Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Güneş'i bir ziya, Ay'ı bir nur yapan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için menziller belirleyen O'dur. Allah, bunları ancak hakk ile yaratmıştır. O, bilen bir halk için ayetlerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَٓاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابَۜ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّۜ يُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
Huvellezi cealeş şemse dıyaen vel kamere nuren ve kadderehu menazile li ta'lemu adedes sinine vel hisab, ma halakallahu zalike illa bil hakk, yufassılul ayati li kavmin ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1huveO'dur
2llezi
3cealeyapanجعل
4ş-şemsegüneşiشمس
5diya'enbir ışıkضوا
6velkamerave ayıقمر
7nuranbir nurنور
8ve kadderahuve düzenleyenقدر
9menazilebelli menzillere göreنزل
10litea'lemubilmeniz içinعلم
11adedesayısınıعدد
12s-sinineyıllarınسنو
13velhisabeve hesabınıحسب
14ma
15halekayaratmamıştırخلق
16llahuAllah
17zalikebütün bunları
18illadışında
19bil-hakkihak olmakحقق
20yufessiluetraflıca açıklıyorفصل
21l-ayatiayetleriniايي
22likavminbir topluluk içinقوم
23yea'lemunebilenعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Güneşi ışık kaynağı,ayı aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyendir. Allah bunları bir amaç uğruna yaratmıştır. O, bilen bir topluma ayetlerini açıklamaktadır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Güneşi ışık kaynağı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için* ona (aya) birtakım evreler belirleyen O'dur.* Allah bunları ancak bir amaçla yaratmıştır. Bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona evreler düzenleyip belirledi. ALLAH bunları ancak bir gerçek için yaratmıştır. Bilen bir topluma ayetleri böyle açıklar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Güneş'i bir ziya*, Ay'ı bir nur* yapan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için menziller* belirleyen O'dur. Allah, bunları ancak hakk ile yaratmıştır. O, bilen bir halk için ayetlerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Güneşi ziya*, Ay'ı nur* yapan O'dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil ölçülendirmiştir. Allah'ın yarattığı şeyler, gerçeğin kendisinden başka birşey değildir.Allah onu gerçek varlık olarak yaratmıştır. Allah, ayetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, güneşi parlak bir ışık, ayı da aydınlık yapmıştır. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için, ona evreler belirlemiştir. Allah, bunları, yalnızca gerçek olarak yaratmıştır. Bilen bir toplum için, ayetleri, işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Güneşi aydınlığın kaynağı ve ayı ışık yansıtıcı yapan; yılların sayısını ve hesabı(nı) bilesiniz diye ona evreler takdir eden O'dur. Bunu başka değil, mutlak hakikate (bir atıf olsun) için halk eden Allah, bilmek isteyen bir toplum için varlık ayetlerini ayrıntılı olarak açıklıyor.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Güneş'i ısı ve ışık kaynağı; Ay'ı, hesabı ve yılların sayısını bilesiniz diye bir nur yapıp ona evreler takdir eden O'dur. Allah bütün bunları rastgele değil, şaşmaz ölçülere bağlı olarak yaratmıştır. Bilgiyle donanmış bir topluluk için ayetleri ayrıntılı kılıyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Güneşi ışık kaynağı, ayı parlak ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menzil menzil miktarlar belirleyen O'dur. Allah, bunu ancak hak hikmetle yarattı. Anlayacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Güneşi parlak bir ışık (kaynağı) ve ayı aydınlık kılan, ve yılların sayısını bilesiniz, (zamanı) ölçebilesiniz diye ona evreler koyan O'dur. Bunların hiç birini Allah bir anlam ve amaçtan yoksun yaratmış değildir. (Allah), bilmek isteyen bir topluluk için ayetlerini ayrıntılı olarak (işte böyle) açıklıyor:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, ayetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, odur ki Güneşi bir zıya yaptı Kameri bir nur ve buna menzil menzil mıktarlar ta'yin buyurdu ki senelerin adedini ve hisabı bilesiniz, Allah, bunu ancak hak hikmet ile yarattı, bilecek bir kavm için ayetleri tafsıl ediyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Güneşi ziya, ay'ı nur yapan; yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabı(nı) bilmeniz için aya (dolaşma) konaklar(ı) düzenleyen O'dur. Allah, bunları (boş yere değil), gerçek ile (hikmeti uyarınca) yaratmıştır. Bilen bir kavim için ayetleri açıklamaktadır.

 • Gültekin Onan

  Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur. Tanrı, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Güneşi ziya (lı), ayı nur (lu) yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona (ayın seyr-ü hareketine muhtelif) menziller ta'yin eden Odur. Allah, bunları (boş yere değil) sabit bir gerçek (bir vaakıa, bir faide) olarak yaratmışdır. O, bilecek bir kavm için ayetlerini birer birer açıklar.

 • İbni Kesir

  Güneşi ziya ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. Bilen insanlar için ayetlerini uzun uzadıya açıklar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Güneşi ışık, ayı aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya menziller takdir eden O'dur. Allah bunları sadece hak olarak yapmıştır, bilen bir toplum için ayetleri açıklıyor.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'dur ki Güneş'i bir ışık yaptı. Ay'ı da bir nur kılıp, ona birtakım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah, bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca, sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere Allah ayetleri böylece açıklar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O (Allah'tır) ki, Güneş'i yaşam ışığı (enerjisi) olarak meydana getirdi; Ay'ı nur (insanda duygusal boyutu düzenleyici kıldı, çekim gücünün etkisiyle hormonal yapı ve amigdala üzerindeki etkileri), senelerin adedini ve hesabı bilesiniz diye Ay'ı menziller sahibi olarak takdir etti.. . Allah bunları Hak olarak (Esma'sındaki özelliklerle) yaratmıştır. Düşünebilenler için işaretlerini böyle detaylı açıklıyor.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona evreler düzenleyip belirledi. ALLAH bunları ancak bir gerçek için yaratmıştır. Bilen bir topluma ayetleri böyle açıklar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Güneş'i bir ziya*, Ay'ı bir nur* yapan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için menziller* belirleyen O'dur. Allah, bunları ancak hakk ile yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

 • Progressive Muslims

  He is the One who made the sun to emit light, and the moon to reflect it, and He measured its phases so that you would know the number of the years and the count. God has not created this except for truth. He details the revelations for a people who know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He it is that made the sun an illumination, and the moon a light; and He determined for it phases, that you might know the number of years and the reckoning. God created that not save in truth; He sets out and details the proofs for people who know.

 • Aisha Bewley

  It is He who appointed the sun to give radiance, and the moon to give light, assigning it phases so you would know the number of years and the reckoning of time. Allah did not create these things except with truth. We make the Signs clear for people who know.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who rendered the sun radiant, and the moon a light, and He designed its phases that you may learn to count the years and to calculate. GOD did not create all this, except for a specific purpose. He explains the revelations for people who know.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is the One who has made the sun a radiance, and the moon a light, and He has measured its phases; that you may know the number of the years and the count. God has not created this except with the truth. He clarifies the revelations for a people who know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who made the sun an illuminator, and the moon a light, and He measured its phases so that you would know the number of the years and the calculation. God has not created this except for truth. He details the signs for a people who know.