Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Veya altından bir evin olmalı, ya da göğe yükselmelisin. Çıksan dahi, bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. De ki: "Benim Rabb'im noksanlıklardan arıdır. Ben, bir beşer ve resulden başka bir şey miyim ki?"

اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَٓاءِۜ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُ۬هُۜ قُلْ سُبْحَانَ رَبّ۪ي هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَراً رَسُولاً۟
Ev yekune leke beytun min zuhrufin ev terka fis sema, ve len nu'mine li rukıyyike hatta tunezzile aleyna kitaben nakreuh, kul subhane rabbi hel kuntu illa beşeren resula.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2yekuneolmalıكون
3lekesenin
4beytunbir evinبيت
5min
6zuhrufinaltındanزخرف
7evya da
8terkaçıkmalısınرقي
9fi
10s-semaigöğeسمو
11velenama asla
12nu'mineinanmayızامن
13lirukiyyikesenin (göğe) çıkmanaرقي
14hatta
15tunezzileindirmedikçeنزل
16aleynaüzerimize
17kitabenbir Kitapكتب
18nekra'uhuokuyacağımızقرا
19kulde kiقول
20subhaneşanı yücedirسبح
21rabbiRabbiminربب
22helmiyim?
23kuntubenكون
24illabaşka bir şey
25beşeranbir insan(dan)بشر
26rasulenelçi ol(arak gönderil)enرسل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Ya da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmayız." De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir peygamberim."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Veya altından bir evin (köşkün) oluncaya ya da göğe yükselinceye kadar (sana inanmayacağız)! Bize, okuyacağımız bir kitap indirinceye kadar (göğe) yükselmene de* asla inanmayacağız!"* De ki: "Rabbim yücedir. Ben insan bir elçiden başka neyim ki!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Ya da altın bir evin olmalı veya göğe yükselmelisin. Yükselsen bile okuyacağımız bir kitabı üzerimize indirmedikçe onu onaylamayız." De ki: "Efendim yücedir. Ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim ki!"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Veya altından bir evin olmalı, ya da göğe yükselmelisin. Çıksan dahi, bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. De ki: "Benim Rabb'im noksanlıklardan arıdır. Ben, bir beşer ve resulden başka bir şey miyim ki?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan? Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da inanacak değiliz ya." De ki "Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Veya "Altından yapılmış bir evin olmalı!" veya "Gökyüzüne yükselmelisin; okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yükselmene de inanmayız!" De ki: "Benim Efendim, tüm yakıştırmalardan ayrıktır. Ben, elçi olan bir insanoğlundan başka bir şey miyim?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Veyahut da senin altından bir köşkün olmalı ya da semaya çıkmalısın; fakat semaya çıkman durumunda (dahi) oradan bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de sana inanmayacağız." De ki: "Kudret ve yüceliğinde sınır bulunmayan sadece Rabbimdir; ben, fani bir elçiden başka neyim ki?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız." De ki: "Rabbimi yüceltirim; ben, elçi olan bir beşerden başkası mıyım?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  veyahut altından bir evin olsun ya da gökyüzüne çıkasın; ona çıktığına da asla inanmayız; ta ki bize okuyacağımız bir mektup indiresin!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir, ben sadece beşer olan bir peygamberim."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yahut altından (yapılmış) bir evin olmadıkça; yahut göğe yükselmedikçe -kaldı ki göğe yükselmene dahi, bize (oradan, kendi gözlerimizle) okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe- inanmayız ya!" (Ey peygamber) de ki: "Kudret ve yüceliğinde sınırsız olan Rabbimdir! Ben ölümlü bir elçiden başka biri miyim ki?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (90-93) Dediler ki: "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz." De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahud senin altından bir evin olsun, Yahud Semaya çıkasın, ona çıktığına da asla inanmayız ta ki üzerimize okuyacağımız bir mektub indiresin, de ki: sübhanallah ben ancak beşer bir Resulüm

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Yahut altundan bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Ama, sen üzerimize, okuyacağımız bir Kitap indirmedikçe senin sadece göğe çıkmana da inanmayız!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir. (Böyle şeyleri yapmak benim işim değildir). Ben, sadece elçi ol(arak gönderil)en bir insan değil miyim?"

 • Gültekin Onan

  "Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız" De ki: "Rabbimi yüceltirim; ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Yahud altından bir evin olsun, yahud semaya çıkasın. Ona çıkdığına da asla inanmayız a! Taki üstümüze okuyacağımız bir kitab indiresin"! (Şöyle) de: "Rabbimin şaanı yücedir. Ben (Allahın) resul (ü) bir beşerden başkası mıyım ki"?

 • İbni Kesir

  Yahut da altundan bir evin olsun veya göğe yükselesin. Oradan bize okuyacağımız bir kitab indirilinceye kadar, senin yükselmene de inanmayacağız. De ki: Tenzih ederim Rabbımı. Ben, peygamber olarak gönderilmiş bir beşerden başkası değilim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Veya altından bir evin olmalı ya da göğe yükselmelisin oradan bize okuyacağımız bir kitap getirmedikçe yine de sana inanmayacağız. De ki: -Rabbimi tenzih ederim, ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yok, yok! Bu da yetmez, senin altundan bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın.(Ama unutma!) Sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha!" De ki: "Fe Sübhanallah! Ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki?."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Yahut senin altından bir evin olmalı ya da semada uçmalısın.. . (Ayrıca) senin göğe uçmana da biz asla iman etmeyiz; ta ki, kendisini okuyacağımız bir yazılı madde kitabı gökten bizim üzerimize indirinceye kadar!". . . De ki: "Subhan'dır Rabbim! Rasul bir beşerden başka neyim ki?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Ya da altın bir evin olmalı, veya göğe yükselmelisin. Yükselsen bile okuyacağımız bir kitabı üzerimize indirmedikçe ona inanmayız.' De ki: 'Rabbim yücedir. Ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim ki.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Veya altından bir evin olmalı, ya da göğe yükselmelisin. Çıksan dahi, bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. De ki: "Benim Rabb'im noksanlıklardan arıdır. Ben, bir beşer ve rasulden başka bir şey miyim ki?"

 • Progressive Muslims

  "Or that you have a luxurious mansion, or that you can ascend into the heavens. And we will not believe in your ascension unless you bring for us a record that we can study." Say: "Glory be to my Lord. Am I anything other than a human messenger!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Or thou have a house of finery, or thou ascend into the sky; and we will not believe thy ascension until thou bring down upon us a writ we may read.” Say thou: “Glory be to my Lord! Am I anything save a mortal messenger!”

 • Aisha Bewley

  or possess a house built out of gleaming gold; or ascend up into heaven – and even then we will not believe in your ascent unless you bring us down a book to read!’ Say: ‘Glory be to my Lord! Am I anything but a human messenger?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Or unless you own a luxurious mansion, or unless you climb into the sky. Even if you do climb, we will not believe unless you bring a book that we can read." Say, "Glory be to my Lord. Am I any more than a human messenger?",

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Or that you have a luxurious home, or that you can ascend into the heavens. And we will not believe in your ascension unless you bring for us a book that we can read." Say: "Glory be to my Lord. Am I anything other than a human messenger!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Or that you have a luxurious mansion, or that you can ascend into the heavens. We will not acknowledge your ascension unless you bring for us a book that we can study." Say, "Glory be to my Lord. Am I anything other than a human messenger!"