9. Tevbe suresi 28. ayet

/ 129
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey iman edenler! Müşrikler ancak necistir*. Öyleyse bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfu ile yakında zengin yapar. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Ya eyyuhellezine amenu innemal muşrikune necesun fe la yakrebul mescidel harame ba'de amihim haza ve in hıftum ayleten fe sevfe yugnikumullahu min fadlihi in şae, innallahe alimun hakim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey iman edenler! Biliniz ki müşrikler sadece bir pisliktir. Artık onlar bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse kendi lütfundan sizi zengin edecektir. Allah bilendir; hikmet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ey inananlar, putperestler pistir; bu yıldan sonra Kutsal Mescid'e yaklaşmasınlar. Yoksulluğa düşmekten korkuyorsanız, (bilin ki) ALLAH dilerse sizi kendi lütfuyla zengileştirecektir. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey iman edenler! Müşrikler ancak necistir*. Öyleyse bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfu ile yakında zengin yapar. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey inanıp güvenenler! O müşrikler* birer pisliktir; bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksul kalmaktan kokarsanız*, Allah emir verdiği takdirde ilerisinde ikramıyla sizi zenginleştirecektir. Allah bilir, doğru kararlar verir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey inanca çağırılanlar! Ortaklar koşanlar yalnızca pisliktir. Bu yıllarından sonra, Kutsal Yakarış Evi'ne artık yaklaşmasınlar. Yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse, Kendi lütfundan sizi varlıklı yapar. Kuşkusuz, Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Siz ey iman edenler! Bilin ki şirki karakter haline getiren herkes baştan ayağa pistir. Bu nedenle, bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ekonomik krizden endişe ediyorsanız, unutmayın ki gün gelir, Allah dilerse sizi lutfuyla bolluğa kavuşturur: Zira Allah her (çareyi) bilendir, onu hikmetle (icra) edendir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey inananlar! Müşrikler bir pisliktir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız bilin ki, Allah dilediği taktirde sizi yakında lütfundan zengin edecektir. Allah herşeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, müşrikler bir pislikten ibarettirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilediği takdirde sizi lütuf ve merhametiyle zenginleştirecektir. Allah, her halde bilendir, hikmet sahibidir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Siz ey imana erişenler! Bilin ki, Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar düpedüz kirlenmiş kimselerdir; bu yüzden bu yıldan sonra artık Mescid-i Harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksul düşmekten kaygı duyuyorsanız, o zaman (bilin ki), Allah, dilerse sizi bolluk ve cömertliğiyle zengin kılacaktır: Çünkü Allah mutlaka doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen sınırsız bilgi sahibidir!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey o bütün iyman edenler, müşrikler bir pislikten ıbarettirler, artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar eğer yoksulluktan korkarsanız Allah sizi fadlından zenginleştirecektir inşaallah, her halde Allah alimdir hakimdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey inananlar, (Allah'a) ortak koşanlar pisliktir, artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer (onların hacca gelmemeleri sonucu ekonominiz bozulup) yoksulluğa düşmekten korkarsanız; biliniz ki Allah dilerse yakında sizi kendi lutfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah, bilendir, hikmet sahibidir.
Gültekin Onan
Ey inananlar, müşrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Tanrı dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey iman edenler, müşrikler ancak bir necisdir. Onun için bu yıllarından sonra onlar mescid-i haraama yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikden korkarsanız, Allah dilerse, sizi yakında kendi fazlından zenginleşdirir. Çünkü Allah, gerçek bilicidir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.
İbni Kesir
Ey iman edenler; doğrusu müşrikler ancak necistir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfu ile zenginleştirir. Muhakkak ki Allah; Alim'dir, Hakim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ey iman edenler! Doğrusu müşrikler pistir. Bu sebeple bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkuyorsanız, dilerse Allah sizi bol nimeti ile zenginleştirecektir. Şüphesiz Allah bilendir, hakimdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için, bu yıldan sonra Mescid-i Harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse, sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey iman edenler! Kesinlikle müşrikler necistir (pisliktir)! Artık bu senelerinden sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar! Eğer yoksulluğa düşmekten korkuyorsanız, (bilin ki) Allah dilerse, sizi yakında fazlından zenginleştirir. . . Muhakkak ki Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O you who believe, the idol worshipers are polluted; they shall not be permitted to approach the Sacred Masjid after this year. If you fear loss of income, GOD will shower you with His provisions, in accordance with His will. GOD is Omniscient, Most Wise.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O you who believe, the polytheists are impure, so let them not approach the Restricted Temple after this year of theirs; and if you fear poverty, then God will enrich you from His blessings if He wills. God is Knowledgeable, Wise.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O you who acknowledge, those who have set up partners are impure, so let them not approach the Restricted Temple after this calendar year of theirs. If you fear poverty, then God will enrich you from His blessings if He wills. God is Knowledgeable, Wise.
# Kelime Anlam Kök
1 ya eyyuha: ey
2 ellezine: kimseler
3 amenu: inanan(lar) امن
4 innema: şüphesiz
5 l-muşrikune: ortak koşanlar شرك
6 necesun: pisliktir نجس
7 fela: artık
8 yekrabu: yaklaşmasınlar قرب
9 l-mescide: Mescid-i سجد
10 l-harame: Haram'a حرم
11 bea'de: sonra بعد
12 aamihim: yıllarından عوم
13 haza: bu
14 ve in: ve eğer
15 hiftum: korkarsanız خوف
16 ayleten: yoksulluğa düşmekten عيل
17 fesevfe: yakında
18 yugnikumu: sizi zengin edecektir غني
19 llahu: Allah
20 min: -ndan
21 fedlihi: kendi lutfu- فضل
22 in: eğer
23 şa'e: dilerse شيا
24 inne: şüphesiz
25 llahe: Allah
26 alimun: bilendir علم
27 hakimun: hikmet sahibidir حكم