Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göklerde ve yerde ne varsa; Güneş'in, Ay'ın ve yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun ? Birçoğunun da üzerine azap hak oldu. Ve Allah, kimi küçük düşürürse artık onun için bir yüceltici yoktur. Kuşkusuz Allah, dilediğini yapar.

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَٓابُّ وَكَث۪يرٌ مِنَ النَّاسِۜ وَكَث۪يرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُۜ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍۜ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَٓاءُ
E lem tera ennallahe yescudu lehu men fis semavati ve men fil ardı veş şemsu vel kameru ven nucumu vel cibalu veş şeceru ved devabbu ve kesirun minen nas, ve kesirun hakka aleyhil azab, ve men yuhinillahu fe ma lehu min mukrim, innallahe yef'alu ma yeşa'.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin miراي
3ennekuşkusuz
4llaheAllah'a
5yescudusecde ediyorlarسجد
6lehuO'na
7menkimseler
8fi
9s-semavatigöklerdekiسمو
10ve menve kimseler
11fi
12l-erdiyerdekiارض
13ve şşemsuve güneşشمس
14velkameruve ayقمر
15ve nnucumuve yıldızlarنجم
16velcibaluve dağlarجبل
17ve şşeceruve ağaçlarشجر
18ve ddevabbuve hayvanlarدبب
19ve kesirunve birçoğuكثر
20mine-dan
21n-nasiinsanlar-نوس
22vekesirunama birçoğuكثر
23hakkahak olmuşturحقق
24aleyhiüzerine
25l-azabuazabعذب
26ve menve kimi
27yuhiniaşağılatırsaهون
28llahuAllah
29femaartık olmaz
30lehuona
31minhiç
32mukrimindeğer verenكرم
33inneşüphesiz
34llaheAllah
35yef'aluyaparفعل
36maşeyi
37yeşa'udilediğiشيا
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Göklerde ve yerde olanların; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğunun Allah'a boyun eğdiklerini görmüyor musun? İnsanlardan birçoğu da azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığına saygı duyacak kimse yoktur. Doğrusu, Allah dilediğini yapar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Görmüyor musun ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, canlılar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor.* Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi değersiz kılarsa, artık onu değerli kılacak kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçok kişinin ALLAH'a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Birçok kişi de azabı haketmiştir. ALLAH'ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. ALLAH dilediğini yapar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Göklerde ve yerde ne varsa; Güneş'in, Ay'ın ve yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah'a secde* ettiklerini görmüyor musun*? Birçoğunun da* üzerine azap hak oldu. Ve Allah, kimi küçük düşürürse artık onun için bir yüceltici yoktur. Kuşkusuz Allah, dilediğini yapar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Göklerde olan kimselerle yerde olan kimselerin Allah'a secde ettiklerini hiç görmedin mi? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ile insanların birçoğu ona secde eder. Birçoğu da azabı hak eder. Allah'ın değersiz kıldığını, kimse değerli yapamaz. Allah, tercih ettiği şeyi yapar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, göklerde ve yeryüzünde kim varsa; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan çoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? Çoğu da cezayı hak etmiştir. Allah'ın alçalttığını onurlandıracak hiç kimse yoktur. Kuşkusuz, Allah, dilediğini yapar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey insan!) Göklerde ve yerde bulunan herkesin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların ve hayvanların (ister istemez) Allah'ın emrine amade olduğunu görmez misin? İnsanlardan niceleri (bilinçli tercihlerinden dolayı ödülü hak etmiş), niceleri ise azabı hak etmişlerdir. İmdi, Allah her kimi alçaltırsa artık onu kimse yüceltemez: kuşkusuz Allah dilediğini daima gerçekleştirir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah'ın hakir kıldığına ikramda bulunan olmaz. Allah, dilediğini yapar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Görmedin mi ki, gerçekten, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde etmektedirler. Birçoğu üzerine azab hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa, artık onun için bir yüceltici yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah her kimi de hakir ve zelil ederse artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey İnsanoğlu,) göklerde ve yerde var olan her şeyin, -güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların ve hayvanların- Allah'ın (kudret ve yüceliği) önünde yere kapandığını görmüyor musun? Ve insanlardan bir nicesi (Allah'a bilinçli olarak baş eğmektedir); ama niceleri de (O'na karşı geldikleri için öte dünyada) kaçınılmaz biçimde azabı hak edecekler; ve Allah'ın (Kıyamet Günü'nde) alçalttığı kimseyi de onurlandırabilecek kimse yoktur; çünkü, Allah dilediği her şeyi mutlaka yapar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi hep Allaha secde ediyor Göklerdeki kimseler, Yerdeki kimseler, Güneş, Ay ve yıldızlar, dağlar, bütün hayvanlar, ve insanlardan bir çoğu, bir çoğunun da üzerine azab hakk olmuş her, kimi de Allah tahkır ederse artık ona ikram edecek yoktur, şübhesiz Allah ne dilerse yapar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi (baksana), göklerde, yerde bulunan kimseler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar! Ama birçoğuna da azab hak olmuştur. Allah kimi aşağılatırsa artık ona değer veren olmaz. Allah, dilediğini yapar.

