Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı canı geçerli bir neden olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah işlemiş olur.

وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهاً اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّت۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَاماًۙ
Vellezine la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktulunen nefselleti harremallahu illa bil hakkı ve la yeznun, ve men yef'al zalike yelka esama.
#kelimeanlamkök
1vellezineve onlar
2la
3yed'uneyalvarmazlarدعو
4meaile beraber
5llahiAllah
6ilahentanrıyaاله
7aharabaşkaاخر
8ve lave
9yektuluneöldürmezlerقتل
10n-nefsecanıنفس
11lletiöyle ki
12harrameharam ettiğiحرم
13llahuAllah'ın
14illadışında
15bil-hakkihak(lı sebep)حقق
16ve lave
17yeznunezina etmezlerزني
18ve menve kim
19yef'alyaparsaفعل
20zalikebunları
21yelkabulurلقي
22esamencezasınıاثم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (68, 69) Onlar, Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar; Allah'ın haram (saygın) kıldığı cana haksız yere kıymazlar; zina yapmazlar. Bunu yapan kişi, kıyamet günü azabı katlanan ve içinde alçaltılmış olarak ebedî kalacağı bir ceza ile karşılaşacaktır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, ALLAH ile birlikte başka tanrılar çağırmazlar; ALLAH'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Bunları işleyen, günahların faturasını öder.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı canı geçerli bir neden olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah işlemiş olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar, Allah ile beraber başka bir ilahı yardıma çağırmazlar. (Kur'an'ın) Haklı (saydığı) bir sebep* yoksa Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler; zina da etmezler. Kim bunları yaparsa doğal yapısından uzaklaşma cezasına çarptırılır*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah ile birlikte başka tanrılara da yakarışlarda bulunmazlar. Allah'ın dokunulmaz yaptığı cana haksız yere kıymazlar. Zina da yapmazlar. Kim bunları yaparsa, suçunun karşılığını alacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine onlar ki: Allah'la beraber bir başka ilaha yalvarıp yakarmazlar; meşru ve haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar; zina da etmezler!Zira, her kim bunları yaparsa günaha batmış olur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan cezaya çarpılır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilah'a tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile' karşılaşır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya dua etmezler; Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina da etmezler; kim bunları yaparsa ağır bir cezaya çarpılır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar ki, Allah'la beraber, asla birtakım düzmece tanrılara yalvarıp yakarmazlar; ve hukuki bir gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Çünkü (bilirler ki,) bunlardan herhangi birini işleyen kimse, bir kötülüğe bulaşmış olmakla (kalmayacak),

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve onlar ki Allahın beraberinde diğer bir tanrıya dua etmezler, Allahın haram kıldığı nefsi haksız katleylemezler ve zina yapmazlar, her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarpar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve onlar Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur.

 • Gültekin Onan

  Ve onlar, Tanrı ile beraber başka bir tanrıya tapmazlar. Tanrı'nın haram kıldığı canı haksız yere öldümezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile' karşılaşır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar ki Allahın yanına başka bir Tanrı daha (katıb) tapmazlar. Allahın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunlar (dan birini) yaparsa cezaya çarpar.

 • İbni Kesir

  Onlar ki; Allah ile beraber başka bir tanrıya tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, cezaya çarpar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar, Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ki onlar, Allah yanı sıra tanrıya yönelmezler; hakkaniyet (kısas) dışında Allah'ın haram kıldığı canı katletmezler ve zina yapmazlar.. . Kim onu yaparsa sonucunu yaşar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, ALLAH ile birlikte başka tanrılar çağırmazlar; ALLAH'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Bunları işleyen, günahların faturasını öder.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı canı geçerli bir neden olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günaha bulaşmış olur.

 • Progressive Muslims

  And those who do not call on any other god with God, nor do they kill the life that God has made forbidden except in justice, nor do they commit adultery; and whosoever does that will receive the punishment.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who call not, with God, to another god, nor kill the soul which God has made unlawful save with justice, nor commit unlawful sexual intercourse; (and whoso does that will meet with a penalty,

 • Aisha Bewley

  those who do not call on any other god together with Allah and do not kill anyone Allah has made inviolate, except with the right to do so, and do not fornicate; anyone who does that will receive an evil punishment

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They never implore beside GOD any other god, nor do they kill anyone - for GOD has made life sacred - except in the course of justice. Nor do they commit adultery. Those who commit these offenses will have to pay.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthose who do not call on any other god with God; nor do they take the life which God has made forbidden, except in justice; nor do they commit adultery. And whoever does will receive the punishment.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who do not call on any other god with God, nor do they kill the life that God has made forbidden except in justice, nor do they commit adultery; and whosoever does that will receive the punishment.