Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte böyle. Kim Rabb'inin yasaklarına uymada gerekli özeni gösterirse, bu onun için daha hayırlıdır. Size okunanlar hariç, diğer hayvanlar helal kılındı. Artık putların pisliğinden kaçının. Yalan sözden kaçının.

ذٰلِكَۗ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه۪ۜ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِۙ
Zalike ve men yuazzım hurumatillahi fe huve hayrun lehu inde rabbih, ve uhıllet lekumul en'amu illa ma yutla aleykum fectenibur ricse minel evsani vectenibu kavlez zur.
#kelimeanlamkök
1zalikeişte öyle
2ve menve kim
3yuazzimsaygı gösterirseعظم
4hurumatiyasaklarınaحرم
5llahiAllah'ın
6fehuveişte o
7hayrunhayırlıdırخير
8lehukendisi için
9indeyanındaعند
10rabbihiRabbininربب
11ve uhilletve size helal kılınmıştırحلل
12lekumusizin için
13l-en'aamuhayvanlarنعم
14illadışındaki
15maşeyler
16yutlaoku(nup açıkla)nanتلو
17aleykumsize
18fectenibuartık kaçınınجنب
19r-ricsepisرجس
20mine-dan
21l-evsaniputlar-وثن
22vectenibuve kaçınınجنب
23kavlesözdenقول
24z-zuriyalanزور
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yapılması gerekenler işte bunlardır. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu durum onun için Rabbinin katında daha iyidir. Haram olduğu okunanlar dışında evcil havyanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden uzak durunuz, yalan söylemekten de kaçınınız!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte böyle. Kim Allah'ın saygın kıldığı şeyleri yüceltirse,* bu, Rabbinin katında kendisi için hayırlı olandır. (Haram olduğu) size tilavet edilen (okunup aktarılan)ların dışında kalan hayvanlar size helal kılınmıştır. Putlardan oluşan pislikten kaçının; yalan sözden de kaçının!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte böyle. Kim ALLAH'ın yasaklarına saygı gösterirse Efendisinin yanında kendisi için daha iyidir. Size özellikle bildirilenlerin haricindeki tüm çiftlik hayvanları helal (yasal) kılınmıştır. O halde putperestliğin felaketinden kaçının, yalan sözden sakının.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte böyle. Kim Rabb'inin yasaklarına uymada gerekli özeni gösterirse, bu onun için daha hayırlıdır. Size okunanlar* hariç, diğer hayvanlar helal kılındı. Artık putların pisliğinden* kaçının. Yalan sözden kaçının.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunun sebebi şudur: Kim Allah'ın dokunulmaz kıldığı şeylere gereken değeri verirse Rabbinin (Sahibinin) katında onun için iyi olur. Size okunanın* dışında kalan en'am (koyun, keçi, sığır, deve) helal kılındı. Onun için putların pisliğinden uzak durun; yalan sözden de uzak durun.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Çünkü Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, Efendisinin katında kendisi için daha iyidir. Size okunanların dışındaki hayvanlar helal yapılmıştır. Artık, kutsallaştırılmış kişiler-simgeler pisliğinden kaçının; yalan sözden de kaçının.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Sözün özü) şudur ki; her kim Allah'ın kısıtlayıcı buyruklarına saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendi yararına olacaktır; zaten size bildirilenler dışında kalan bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Ama özellikle de putla(ştırma)dan kaynaklanan her tür (manevi) pislikten sakının; bir de asılsız iddialardan kaçınarak,

