Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun üzerine Biz, ona: "Gözetimimiz altında vahyimiz ile bildirdiğimiz gibi gemi yap." diye vahyettik. Böylece emrimiz gereği Tennur kaynadığı zaman hemen ona her cinsten eşler olarak iki adet ve ehlini bindir. Onlardan, haklarında önceden hüküm verilenler hariç. Ve zulmedenler hakkında Benden bir dilekte bulunma. Onlar boğulacak olanlardır.

فَاَوْحَيْنَٓا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَٓاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُۙ فَاسْلُكْ ف۪يهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْۚ وَلَا تُخَاطِبْن۪ي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُواۚ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ
Fe evhayna ileyhi enısnaıl fulke bi a'yunina ve vahyina fe iza cae emruna ve faret tennuru fesluk fiha min kullin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlu minhum, ve la tuhatıbni fillezine zalemu, innehum mugrakun.
#kelimeanlamkök
1feevhaynabiz de vahyettikوحي
2ileyhiona
3eniki
4sneiyapصنع
5l-fulkegemiyiفلك
6biea'yuninagözlerimizin önündeعين
7ve vehyinave vahyimizleوحي
8feizane zaman ki
9ca'egelinceجيا
10emrunabizim buyruğumuzامر
11ve farave kaynayıncaفور
12t-tennurutandır
13fesluksok (bindir)سلك
14fihaona
15min-ten
16kullinher (cins)-كلل
17zevceyniçiftزوج
18sneyniikiثني
19ve ehlekeve aileniاهل
20illahariç
21menkimseler
22sebekageçmişسبق
23aleyhialehylerine
24l-kavlusözقول
25minhumonlar içinde
26ve lave
27tuhatibnibana yalvarmaخطب
28fihakkında
29ellezinekimseler
30zelemuzulmeden(ler)ظلم
31innehumonlar mutlaka
32mugrakuneboğulacaklardırغرق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz de ona şöyle vahyettik: "Bizim kontrolümüz ve talimatımızla gemiyi yap. Emrimiz gelip de sular kaynayınca, her cinsten birer çifti ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında aileni de gemiye bindir. Zalimler hakkında benden bir şey isteme!Şüphesiz onlar boğulacaklardır."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ona şöyle vahyetmiştik: "Gözlerimizin önünde ve vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap!* Emrimiz gelip de tandır kaynayınca her tür (canlı)dan iki çift ile -içlerinden (boğulacağına dair) aleyhinde söz geçen(ler) dışında- aileni ona (gemiye) bindir!* Haksızlık edenler hakkında bana (herhangi bir şey) söyleme! Şüphesiz ki onlar boğulacaklardır."*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bunun üzerine kendisine şöyle vahiy ettik: "Gözümüzün önünde ve vahyimize uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelince, kaynaklar kaynayıp taşınca her çeşit (evcil hayvanı) ve aleyhlerine hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni al. Zalimler adına benimle konuşma; onlar boğulacaklardır."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunun üzerine Biz, ona: "Gözetimimiz altında vahyimiz ile bildirdiğimiz gibi gemi yap." diye vahyettik. Böylece emrimiz gereği Tennur kaynadığı* zaman hemen ona* her cinsten eşler olarak iki adet ve ehlini* bindir. Onlardan, haklarında önceden hüküm verilenler hariç. Ve zulmedenler hakkında Benden bir dilekte bulunma. Onlar boğulacak olanlardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz de ona şöyle vahy ettik: "Gemiyi, gözetimimizde ve vahyimize göre inşa et. Emrimiz gelip geminin kazan*ı kaynadığında her türden iki eşi, bir de aileni ona bindir. Aleyhine emir çıkmış olanı alma. O zalimlerle ilgili olarak benden bir istekte bulunma; onlar boğulacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bunun üzerine, Ona, şöyle bildirdik: "Gözetimimiz altında ve bildirimimiz doğrultusunda gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde ve kaynaklar kaynayıp taştığında, her eşeyden iki çifti ve kendilerine karşı yargı verilmiş olanlar dışındaki aileni bindir. Haksızlık yapanlar için de Bana bir şey söyleme. Kuşkusuz, kesinlikle boğulacaklar!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun üzerine ona şöyle vahyetmiştik: "Bizim rehberliğimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi inşa et; unutma ki hükmümüzün vakti gelip çattığında, tandır da kaynamaya başlar. Bu takdirde sen yanına her tür (canlıdan) birer çift ve bir de kendileri hakkında hüküm kesinleşmiş olanlar hariç, aile efradını al! Ama sakın kendilerine kıymakta ısrar eden kimseler hakkında Benimle muhatap olayım deme! Karar kesin: onlar boğulacaklar!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bunun üzerine biz, Nuh'a şöyle vahyettik: "Gözlerimizin önünde ve vahyimize uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelip tandır kaynayınca, ailenle birlikte her türden iki çifti gemiye sok. İçlerinden, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanları dışta bırak. Zulmetmiş olanlar hakkında bana yakarıp durma. Onlar kesinlikle boğulacaklardır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylelikle biz ona: 'Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her (tür hayvandan) ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş (azab gerekmiş) onlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır' diye vahyettik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz de ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap sonra emrimiz gelip de tandır (kazan) kaynayınca hemen ona topundan bir iki çifti ve aleyhinde önceden huküm verilmiş olanların dışında aileni ona bindir ve o zulmedenler hakkında bana yakarışta bulunma; çünkü onlar kesinlikle boğulacaklardır!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun üzerine, Biz de o'na: "Bizim gözetimimiz altında ve (sana) vahyettiğimiz yöntemlerle (seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan) gemiyi yap;" diye vahyettik, "ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins (hayvandan) bir çiftle birlikte -haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında- aileni bu (gemiye) bindir; ve sakın, o haksızlık yapmış olanlar için Bana başvurma, çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunun üzerine Nuh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nuh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz de ona şöyle vahyettik: bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemiyi yap, sonra emrimiz gelip de tennur feveran edince hemen ona topundan bir iki çift ve aleyhinde söz sebketmiş olandan başka ehlini sok ve o zulm edenler hakkında bana bir hıtabda bulunma, çünkü onlar gark olunacaklardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz de ona vahyettik ki: "Gözlerimizin önünde ve vahyimiz(öğretimimiz)le o gemiyi yap. Bizim buyruğumuz gelip de tandır kaynayınca her cinsten iki çift ve aileni de alıp ona sok. Yalnız onlar içinde alehylerine söz geçmiş (azabımıza uğrama hükmü giymiş) olanları bırak. O zulmedenler hakkında bana yalvarma; onlar, mutlaka boğulacaklardır!

