Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Rabb'im! Bana hiçbir beşer dokunmamışken, benim nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. Allah: "Öyle de olsa, Allah neyi dilerse onu yaratır." dedi. O, bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ona sadece "ol" der, o da oluverir.

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُونُ ل۪ي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْن۪ي بَشَرٌۜ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَٓاءُۜ اِذَا قَضٰٓى اَمْراً فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
Kalet rabbi enna yekunu li veledun ve lem yemsesni beşer, kale kezalikillahu yahluku ma yeşa' iza kada emren fe innema yekulu lehu kun fe yekun.
#kelimeanlamkök
1kaletdedi kiقول
2rabbiRabbimربب
3ennanasılاني
4yekunuolurكون
5libenim
6veledunçocuğumولد
7velem
8yemsesnibana dokunmamışkenمسس
9beşerunbir beşerبشر
10kaledediقول
11kezalikiböyledir
12llahuAllah
13yehlukuyaratırخلق
14maşeyi
15yeşa'udilediğiشيا
16izazaman
17kadaistediğiقضي
18emranbir şey(in olmasını)امر
19feinnemasadece
20yekuluderقول
21lehuona
22kun'ol'كون
23fe yekunuo da oluverirكون
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Meryem, "Ey Rabbim!" dedi, "Bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl çocuk sahibi olabilirim?" Melek cevap verdi: "İşte öyle, Allah dilediğini yaratır, bir şeyin olmasını istediğinde sadece 'ol' der ve o şey hemen oluşmaya başlar."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Meryem) "Rabbim! Bana hiçbir insan dokunmamışken nasıl (bir) çocuğum olabilir ki?" demiş, (melekler ise) şöyle demişlerdi:* "Öyle, (ama) Allah dilediğini yaratır.*Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ‘Ol!' der, o da hemen olmaya başlar."*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Efendim! Bana bir beşer dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olur" deyince, şöyle cevap verdi: "ALLAH dilediğini böyle yaratır. Herhangi bir şeyin olmasını dilediği an ona ‘Ol' der ve o şey oluverir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Rabb'im! Bana hiçbir beşer dokunmamışken, benim nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. Allah: "Öyle de olsa, Allah neyi dilerse onu yaratır." dedi. O, bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ona sadece "ol" der, o da oluverir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Meryem, "Sahibim! Benim nasıl çocuğum olur? Bana erkek eli değmedi ki!" dedi. "Olacak!" dedi. Allah tercih ettiği şeyi yaratır. Bir işe karar verdi mi sadece "Ol" der ve o şey oluşur."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Efendim! Benim, nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi; "Hiçbir insanoğlunun eli bana değmedi!" Dedi ki: "Öyledir; Allah, dilediğini yaratır. Bir şeyi dilediğinde, ona, yalnızca ‘Ol!' der; hemen olur!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Meryem) "Rabbim!" dedi, "bana hiç bir insan dokunmadığı halde benim nasıl çocuğum olabilir?" (Melek) dedi ki: "İşte böyledir Allah; dilediğini yapar! Bir işi dilediği zaman ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluş sürecine girer.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Meryem dedi ki: "Rabbim, çocuğum nasıl olur benim? Bana hiçbir insan dokunmadı ki!" Allah cevap verdi: "Allah dilediğini işte böyle yaratır. Bir iş ve oluşa karar verdiğinde sadece ona "Ol!" der; ve o hemen oluverir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona "ol" der, o da hemen oluverir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Meryem: "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah: "Öyle, Allah ne dilerse yaratır, O, birşeyi dilediğinde, yalnızca ona "Ol" der, o da hemen oluverir." buyurdu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Meryem, "Ey Rabbim!" dedi, "Bana hiçbir erkek dokunmadığı halde nasıl oğul sahibi olabilirim?" (Melek) cevap verdi: "İşte öyle! Allah dilediğini yaratır; bir şeyin olmasını istediğinde sadece 'Ol!' der ve o (şey hemen) oluverir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Meryem), "Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle ama, Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yarabbi! dedi: bir çocuk nerden olabilir benim için? Ki bana bir beşer dokunmadı, buyurdu ki: Öyle, Allah neyi dilerse yaratır, o bir emri murad edince sade ona ol der o oluverir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dedi ki: "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" "Allah, böylece dilediğini yaratır, dedi, bir şey(in olmasını) istedi mi ona 'ol' der, o da oluverir."

 • Gültekin Onan

  "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. (Fakat) Tanrı neyi dilerse yaratır. Bir buyruğun olmasına karar verirse, yanlızca ona "Ol" der, o da hemen oluverir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Meryem) dedi ki: "Hey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir?". (Allah) dedi "öyle, (Fakat) Allah ne dilerse yaratır. Bir işe hükmedince ona ancak ol der, o da oluverir".

 • İbni Kesir

  Meryem dedi ki: Rabbım; bana bir beşer dokunmamışken, benim nasıl çocuğum olabilir? Melekler de: Allah, dilediğini öylece yaratır ve bir şeyin olmasını dilerse, ona; ol, der de oluverir, dediler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Meryem, şöyle dedi: -Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir? Melekler: (şöyle cevap verdiler) -İşte böyle, Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasını dilediği zaman ona "ol" der ve olur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Meryem: "Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir?" deyince, Allah şöyle buyurdu: "Öyle de olsa, Allah dilediğini yaratır. Zira O, bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece "ol" der, o da derhal oluverir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Meryem) sordu: "Rabbim, bana bir erkek dokunmadığı halde benim nasıl bir çocuğum olur?".. . Buyurdu ki: "İşte öylece!. . Allah dilediğini yaratır! O bir işin olmasına hükmederse, sadece 'OL' der ve o iş oluşur. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  (Meryem), 'Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olur,' deyince, (Melek) şöyle cevap verdi: 'ALLAH dilediğini böyle yaratır. Herhangi bir şeyin olmasını dilediği an ona 'Ol' der ve o şey oluverir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'im! "Bana hiçbir insan dokunmamışken, benim nasıl bir çocuğum olabilir?" dedi. Allah: "Öyle de olsa, Allah neyi dilerse onu yaratır." dedi. O, bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ona sadece "ol" der, o da oluverir.

 • Progressive Muslims

  She said: "My Lord, how can I have a son when no human has touched me" He said: "It is thus that God creates what He wills, when He decrees a command, He merely says to it "Be", and it is. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  She said: “My Lord: how will I have a son when no mortal has touched me?” He said: “Thus is God; he creates what He wills; when He decrees a matter, He but says to it: ‘Be thou,’ and it is.

 • Aisha Bewley

  He will speak to people in the cradle, and also when fully grown, and will be one of the righteous,’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  She said, "My Lord, how can I have a son, when no man has touched me?" He said, "GOD thus creates whatever He wills. To have anything done, He simply says to it, 'Be,' and it is.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  She said: "My Lord, how can I have a son when no human being has been with me?" He said: "It is thus that God creates what He wills, when He decrees a command, He merely says to it 'Be,' and it is."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  She said, "My Lord, how can I have a son when no human has touched me?" He said, "It is thus that God creates what He wills, when He decrees a command, He merely says to it 'Be,' and it becomes."