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte böyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygılı olursa bu, Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Karşınızda okunarak açıklananlar hariç, tüm hayvanlar size helal kılınmışır. Artık putların pisliğinden, yalan sözden uzak durun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Emir budur! Kim de Allah'ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse bu, kendisi için Rabbi katında şüphesiz hayırlıdır. Size (Kur'an'da) okunup bildirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etinden yemek helal kılınmıştır. O halde o putlardan, o pislikten kaçının; ve yalan sözden de kaçının.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bütün bunlar (Allah tarafından öngörülmüştür;) dolayısıyla, kişi eğer Allah'ın (bu) yasaklayıcı buyruklarını saygıyla gözetirse, bu Rabbinin katında kendi iyiliğine sonuç verecektir. (Yasak oldukları) size bildirilenlerin dışında, (kurban etmek ve etinden yemek üzere) bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse artık, (Allah'ın yasaklamış bulunduğu her şeyden, ve en çok da) inanç ve uygulama olarak puta taparlığın her türlü bayağılığından uzak durun; asılsız her türlü sözden kaçının,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu, Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Emir budur, her kim de Allahın hurmetlerine ta'zim ederse bu kendisi için rabbı ındinde mutlak hayırdır, size ise karşınızda tilavet olunub duranlar müstesna olmak üzere bütün en'am halal kılındı, o halde o evsandan, o pislikten kaçının ve tezvir sözden kaçının

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte öyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, o (hareketi), Rabbinin yanında kendisi için iyidir. Size (ayetlerle) oku(nup açıkla)nanlar dışındaki hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçının.

 • Gültekin Onan

  İşte böyle; kim Tanrı'nın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının; yalan söz söylemekten de kaçının.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte (emir) budur. Kim Allahın hürmet (edilmesini emreylediği şey) lere ta'zıymde bulunursa bu, Rabbi indinde kendisi için (mahz-ı) hayırdır. Karşınızda okunagelenler müstesna olmak üzere davarlar sizin için halal kılındı. O halde murdardan, putlardan kaçının, yalan sözden çekinin.

 • İbni Kesir

  İşte böyle. Kim Allah'ın haram kıldıklarına saygı gösterirse; Rabbı katında bu, onun hayrınadır. Size okunanlardan başka büyük hayvanlar helal kılınmıştır. O halde murdardan, putlardan kaçının ve yalan sözlerden çekinin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte böyle, kim Allah'ın haramlarına saygı gösterirse, Rabbinin katında bu onun iyiliğinedir. Size okunandan başka, büyük baş hayvanlar helal kılınmıştır. Öyleyse, putlardan gelen pisliklerden kaçının, aslı olmayan sözden de sakının.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse bu, Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında, bütün hayvan size helal edilmiştir. O halde Allah'ın yasakladığı her şeyden, özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte böyle.. . Kim Allah'ın saygı gösterilmesi gerekenlerine saygı duyup gereğini uygularsa, bu yaptığı, onun için Rabbinin indinde daha hayırlıdır. . . Size bildirilenler hariç, en'am (deve, sığır, koyun cinsi) helal kılındı. . . O halde putların pisliğinden ve uydurma fikirlerden kaçının.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte böyle. Kim ALLAH'ın yasaklarına saygı gösterirse Rabbinin yanında kendisi için daha iyidir. Size özellikle bildirilenlerin haricindeki tüm çiftlik hayvanları helal (yasal) kılınmıştır. O halde putperestliğin felaketinden kaçının, yalan sözden sakının.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte böyle. Kim Rabb'inin yasaklarına uymada gerekli özeni gösterirse, bu onun için daha hayırlıdır. Yasaklandığı bildirilen hayvanlar* hariç, diğer hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden* kaçının. Yalan sözden kaçının.

 • Progressive Muslims

  Thus, and whosoever honours God's restrictions, then it is better for him with His Lord. And the livestock is made lawful for you except what is recited upon you. So avoid the foulness of idols and avoid saying false statements.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That. And whoso honours the sacred things of God, it is better for him in the sight of his Lord. And the cattle are lawful to you save that recited to you. And avoid the abomination of idols. And avoid false speech,

 • Aisha Bewley

  That is it. If someone honours Allah’s sacred things, that is better for him in his Lord’s sight. All livestock are permitted to you except what has already been recited to you. Have done with the defilement of idols and have done with telling lies.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who reverence the rites decreed by GOD have deserved a good reward at their Lord. All livestock is made lawful for your food, except for those

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Thus, and whoever honors the restrictions of God, then it is better for him with His Lord. And the livestock has been made lawful for you; except what is being recited to you; so avoid the taint of idols and avoid saying false statements.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Thus, and whosoever honors God's restrictions, then it is better for him with His Lord. The livestock is made lawful for you except what is recited upon you. So avoid the foulness of idols and avoid saying false statements.