4. Nisa suresi 75. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey Rabb'imiz! Bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar, katından bize sahip çıkacak ve yardım edecek kimseler gönder." diyen mustaz'af* erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
Ve ma lekum la tukatilune fi sebilillahi vel mustad'afine miner ricali ven nisai vel vildanillezine yekulune rabbena ahricna min hazihil karyetiz zalimi ehluha, vec'al lena min ledunke veliyya, vec'al lena min ledunke nasira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Nasıl olur da, Allah yolunda savaşmayı ve "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kurtarıp özgürlüğe kavuştur ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olarak bir yardımcı gönder" diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Size ne oldu ki 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çık, bize yardım et,' diye feryad eden ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklara rağmen hala ALLAH yolunda savaşmıyorsunuz?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey Rabb'imiz! Bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar, katından bize sahip çıkacak ve yardım edecek kimseler gönder." diyen mustaz'af* erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah yolunda ve güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda savaşmamak için ne gerekçeniz olabilir? Onlar(ezilenler) "Rabbimiz! Halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir lider (veli) gönder, bize katından bir yardımcı gönder." diye yalvarıp dururlar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Size ne oluyor da "Efendimiz! Halkı haksızlık yapan bu kentten bizi çıkar!" ve "Senin katından, bize bir dost gönder!" ve "Senin katından, bize bir yardımcı gönder!" diyerek yakarışlarda bulunan, umarsız erkekler, kadınlar ve çocuklar için, Allah'ın yolunda savaşmıyorsunuz?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Size ne oluyor da, Allah yolunda "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalım olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!" diye yalvaran güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyormusunuz?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!" diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey bizim Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan bu memleketten çıkar, tarafından bize bir sahip gönder ve yine tarafından bize bir yardımcı gönder." diye yalvarıp duran o ezilmiş erkekler, kadınlar ve yavrular uğrunda çarpışmıyorsunuz?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayı ve "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kurtar(ıp özgürlüğe kavuştur) ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!" diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Size ne oluyor da, Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem siz neyinize çarpışmayasınız? Allah yolunda ve o zebun edilmiş erkekler, kadınlar, yavrular uğurunda ki "yarebbena, bizleri bu ahalisi zalim memleketten çıkar, tarafından bize bir sahib gönder, tarafından bize bir yardımcı gönder!" diye yalvarıb duruyorlar.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Size ne oldu ki Allah yolunda ve "Rabbimiz bizi şu, halkı zalim kentten çıkar, bize katından bir koruyucu ver, bize katından bir yardımcı ver!" diyen zayıf erkek, kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?
Gültekin Onan
Size ne oluyor ki, Tanrı yolunda ve "Rabbimiz, bizi ehli zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Size ne oluyor ki Allah yolunda - ve acz-ü ıztırab içinde bırakılıb: "Ey Rabbimiz, bizi ahalisi zaalim olan şu memleketden (kurtarıb) çıkar, bize tarafından bir saahib gönder, bize katından bir yardımcı yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?
İbni Kesir
Siz ne oluyor da: Rabbımız, halkı zalim olan şu şehirden bizi kurtar, katından bize bir sahib gönder, bir yardımcı yolla, diyen; zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Rabbimiz bizi, idarecileri zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder bize katından bir yardımcı yolla!" diyen çaresiz adamlar, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan:"Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. Tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla!" diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Size ne oluyor da Allah yolunda, "Rabbimiz, halkı zalim olan şu yöreden bizi kurtar, ledünnünden bize bir veliyy meydana getir ve ledünnünden bir zafer oluştur" diye yakaran düşkün erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Why should you not fight in the cause of GOD when weak men, women, and children are imploring: "Our Lord, deliver us from this community whose people are oppressive, and be You our Lord and Master."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And why do you not fight in the cause of God, when the weak among the men and women and children say: "Our Lord, bring us out of this town whose people are wicked, and grant us from Yourself a supporter, and grant us from Yourself a victor!"
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Why do you not fight in the cause of God, when the oppressed amongst the men and women and children say, "Our Lord, bring us out of this town whose people are wicked, and grant us from Yourself a Supporter, and grant us from Yourself a Victor!"
# Kelime Anlam Kök
1 ve ma: ne oldu?
2 lekum: size
3 la:
4 tukatilune: savaşmıyorsunuz قتل
5 fi:
6 sebili: yolunda سبل
7 llahi: Allah
8 velmusted'afine: ve zayıf ضعف
9 mine: (uğrunda)
10 r-ricali: erkekler رجل
11 ve nnisa'i: ve kadınlar نسو
12 velvildani: ve çocuklar ولد
13 ellezine: kimseler
14 yekulune: diyorlar قول
15 rabbena: Rabbimiz ربب
16 ehricna: bizi çıkar خرج
17 min:
18 hazihi: şu
19 l-karyeti: kentten قري
20 z-zalimi: zalim ظلم
21 ehluha: halkı اهل
22 vec'al: ve ver جعل
23 lena: bize
24 min:
25 ledunke: katından لدن
26 veliyyen: bir koruyucu ولي
27 vec'al: ve ver جعل
28 lena: bize
29 min:
30 ledunke: katından لدن
31 nesiran: bir yardımcı نصر