Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yahudiler ve Hristiyanlar, "Bizler Allah'ın oğulları ve O'nun sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde suçlarınızdan dolayı, size niçin azap ediyor? Doğrusu, siz de yarattıklarından bir beşersiniz. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah'a aittir. Son varış O'nadır.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنَٓاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّٓاؤُ۬هُۜ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْۜ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَۜ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَٓاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَٓاءُۜ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۘ وَاِلَيْهِ الْمَص۪يرُ
Ve kaletil yahudu ven nasara nahnu ebnaullahi ve ehıbbauh kul fe lime yuazzibukum bi zunubikul bel entum beşerun mimmen halak yagfiru limen yeşau ve yuazzibu men yeşa ve lillahi mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve ileyhil masir.
#kelimeanlamkök
1ve kaletive dedilerقول
2l-yehuduYahudiler
3ve nnesarave hıristiyanlarنصر
4nehnubiz
5ebna'uoğullarıyızبني
6llahiAllah'ın
7ve ehibba'uhuve sevgilileriyizحبب
8kulde kiقول
9felimeo halde niçin
10yuazzibukumsize azabediyorعذب
11bizunubikumgünahlarınızdan ötürüذنب
12belhayır
13entumsiz de
14beşerunbirer insansınızبشر
15mimmen
16halekaO'nun yaratıklarındanخلق
17yegfirubağışlarغفر
18limenkimseyi
19yeşa'udilediğiشيا
20ve yuazzibuve azabederعذب
21menkimseye
22yeşa'udilediğiشيا
23velillahiAllah'ındır
24mulkumülküملك
25s-semavatigöklerinسمو
26vel'erdive yerinارض
27ve mabulunan herşeyin
28beynehumave ikisi arasındaبين
29ve ileyhiO'nadır
30l-mesirudönüş deصير
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" dediler. Deki: "Öyle ise günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa, mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak O'nadır."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bazı) yahudi ve hristiyanlar "Biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz!" demişlerdi. De ki: "(Öyleyse) günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattıklarından birer insansınız. (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar; dileyene (layık gördüğüne) de azap eder.* Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Dönüş de yalnızca O'nadır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz ALLAH'ın çocukları ve sevgilileriyiz" dediler. "Öyleyse günahlarınızdan ötürü neden sizi cezalandırıyor? Siz sadece O'nun yarattığı insanlardansınız" de. Dileyeni/dilediğini de bağışlar, dileyeni/dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin egemenliği ALLAH'a ait olup dönüş de O'nadır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yahudiler ve Hristiyanlar, "Bizler Allah'ın oğulları ve O'nun sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde suçlarınızdan dolayı, size niçin azap ediyor? Doğrusu, siz de yarattıklarından bir beşersiniz.* Dilediğini bağışlar, dilediğine* azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah'a aittir. Son varış O'nadır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yahudiler ve Hıristiyanlar: "Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz" dediler*. De ki "Öyleyse niçin günahlarınızdan dolayı size azab ediyor?" Hayır, siz O'nun yarattığı insanlardansınız. Allah, bağışlanmayı tercih edeni bağışlar; azabı tercih edene de azab eder*. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. Dönüş O'nadır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yahudiler ve Nasraniler, şöyle dediler: "Biz, Allah'ın oğulları ve O'nun sevgilileriyiz!" De ki: "Madem öyle, Allah, suçlarınız yüzünden sizi niye cezalandırıyor?" "Hayır! O'nun yarattıklarından birer insanoğlusunuz. Dilediğini bağışlayacak, dilediğini de cezalandıracaktır. Göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasında bulunan her şeyin yönetimi, Allah'a özgüdür. Çünkü dönüş, O'na olacaktır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yahudiler ve Hıristiyanlar "Bizler Allah'ın çocukları ve can dostlarıyız!" dediler. De ki: "Öyleyse neden günahlarınız yüzünden sizi cezalandırıyor? Aksine siz O'nun yarattığı insanlardan sadece bir kısmısınız. O müstehak olanın bağışlanmasını diler, (cezayı) dileyeni de cezalandırmayı diler; zira göklerde, yerde ve her ikisi arasındaki şeylerin tümü üzerinde hükümranlık Allah'a aittir ve dönüş O'nadır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yahudiler ve Hıristiyanlar dediler ki, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki: "O halde niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor?" Hayır, siz de O'nun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini affeder O, dilediğine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah'ındır. Dönüş de O'nadır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yahudi ve Hristiyanlar: "Biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz" dedi. De ki: "Peki, ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azablandırıyor? Hayır, siz O'nun yarattığından birer beşersiniz. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır. Son varış O'nadır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de yahudiler ve hıristiyanlar: "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "Öyle ise neden size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Doğrusu siz, onun yarattıklarından bir insan topluluğusunuz. O, dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin hükümranlığı Allah'ındır ve sonunda dönüş de O'nadır!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Hem) Yahudiler ve (hem de) Hıristiyanlar, "Biz Allahın çocuklarıyız, ve Onun sevgili kulları!" derler. De ki: "Öyleyse, Allah, neden günahlarınızdan dolayı size azap çektirsin? Hayır, siz Onun yarattığı (ölümlü) insanlardan başka bir şey değilsiniz! O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap çektirir: Zira göklerde ve yerde ve ikisi arasında bulunan her şey üzerindeki hükümranlık Allaha aittir ve bütün yolculuklar Onda nihayet bulur."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O'nun yarattıklarından bir beşersiniz." (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de Yehud ve Nesara "biz Allahın oğulları ve sevgilileriyiz" dediler, de ki: öyle de niçin size günahlarınızla azab ediyor? Doğrusu siz onun yarattıklarından bir beşersiniz, dilediğine mağfiret ediyor dilediğine azab, Göklerin ve Yerin ve aralarındakilerin mülkü bütün Allahındır, nihayet dönüş de onadır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahudiler ve hıristiyanlar; "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah) size azabediyor?" Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan herşeyin mülkü Allah'ındır. Dönüş de O'nadır.

