Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gerçek şu ki, kimi kullarım: "Rabb'imiz! Biz iman ettik; bizi bağışla, bize merhamet et, merhametlilerin en iyisi sensin." diyorlardı.

اِنَّهُ كَانَ فَر۪يقٌ مِنْ عِبَاد۪ي يَقُولُونَ رَبَّـنَٓا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِم۪ينَۚ
İnnehu kane ferikun min ibadi yekulune rabbena amenna fagfir lena verhamna ve ente hayrur rahımin.
#kelimeanlamkök
1innehugerçek şu ki
2kaneidiكون
3ferikunbir zümreفرق
4min-dan
5ibadikullarım-عبد
6yekulunediyorlarقول
7rabbenaRabbimizربب
8amennainandıkامن
9fegfirbağışlaغفر
10lenabizi
11verhamnave bize acıرحم
12ve enteve sen
13hayruen hayırlısısınخير
14r-rahimineacıyanlarınرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - "Çünkü kullarımdan bir topluluk, 'Ey Rabbimiz! İnandık; bizi bağışla, bize merhamet et, sen çok merhametlisin' derdi de siz ise onlarla dalga geçerdiniz. Öyle ki, bu tavrınız size beni anmayı unutturmuştu. Siz onların yaptıklarına gülüyordunuz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki kullarımdan bir grup, ‘Rabbimiz! İman ettik, bizi affet; bize merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın' demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Kullarımdan bir grup, ‘Efendimiz, gerçeği onayladık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.' derdi."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gerçek şu ki, kimi kullarım: "Rabb'imiz! Biz iman ettik; bizi bağışla, bize merhamet et, merhametlilerin en iyisi sensin." diyorlardı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Kullarımdan bir takımı şöyle dua ederlerdi: "Rabbimiz! Bizi bağışla, bize ikram et, sen ikram edenlerin en iyisisin."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Aslında, kullarımın arasından bir küme; ‘Efendimiz; inandık! Artık, bizi bağışla ve bize merhamet et. Çünkü Sen, merhamet edenlerin en iyisisin!' diyorlardı!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Çünkü kullarımın arasında bir gurup vardı. Onlar "Rabbimiz! Biz iman ettik: o halde bizi bağışla, bize merhamet et! Zira merhametlilerin en hayırlısı Sensin!" diyorlardı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kullarımdan bir zümre "Rabbimiz, inandık; affet bizi, acı bize, sen merhametlilerin en hayırlısısın" diyorken,

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup: "Rabbimiz, iman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, derlerdi de,"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Çünkü Kullarımdan: "Ey Rabbimiz, iman ettik; bizi bağışla, bize acı; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" diyenler vardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Bakın, kullarımın arasında, 'Ey Rabbimiz! Biz (Sana) inandık; öyleyse, bizim günahlarımızı bağışla ve bize acı, çünkü gerçek acıyan(ımız), esirgeyen(imiz) Sensin! diyenler de vardı;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kullarımdan, "Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın" diyen bir grup var idi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  çünkü kullarımdan bir fırka vardı "rabbena amenna fağfirlena verhamna ve ente hayrurrahimin" diyorlardı da

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Zira kullarımdan bir zümre: 'Rabbimiz inandık, bizi bağışla, bize acı, sen acıyanların en hayırlısısın' dedikleri için"

 • Gültekin Onan

  "Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup: "Rabbimiz, inandık, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın" derlerdi de,"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Çünkü kullarımdan bir zümre vardır ki onlar: "Ey Rabbimiz, iman etdik. Bizi yarlığa, bizi esirge. Sen esirgeyenlerin en hayırlısısın" derlerken,

 • İbni Kesir

  Çünkü kullarımdan bir zümre vardı ki, onlar: Rabbımız, inandık, artık bağışla bizi, merhamet et bize. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, diyordu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Çünkü kullarımdan bir grup: -Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et, merhamet edenlerin en hayırlısı sensin! derlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (109-110) Kullarımdan, bir kısmı "inandık ya Rabbi! Affet günahlarımızı, merhamet et bize, çünkü Sen merhamet edenlerin en iyisi, en hayırlısısın!" dediklerinde, onları alaya alan sizler değil miydiniz! Sonunda sizin bu davranışlarınız Beni gönlünüzden geçirmeyi, Beni yadetmeyi size unutturdu da, onlarla eğlenip durdunuz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Gerçek şu ki kullarımdan bir kısmı: 'Rabbimiz, iman ettik.. . Bizi mağfiret et ve bize rahmet et. . . Sen Rahıym olanların en hayırlısısın' derlerdi (de). . . "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Kullarımdan bir grup, 'Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.' derdi.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçek şu ki, kimi kullarım: "Rabb'imiz! Biz iman ettik; bizi bağışla, bize merhamet et, merhametlilerin en iyisi sensin." diyorlardı.

 • Progressive Muslims

  There was a group from among My servants who used to Say: "Our Lord, we have believed, so forgive us, and have mercy upon us, for You are the best of those who show mercy. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “A faction among My servants said: ‘Our Lord: we believe, then forgive Thou us, and have mercy on us; and Thou art the best of those who have mercy.’

 • Aisha Bewley

  There was a group of My slaves who said, "Our Lord, we have iman, so forgive us and have mercy on us. You are the Best of the Merciful."

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "A group of My servants used to say, 'Our Lord, we have believed, so forgive us and shower us with mercy. Of all the merciful ones, You are the Most Merciful.'

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  There was a group from among My servants who used to say: "Our Lord, we have believed, so forgive us, and have mercy upon us, for You are the best of those who show mercy."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There was a group from among My servants who used to say, "Our Lord, we have acknowledged, so forgive us, and have mercy upon us, for You are the best of those who show mercy."