Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra Allah, Resul'ünün ve inananların üzerine dinginlik ve güven indirdi. Görmediğiniz ordular indirdi ve gerçeği Kafirlere azap verdi. İşte budur Kafirlerin cezası.

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلٰى رَسُولِه۪ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُواۜ وَذٰلِكَ جَزَٓاءُ الْكَافِر۪ينَ
Summe enzelallahu sekinetehu ala resuli-hi ve alel mu'minine ve enzele cunuden lem terev-ha ve azzebellezine keferu ve zalike cezaul kafirin.
#kelimeanlamkök
1summesonra
2enzeleindirdiنزل
3llahuAllah
4sekinetehusekinetiniسكن
5alaüzerine
6rasulihiElçisininرسل
7ve alave üzerine
8l-mu'mininemü'minlerinامن
9ve enzeleve indirdiنزل
10cunudenaskerlerجند
11lem
12teravhasizin görmediğinizراي
13ve azzebeve azab ettiعذب
14ellezineolanlara
15keferukafirlereكفر
16ve zalikeişte budur
17ceza'ucezasıجزي
18l-kafirinekafirlerinكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonra Allah, Peygamber'inve müminlerin üzerine güven duygusunu indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi de kafirlere azap etti. İşte bu, o kafirlerin cezasıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonra Allah, Elçisine ve müminlere güven indirmişti. Sizin görmediğiniz ordular (melekler) göndermişti* de kâfirlere azap etmişti. İşte bu, kâfir olanların cezasıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra ALLAH, elçisi ve iman edenlerin üzerine tarafından güven ve rahatlık indirdi, ek olarak, görmediğiniz ordular indirdi ve böylece kafirleri cezalandırdı. Kafirlerin cezası işte budur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra Allah, Resul'ünün ve inananların üzerine dinginlik ve güven indirdi. Görmediğiniz ordular indirdi ve gerçeği Kafirlere azap verdi. İşte budur Kafirlerin cezası.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Derken Allah, elçisine ve inanıp güvenenlere özgüven vermiş, görmediğiniz ordular indirmiş ve o kafirleri cezalandırmıştı. Kafirlerin payına düşen işte budur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonra, Allah, Kendi elçisinin ve inananların üzerine bir dinginlik indirdi. Ve sizin göremediğiniz ordular indirerek, nankörlük edenleri cezalandırdı. Nankörlük edenlerin cezası, işte böyledir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Daha sonra Allah, Rasulü'ne ve inananlara katından bir sükunet indirmiş, görmediğiniz güçlerle sizi takviye etmiş ve inkarda direnenleri azaba uğratmıştı: Bu ise, inkar edenlerin cezasıydı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonra Allah, resulünün üzerine de müminlerin üzerine de sükunetini indirmiş, ayrıca sizin görmediğiniz orduları göndermiş de küfre sapanlara azap etmişti. Kafirlerin cezası işte budur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bundan) Sonra Allah, elçisi ile mü'minlerin üzerine 'güven duygusu ve huzur' indirdi, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkar edenleri azablandırdı. Bu, inkarcıların cezasıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra Allah, peygamberinin ve mü'minlerin üzerine kalplere sükunet veren rahmetini indirdi ve görmediğiniz ordular indirip kendisini tanımayanları azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun üzerine, Allah, Elçisinin ve inananların içlerine katından bir sükunet indirmiş, görmediğin güçlerle donatmış ve hakkı inkara şartlanan kimseleri azaba uğratmıştı ki, hakkı inkar edenlerin cezası da böyledir zaten!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sonra Allah, Resulü ile mü'minler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu, inkarcıların cezasıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra Allah, Resulünün üzerine ve mü'minlerin üzerine sekinetini indirdi ve görmediğiniz ordular indirdi de kendisini tanımıyanları azaba uğrattı, ve bu işte kafirlerin cezası

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra Allah, Elçisinin ve mü'minlerin üzerine sekinetini (güven veren rahmetini) indirdi, sizin görmediğiniz askerler indirdi ve kafirlere azab etti (onları bozguna uğrattı). İşte kafirlerin cezası budur!

 • Gültekin Onan

  (Bundan) Sonra Tanrı, elçisi ile inançlıların üzerine 'güven duygusu ve huzur' indirdi, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve küfredenleri azablandırdı. Bu, kafirlerin cezasıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sonra Allah; resulü ile mü'minlerin üzerine sekinetini (kuvve-i ma'neviyyesini) indirdi, görmediğiniz (melek) orduları (nı) indirdi ve kafirleri azablandırdı. Bu, o kafirlerin cezası idi.

 • İbni Kesir

  Bilahare Allah; Rasulü ile mü'minlerin üzerine sekinetini indirmişti, görmediğiniz orduları da indirmişti. Ve kafirleri azaba uğratmıştı. Kafirlerin cezası buydu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bozgundan sonra Allah, peygamberine ve müminlere güven indirdi ve görmediğiniz askerler indirerek kafirleri cezalandırdı. Kafirlerin cezası budur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de Kendisini tanımayan o kafirleri azaba uğratmıştı. İşte kafirlerin cezası budur!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sonra Allah, Rasulünün ve iman edenlerin üzerine sakinlik ve O'na güven hissi inzal etti, sizin görmediğiniz ordularını da (melekler) inzal etti.. . (Böylece) hakikat bilgisini inkar edenleri azaplandırdı. . . Hakikat bilgisini inkar edenlerin karşılığı işte budur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra ALLAH, elçisi ve inananların üzerine tarafından güven ve rahatlık indirdi, ek olarak, görmediğiniz ordular indirdi ve böylece kafirleri cezalandırdı. Kafirlerin cezası işte budur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra Allah, Rasulü'nün ve inananların üzerine dinginlik ve güven indirdi. Görmediğiniz ordular indirdi ve gerçeği yalanlayan nankörlere azap verdi. İşte budur gerçeği yalanlayan nankörlerin cezası.

 • Progressive Muslims

  Then God sent down tranquility upon His messenger and the believers, and He sent down soldiers which you did not see, and He punished those who disbelieved. Such is the recompense of the rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then sent God His tranquillity upon His messenger, and upon the believers, and sent down forces you did not see, and punished those who ignored warning; and that is the reward of the false claimers of guidance;

 • Aisha Bewley

  Then Allah sent down His serenity on His Messenger and on the muminun, and sent down troops you could not see, and punished those who were kafir. That is how the kuffar are repaid.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Then GOD sent down contentment upon His messenger and upon the believers. And He sent down invisible soldiers; He thus punished those who disbelieved. This is the requital for the disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then God sent down His tranquility upon His messenger and the believers, and He sent down soldiers which you did not see, and He punished those who rejected. Such is the recompense of the rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then God sent down tranquility upon His messenger and those who acknowledge, and He sent down soldiers which you did not see. He thus punished those who rejected. Such is the recompense of the ingrates.