 • Gültekin Onan

  Yahudiler ve Hristiyanlar: "Biz Tanrı'nın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz" dedi. De ki: "Peki, ne diye sizi günahlarınızdan dolayı azablandırıyor?" Hayır, siz O'nun yarattığından birer beşersiniz. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Göklerin, yerin ve bunların arasındakilerin tümünün mülkü Tanrı'nındır. Son varış O'nadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yahudilerle Nasraniler (şöyle) dedi (ler): "Biz Allahın oğulları ve sevgilileriyiz". De ki: "öyle de niçin (Allah) sizi günahlarınız yüzünden azablandırıyor?" Bil'akis, siz onun yaratdığından bir beşersiniz. O, kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azaba uğratır. Göklerin, yerin ve aralarında ne varsa hepsinin mülk-ü tasarrufu Allahındır. Son dönüş de ancak onadır.

 • İbni Kesir

  Yahudiler ve hristiyanlar dediler ki: Biz; Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki: Öyleyse günahınızdan dolayı size neden azab ediyor? Hayır, siz O'nun yarattığı insanlarsınız. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de O'nadır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yahudi ve Hıristiyanlar: -Biz, Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki: -Öyleyse, günahlarınız sebebiyle Allah, sizi niye cezalandırıyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz! Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de O'nadır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hem Yahudiler, hem de Hıristiyanlar "Biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "Öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor?"Hayır, bilakis siz O'nun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de O'na olacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yahudi ve Nasara: "Biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleriyiz" dediler.. . De ki: "Öyle ise sizi niçin suçlarınız yüzünden azaplandırıyor?". . . Hayır, siz de O'nun yarattığı bir beşersiniz. . . Dilediğini mağfiret eder, dilediğine azap eder. . . Semaların, arzın ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah içindir. . . Dönüş O'nadır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahudiler ve Hristiyanlar, 'Biz ALLAH'ın çocukları ve sevgilileriyiz,' dediler. 'Öyleyse günahlarınızdan ötürü neden sizi cezalandırıyor? Siz sadece O'nun yarattığı insanlardansınız,' de. Dileyeni/dilediğini de bağışlar, dileyeni/dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin egemenliği ALLAH'a ait olup dönüş de O'nadır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Bizler Allah'ın oğulları ve O'nun sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde suçlarınızdan dolayı, sizi niçin azaplandırıyor? Doğrusu, siz de yarattıklarından bir beşersiniz. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.* Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah'a aittir. Son varış, O'nadır.".

 • Progressive Muslims

  And the Jews and the Nazarenes said: "We are God's children, and His loved ones. " Say: "Then why does He punish you for your sins" No, you are merely humans from what He has created. He forgives whom He pleases, and He punishes whom He pleases. And to God is the sovereignty of heavens and Earth and all that is in-between, and to Him is the destiny.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the Rabbinic Jews and the Christians say: “We are the sons of God and His beloved.” Say thou: “Why then does He punish you for your transgressions?” Nay, you are but mortals among those He created; He forgives whom He wills, and He punishes whom He wills. And to God belongs the dominion of the heavens and the earth and what is between them, and to Him is the journey’s end.

 • Aisha Bewley

  The Jews and Christians say, ‘We are Allah’s children and His loved ones. ’ Say: ‘Why, then, does He punish you for your wrong actions? No, you are merely human beings among those He has created. He forgives whoever He wills and He punishes whoever He wills. The kingdom of the heavens and the earth and everything between them belongs to Allah. He is our final destination.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The Jews and the Christians said, "We are GOD's children and His beloved." Say, "Why then does He punish you for your sins? You are just humans like the other humans He created." He forgives whomever He wills and punishes whomever He wills. To GOD belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and everything between them, and to Him is the final destiny.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the Jews and the Nazarenes said: "We are the children of God, and His loved ones." Say: "Then why does He punish you for your sins?" No, you are merely human beings which He has created. He forgives whom He pleases, and He punishes whom He pleases. And to God is the sovereignty of the heavens and the earth and all that is in-between, and to Him is the destiny.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The Jews and the Nazarenes said, "We are God's children and His loved ones." Say, "Then why does He punish you for your sins?" No, you are merely humans from what He has created. He forgives whom He pleases, and He punishes whom He pleases. To God is the sovereignty of heavens, earth, and all that is in-between, and to Him is the destiny.