Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hepsini bir araya topladığı gün: "Ey cinn topluluğu! İnsten çoğaldınız! Onların insten evliyası da "Ey Rabb'imiz! Biz, birbirimiz den yararlandık. Ve bizim için belirlediğin ecele ulaştık." derler. Ateş, varacağınız yerdir. Allah'ın dilemesi hariç orada devamlı kalacaksınız." der. Kuşkusuz Rabb'in En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyi Bilen'dir.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَم۪يعاًۚ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِۚ وَقَالَ اَوْلِيَٓاؤُ۬هُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّـنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَٓا اَجَلَنَا الَّـذ۪ٓي اَجَّلْتَ لَنَاۜ قَالَ النَّارُ مَثْوٰيكُمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَٓا اِلَّا مَا شَٓاءَ اللّٰهُۜ اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ
Ve yevme yahşuruhum cemia, ya ma'şerel cinni kadisteksertum minel ins ve kale evliyauhum minel insi rabbenestemtea ba'duna biba'dın ve belagna ecelenellezi eccelte lena, kalen naru mesvakum halidine fiha illa ma şaallahu, inne rabbeke hakimun alim.
#kelimeanlamkök
1ve yevmeve günيوم
2yehşuruhumbir araya toplayacağıحشر
3cemianhepsiniجمع
4ya mea'şeratopluluğuعشر
5l-cinnicinlerجنن
6kadimuhakkak
7steksertumçoğaldınızكثر
8mine-dan
9l-insiinsanlarانس
10ve kalederler kiقول
11evliya'uhumonların dostlarıولي
12mine-dan
13l-insiinsanlar-انس
14rabbenaRabbimizربب
15stemteayararlandıkمتع
16bea'dunakimimizبعض
17bibea'dinkimimizdenبعض
18ve belegnave ulaştıkبلغ
19ecelenasonunaاجل
20lleziki
21eccelteverdiğin süreninاجل
22lenabize
23kale(Allah da) buyurur kiقول
24n-naruateştirنور
25mesvakumdurağınızثوي
26halidineebedi kalacaksınızخلد
27fihaorada
28illahariç
29ma
30şa'edilemesiشيا
31llahuAllah'ın
32inneşüphesiz
33rabbekeRabbinربب
34hakimunhüküm ve hikmet sahibidirحكم
35alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler topluluğu! der. Siz insanlarla çok uğraştınız." Onların insan dostları derler ki: "Rabbimiz, birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah buyurur ki: "Durağınız ateştir. Allah'ın dileyip affetmesi hariç, orada sürekli kalacaksınız." Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibidir; bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) onların hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz, insanlarla çok uğraştınız!" (diyecektir). İnsanlardan olan dostları ise "Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık." diyecekler. (Allah da şöyle) diyecektir: "Allah'ın dilediği hariç, ateş, içinde ebedî kalacağınız yerdir. Şüphesiz ki Rabbin, doğru hüküm verendir, bilendir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hepsini sürüp topladığı gün: "Ey cinler topluluğu, siz çok sayıda insan harcadınız." Onların insanlardan olan dostları: "Efendimiz, bize verdiğin sürenin sonuna erişinceye kadar birbirimizden hoşlandık" derler. "Yeriniz ateştir" der. ALLAH'ın dilemesi hariç, orada ebedî kalacaklardır. Efendin Bilgedir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hepsini bir araya topladığı gün: "Ey cinn* topluluğu! İnsten* çoğaldınız!* Onların insten evliyası* da "Ey Rabb'imiz! Biz, birbirimiz den yararlandık. Ve bizim için belirlediğin ecele ulaştık." derler. Ateş, varacağınız yerdir. Allah'ın dilemesi hariç orada devamlı kalacaksınız." der. Kuşkusuz Rabb'in En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: "Ey cinler! Bir çok insanı ele geçirdiniz." Onların insan dostları diyecekler ki "Rabbimiz! Birbirimizden yararlandık. Nihayet bize biçtiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah şöyle diyecek: "Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir. Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka!*" Senin Sahibin doğru karar verir, her şeyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onları bir araya topladığı gün: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan çoğunu aranıza kattınız!" Onların dostu olan insanlar ise şöyle derler: "Efendimiz! Birbirimizden yararlandık ve bizim için belirlediğin sürenin sonuna geldik!" Der ki: "Allah'ın diledikleri dışında, sürekli kalacağınız yer ateştir!" Kuşkusuz, Efendin, Bilgelik ve Adaletle Yönetendir; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine O, onların tümünü bir araya topladığı o gün, "Ey görünmez (şerli) varlıklarla aynı safta duranlar! Siz insanlardan birçoğuna epey çektirdiniz!" (diyecek). Onlara yakın olan insanlarsa; "Rabbimiz! Biz birbirimizden epey yararlandık, nihayet senin bizim için tayin ettiğin sürenin sonuna geldik!" diyecekler. (Ve) O, "Ateş sizin içinde yerleşip kalacağınız ikametgahınız olacaktır; tabii ki Allah aksini dilemedikçe" diyecektir. Kuşkusuz Rabbin her hükmünde tam isabet eder, her şeyin hakikatini bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün olur şöyle diyerek onları huzurunda toplar: "Ey cinler/görünmez varlıklar topluluğu! Şu insanlara gerçekten çok ettiniz/insanların birçoğuna göz diktiniz." Onların insanlardan olan dostları şöyle derler: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlanmıştı. Bizim için belirlediğin sürenin sonuna geldik." Buyurur ki: "Barınağınız ateştir. Dilediğim zamanlar hariç orada süreklisiniz." Senin Rabbin Hakim'dir, Alim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onların tümünü toplayacağı gün: "Ey cin topluluğu insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz" (diyecek). İnsanlardan onların dostları derler ki: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık." (Allah) Diyecek ki: "Allah'ın dilediği dışta olmak üzere, ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir." Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onların hepsini toplayıp bir araya getireceği gün: "Ey cin topluluğu, gerçekten şu insanlara çok çektirdiniz!" diyecek, insanlardan onların yardakçıları da: "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bizim için kararlaştırdığın ecele ulaştık." diyecekler. Allah: "Sizin ikametgahınız, Allah'ın dilediği zamanlardan başka, ebedi kalmak üzere ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, herşeyi bilendir."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, onları(n tümünü) bir araya topladığı o gün, "Ey görünmez (şeytani) varlıklar ile yakınlık içinde olanlar! Siz (diğer) bir çok insanı tuzağa düşürdünüz!" (diyecektir). Onlara yakın olan insanlar (ise,) "Ey Rabbimiz! Biz (hayatta) birbirimizin arkadaşlığından yararlandık; ama (artık) süremizin sonuna geldik -Senin bizim için tayin ettiğin sürenin- (ve artık yolumuzun yanlışlığını görüyoruz!)" diyecekler. (Ama) O, "Sizin yurdunuz ateş olacak, Allah aksini dilemedikçe!" diyecektir. Şüphe yok ki Rabbiniz hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız." Onların insanlardan olan dostları, "Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık" diyecekler. Allah da diyecek ki: "Allah'ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir." Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O hepsini toplayıp haşredeceği gün: ey Cin ma'şeri! Hakikaten şu İnse çok ettiniz!.. diye, bunların İnsten olan yardakları, ya rabbena, diyecekler: yekdiğerimizden istifade ettik ve bizim için takdir buyurmuş olduğun ecele yettik, buyuracak ki: Ateş ikametgahınız, Allahın dilediği zamanlardan başka hepiniz ondasınız, hakikat rabbin hakimdir, habirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hepsini bir araya toplayacağı gün: "Ey cin(şeytan)lar topluluğu, (der), siz insanlarla çok uğraştınız." Onların, insan dostları derler ki: "Rabbimiz, birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık." (Allah da) buyurur ki "Durağınız ateştir. Allah'ın, dile(yip affet)mesi hariç, orada ebedi kalacaksınız." Şüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Onların tümünü toplayacağı gün: "Ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu edindiniz" (diyecek). İnsanlardan onların dostları derler