 • Gültekin Onan

  Böylelikle biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim buyruğumuz gelip de tandır kızışınca, onun içine her (tür hayvandan) ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş olanlar dışında ehlini (aileni) de alıp koy; zulmedenler konusunda bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır" diye vahyettik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz de ona (şöyle) vahyetdik: "Bizim nezaaretimiz ve vahyimizle gemi yap sen. Nihayet (helaklerine) emrimiz gelib de o fırın kaynayınca ona her (nev'i hayvanlardan erkek ve dişi) ikişer çift ile aileni alıb içerisine gir. (Kavminin) içinden aleyhlerine söz geçmiş (hüküm giymiş) olanlar müstesna. O zulmedenler (in kurtulması) hakkında bana hitabda bulunma. Çünkü onlar boğul (mıya mahkum ol) muşlardır".

 • İbni Kesir

  Ona vahyettik ki: Gözetimimiz altında sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap. Buyruğumuz gelip de sular kaynayınca her cinsten ikişer çiftive aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu alıp gemiye bindir. Zalimler için bana başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz de ona şöyle vahyettik: "Gözetimimiz altında bildirdiğimiz gibi bir gemi yap. Buyruğumuz gelip de tandır kaynayınca, her cinsten ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında kalan aileni gemiye bindir. Zalimler için bana baş vurma, çünkü onlar boğulacaklardır."

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz de ona vahyedip bildirdik ki: "Nezaretimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz gelip tandır kaynayınca her cinsten birer çift ile haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al! Zalim ve kafirler hakkında sakın Bana başvurma! Çünkü onlar suda boğulacaklardır."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bunun üzerine Ona (Nuh'a) vahyettik ki: "Gözlerimiz olarak (gözetimimiz anlamına gelse de burada maiyet sırrına işaret vardır) ve vahyimizle gemiyi yap.. . İş başladığında (sular yükseldiğinde) ve fırın kaynadığı (buhar kazanı mı vardı acaba) vakit, her eşi olandan bir çift ve onlardan, aleyhine daha önce hüküm verilmiş olanlar hariç ehlini, gemiye al. Zalimler hakkında benimle muhatap olma! Kesinlikle onlar boğulacaklardır. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bunun üzerine kendisine şöyle vahyettik: 'Gözümüzün önünde ve vahyimize uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelince, kaynaklar kaynayıp taşınca her çeşit (evcil hayvanı) ve aleyhlerine hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni al. Zalimler adına benimle konuşma; onlar boğulacaklardır.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunun üzerine Biz, ona: "Gözetimimiz altında vahyimiz ile bildirdiğimiz gibi gemi yap." diye vahyettik. Böylece emrimiz gereği Tennur kaynadığı* zaman hemen ona* her cinsten eşler olarak iki adet ve ehlini* bindir. Onlardan, haklarında önceden hüküm verilenler hariç. Ve zulmedenler hakkında benden bir dilekte bulunma. Onlar boğulacak olanlardır.

 • Progressive Muslims

  So We inspired him: "Construct the Ship under Our eyes and Our inspiration. Then, when Our command comes and the volcano erupts, then you shall take on the Ship two from every pair and your family, except for those of them upon whom the word has come. And do not address Me regarding those who have done wrong, for they will be drowned."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We instructed him: “Make thou the ship under Our eyes and Our instruction; then when Our command comes and the oven boils over, load thou therein of each kind two, and thy household save him against whom the word has gone forth among them. And address thou Me not on behalf of those who do wrong; they will be drowned.

 • Aisha Bewley

  We revealed to him: ‘Build the Ship under Our supervision and as We reveal. When Our command comes and water bubbles up from the earth, load into it a pair of every species, and your family – except for those among them against whom the word has already gone ahead. And do not address Me concerning those who do wrong. They shall be drowned.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We then inspired him: "Make the watercraft under our watchful eyes, and in accordance with our inspiration. When our command comes, and the atmosphere boils up, put on it a pair of every kind (of your domesticated animals), and your family, except those condemned to be doomed. Do not speak to Me on behalf of those who transgressed; they will be drowned.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So We inspired him: "Construct the ship under Our eyes and Our inspiration. Then, when Our command comes and the chamber erupts, then you shall take in it a pair from each kind, and your family; except for those of them upon whom the word has come. And do not address Me regarding those who have done wrong, for they will be drowned."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So We inspired him: "Construct the Ship under Our eyes and Our inspiration. Then, when Our command comes and the volcano erupts, then you shall take on the Ship two from every pair, and your family; except for those of them upon whom the word has come. Do not address Me regarding those who have done wrong, for they will be drowned."