakkını (sadakasını) verin. İsraf etmeyin. Çünkü O (Allah) israf edenleri sevmez.

 • İbni Kesir

  Çardaklı ve çardaksız bağları, tatları değişik ekin ve hrumaları, zeytin ve narı, birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratıp yetiştirmiş olan O'dur. Her biri mahsul verdiği zaman, mahsulünden yeyin, hasad edildiği gün de, hakkını verin ve israf etmeyin. Çünkü O; israf edenleri sevmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, tadı çeşitli hurma ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narları yaratan O'dur. Meyve verdikleri zaman onların meyvelerinden yiyin ve hasat edildiği zaman da hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü O, müsrifleri sevmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Asmalı - asmasız bağ ve bahçeleri, mahsulleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O'dur. Her biri mahsul verince ürününden yiyin, devşirildiği gün hakkını (öşürünü) da verin, israf etmeyin, çünkü O müsrifleri sevmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurmaları, yemişleri muhtelif ekinleri, zeytinleri ve narları, müteşabih ve gayrı müteşabih olarak inşa eden "HU"dur.. . O'nun ürünlerini meyve verdiğinde yeyin; hasadının gününde ise onun hakkını verin (zekat). . . İsraf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları -benzer veya farklı- yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Asmalı ve asmasız bahçeleri, çeşit çeşit hurmaları; zirai ürünleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narları yetiştiren O'dur. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyin. Hasat zamanı da onun hakkını* verin. İsraf* etmeyin, kuşkusuz O, israf edenleri sevmez.

 • Progressive Muslims

  And He is the One Who initiated gardens; both trellised and untrellised; and palm trees, and plants, all with different taste; and olives and pomegranates, similar and not similar. Eat from its fruit when it blossoms and give its due on the day of harvest; and do not waste. He does not like the wasteful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And He it is that produces gardens, trellised and untrellised, and the date-palms, and crops diverse in their food, and the olive and the pomegranate, similar yet different. Eat of the fruit thereof when it bears fruit, and render its due on the day of its harvest; and commit not excess, He loves not the committers of excess.

 • Aisha Bewley

  It is He who produces gardens, both cultivated and wild, and palm-trees and crops of diverse kinds, and olives and pomegranates, both similar and dissimilar. Eat of their fruits when they bear fruit and pay their due on the day of their harvest, and do not be profligate. He does not love the profligate.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who established gardens, trellised and untrellised, and palm trees, and crops with different tastes, and olives, and pomegranate - fruits that are similar, yet dissimilar. Eat from their fruits, and give the due alms on the day of harvest, and do not waste anything. He does not love the wasters.*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And He is the One Who initiated gardens; both trellised and untrellised; and palm trees, and plants, all with different taste; and olives and pomegranates, similar and not similar. Eat from its fruit when it blossoms and give its due on the day of its harvest; and do not waste. He does not like the wasteful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One Who initiated gardens; both trellised and untrellised; palm trees, and plants, all with different tastes; and olives and pomegranates, similar and not similar. Eat from its fruit when it blossoms and give its due on the day of harvest; and do not waste. He does not like the wasteful.