17. İsra suresi 12. ayet

/ 111
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Biz geceyi ve gündüzü iki ayet* yaptık. Sonra geceyi karanlık, gündüzü aydınlık yaptık ki Rabb'inizin bahşettiği nimetleri çalışıp kazanasınız ve yılların sayısını ve hesabını yapma imkanı bulasınız. Biz, her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً
Ve cealnel leyle ven nehare ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mubsıraten li tebtegu fadlen min rabbikum ve li ta'lemu adedes sinine vel hisab, ve kulle şey'in fassalnahu tafsila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Biz, geceyi ve gündüzü iki delil yaptık; sonra gecenin karanlığını silip gündüzün aydınlığını gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık anlattık.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Geceyi ve gündüzü iki ayet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Biz geceyi ve gündüzü iki ayet* yaptık. Sonra geceyi karanlık, gündüzü aydınlık yaptık ki Rabb'inizin bahşettiği nimetleri çalışıp kazanasınız ve yılların sayısını ve hesabını yapma imkanı bulasınız. Biz, her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Geceyi ve gündüzü iki gösterge (ayet) yaptık, sonra gecenin göstergesini (karanlık olma şartını) kaldırdık ve gündüzün göstergesini (ayetini) de "aydınlatıcı olma"* kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir*. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Geceyi ve gündüzü, iki kanıt yaptık. Sonra, Efendinizin lütfundan aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için, gece kanıtını silerek, gündüz kanıtını görünür yaparız. Her şeyi ayrıntılı olarak açıklıyoruz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Hem Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Baksanıza, gecenin ayetini gideriyor ve (onun yerine) gündüzün ayetini bir ışık kaynağı olarak getiriyoruz ki; hem Rabbinizin lutfundan (size düşeni) arayasınız, hem de (geçip giden) yılların sayısının ve (gelmesi kaçınılmaz olan) hesabın farkına varasınız. İşte Biz, (ibret almanız için gerekli olan) her şeyi açık ve net olarak önünüze koymuş bulunuyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de Rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Oysa Biz geceyi ve gündüzü iki delil yaptık; sonra gece delilini silip gündüz delilini gösterici yaptık ki, Rabbinizden lütuf ve ihsan isteğinde bulunasınız; bir de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Artık herşeyi ayrıntılı olarak anlattık.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Oysa, Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; öyle ki, gece ayetini gideriyoruz ve peşinden (onun yerine) ışık saçan gündüz ayetini getiriyoruz ki Rabbinizin cömertliğinden (payınıza düşeni) arayasınız ve bir de gelip geçen yılların ve (gelmesi kaçınılmaz olan) hesabın farkına varabilesiniz. Ve böylece, her şeyi açık açık ortaya koyduk!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Halbuki biz geceyi, gündüzü iki ayet yaptık, sonra gece ayetini mahvettik ve gündüz ayetini gösterici gıldık ki rabbınızdan fadıl taleb edesiniz ve senelerin sayısını ve hisabını bilesiniz, hem her şeyi tafsıl etmiş te etmişiz.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Biz gece ve gündüzü, (kudretimizi gösteren) iki ayet yaptık. Gece ayetini sildik, gündüz ayetini aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lutfunu arayasınız ve hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık anlattık.
Gültekin Onan
Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık; gece ayetini sildik de rabbinizden bir fazl aramanız, yılların sayısını ve hesabı öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, her şeyi yeterince açıkladık.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Biz gece ile gündüzü (kudretimize delalet eden) iki ayet (nişane) kıldık da gece ayetini silib (giderib yerine eşyayi) gösterici (zıyadar) gündüz ayetini getirdik. Taki (gündüzün) Rabbinizden (geçiminize aid) bir lutf-u inayet arayasınız, yılların sayısını, (vakıtların) hesabı (nı) bilesiniz. İşte biz (böylece) her şey'i gereği gibi anlatdık.
İbni Kesir
Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Rabbınızdan lutuf dileyesiniz ve yılların hesabını, sayısını bilesiniz diye gece ayetini silip gündüz ayetini aydınlık kıldık. Ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Gece ve gündüzü iki ayet/işaret kıldık. Bir ayet/işaret olan geceyi kaldırıp, yine bir ayet/ işaret olan gündüzü Rabbinizin bol nimetini aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aydınlık kıldık. Herşeyi de ayrıntılı olarak açıkladık.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ay'ı sildik, gündüz delili güneş'i aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Geceyi ve gündüzü iki işaret olarak meydana getirdik. . . Gecenin işaret ettiği karanlığı (cehli) kaldırıp, gündüzün işareti aydınlığı (ilmi) geçerli kıldık. . . Rabbinizden bir lütuf talep edesiniz ve senelerin adedini ve hesabı da bilesiniz diye. . . Biz her şeyi detaylarıyla açıkladık.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
We rendered the night and the day two signs. We made the night dark, and the day lighted, that you may seek provisions from your Lord therein. This also establishes for you a timing system, and the means of calculation. We thus explain everything in detail.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And We made the night and the day as two signs, so We erased the sign of night and We made the sign of day to see-in, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the count. And everything We have detailed completely.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We made the night and the day as two signs, so We erased the sign of night and We made the sign of day manifest, that you may seek bounty from your Lord, and that you may know the number of the years and the count. Everything We have detailed meticulously.
# Kelime Anlam Kök
1 ve cealna: ve biz yaptık جعل
2 l-leyle: geceyi ليل
3 ve nnehara: ve gündüzü نهر
4 ayeteyni: iki ayet ايي
5 femehavna: (sonra) sildik محو
6 ayete: ayetini ايي
7 l-leyli: gecenin ليل
8 ve cealna: ve yaptık جعل
9 ayete: ayetini ايي
10 n-nehari: gündüz نهر
11 mubsiraten: aydınlatıcı بصر
12 litebtegu: aramanız için بغي
13 fedlen: lutfunu فضل
14 min:
15 rabbikum: Rabbinizin ربب
16 velitea'lemu: ve bilmeniz için علم
17 adede: sayısını عدد
18 s-sinine: yılların سنو
19 velhisabe: ve hesabı حسب
20 ve kulle: her كلل
21 şey'in: şeyi شيا
22 fessalnahu: anlattık فصل
23 tefsilen: açık açık فصل