 • Gültekin Onan

  Görmedin mi ki, gerçekten göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Tanrı'ya secde etmektedirler. Birçoğu üzerine azab hak olmuştur. Tanrı kimi aşağılık kılarsa, artık onun için bir yüceltici yoktur. Şüphesiz Tanrı dilediğini yapar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Görmedin mi, göklerde olan herkes (herşey) ve yerde bulunan herkes (herşey), güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir çoğu hakıykaten Allaha secde ediyor. Bir çoğunun üzerine de azab hak olmuşdur. Allah kimi (bedbahtlıkla) hor kılarsa onu seadete kavuşduracak (hiç bir kuvvet) yokdur. Şübhesiz ki Allah ne dilerse (onu) yapar.

 • İbni Kesir

  Göklerde ve yerde olanların; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ile insanların bir çoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? İnsanların bir çoğu da azabı hak etmiştir. Ve Allah kimi alçaltırsa; ona ikram edecek kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah; dilediğini yapar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Göklerde ve yerde olanların, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, canlılar ve bir çok insanın Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? Çoğu da azabı hak etmiştir. Allah kimi alçaltırsa onu yükseltecek yoktur. Allah, ne isterse yapar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmedin mi ki Allah (O'dur ki), semalarda kim varsa ve arzda kim varsa; Güneş, Ay, Yıldızlar, Dağlar, Ağaçlar, Dabbeler (yürür canlılar) ve insanlardan birçoğu O'na secde etmede! Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur.. . Allah kimi hor-hakir kılarsa, artık onu yüceltecek yoktur. . . Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. (18. ayet secde ayetidir. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan bir çok kişinin ALLAH'a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Bir çok kişi de azabı hakketmiştir. ALLAH'ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. ALLAH dilediğini yapar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Göklerde ve yerde ne varsa; Güneş'in, Ay'ın ve yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah'a secde* ettiklerini görmüyor musun? Birçoğunun da* üzerine azap hak oldu. Ve Allah, kimi küçük düşürürse artık onun için bir yüceltici yoktur. Kuşkusuz Allah, Dilediğini Yapar.

 • Progressive Muslims

  Did you not see that to God submit what is in the heavens and what is in the Earth, and the sun and the moon and the stars and the mountains and the trees and what moves, and many of mankind, and many who have deserved the retribution. And whoever God disgraces, then none can honour him. God does what He pleases.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Dost thou not see that to God submits whoso is in the heavens, and whoso is in the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and the creatures, and many among mankind? And upon many has the punishment become binding. And whom God humiliates, he has none to honour him; God does what He wills.

 • Aisha Bewley

  Do you not see that everyone in the heavens and everyone on the earth prostrates to Allah, and the sun and moon and stars and the mountains, trees and beasts and many of mankind? But many of them inevitably merit punishment. Those Allah humiliates will have no one to honour them. Allah does whatever He wills.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you not realize that to GOD prostrates everyone in the heavens and the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the moun- tains, and the trees, and the animals, and many people? Many others among the people are committed to doom. Whomever GOD shames, none will honor him. Everything is in accordance with GOD's will.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Didyou not see that to God yields what is in the heavens and what is on the earth, and the sun and the moon and the stars and the mountains and the trees and what moves, and many of the people, and many who have deserved the retribution. And whoever God disgraces, then none can honor him. God does what He pleases.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you not see that to God submit what is in the heavens and what is in the earth, and the sun and the moon and the stars and the mountains and the trees and what moves, and many people, and many who have deserved the retribution. Whoever God disgraces, then none can honor him. God does what He pleases.