ki: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tesbit ettiğin ecele ulaştık." (Tanrı) Diyecek ki: "Tanrı'nın dilediği dışta olmak üzere, ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir." Kuşkusuz rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Hatırlayın) o gün (ü) ki (Allah) onların hepsini (huzurunda) toplayacakdır. "Ey cin (şeytanlar) cemaati, (denilecek) insanlardan bir çoğunu (başdan çıkarıb) almak (kendinize maletmek) kaydına düşdünüz ha"! Onların dostları olan insanlar da şöyle diyecek: "Ey Rabbimiz, kimimiz kimimizden faide gördük, bizim için takdir etdiğin va'deye erdik". Buyuracak ki: "Allahın diledikleri müstesna olmak üzere, içinde ebedi kalıcı olduğunuz ateş karargahınızdır sizin". Şübhesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet saahibidir, hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  O gün, onların hepsini toplar. Ey cinn topluluğu; insanlardan bir çoğunu yoldan çıkardınız ha? Onların dostları olan insanlar da diyecek ki: Rabbımız, kimimiz kimimizden faydalandık. Ve bizim için takdir ettiğin ecelimize ulaştık. Buyurur ki: Allah'ın diledikleri müstesna, devamlı kalmak üzere duracağınız yer, ateştir. Muhakkak ki Rabbın; Hakim'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, hepsini toplayacağı gün: -Ey cin topluluğu, insanların çoğunu yoldan çıkardınız, der. Onların dostları olan insanlar ise: -Rabbimiz, birbirimizden istifade ettik ve bizim için belirlediğin sonuca ulaştık, derler. -Cehennem, Allah'ın dilemesi dışında, sizin ebedi kalacağınız mekanınızdır" der. Şüphesiz Rabbin hakimdir, bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gün gelecek, Allah onların hepsini huzurunda toplayıp: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha!" diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki: "Ey Ulu Rabbimiz! Kimimiz kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık."O buyuracak ki: "Meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız." Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir (tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Allah) onları topluca haşrettiği gün: "Ey cinn topluluğu, gerçekten insanların çoğunluğunu hükmünüz altına aldınız (hakikatten uzaklaştırdınız)!" (der).. . İnsan (türünden) dostları olanlar şöyle der: "Rabbimiz, birbirimizden karşılıklı yararlandık. . . İşte bizim için belirlediğin ecelimiz bize ulaştı". . . Şöyle der: "Ateş sizin mekanınızdır; Allah dilemedikçe, orada ebedi kalıcılarsınız". . . Muhakkak ki Rabbin Hakiym'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hepsini sürüp topladığı gün: 'Ey cinler topluluğu, siz çok sayıda insan harcadınız.' Onların insanlardan olan dostları: 'Rabbimiz, bize verdiğin sürenin sonuna erişinceye kadar birbirimizden hoşlandık,' derler. 'Yeriniz ateştir,' der. ALLAH'ın dilemesi hariç, orada ebedi kalacaklardır. Rabbin Bilgedir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hepsini bir araya topladığı gün: "Ey cinn* topluluğu! İnsten* çoğaldınız!* Onların insten evliyaları* da, "Ey Rabb'imiz! Biz, birbirimizden yararlandık. Ve bizim için belirlediğin ecele ulaştık." derler. Ateş, varacağınız yerdir. Allah'ın dilemesi hariç orada devamlı kalacaksınız." der. Kuşkusuz Rabb'in En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And the Day we gather them all: "O tribes of Jinn, you have managed to take many humans. " Their supporters from the humans said: "Our Lord, we have indeed enjoyed one another, and we have reached our destiny to which You delayed us." He said: "The Fire is your dwelling, in it you shall abide eternally, except as your Lord wishes." Your Lord is Wise, Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the day He gathers them all together: “O congregation of domini: you have desired many among the servi.” And their allies among the servi will say: “Our Lord: we benefited one another; but we have reached our term which Thou appointedst for us.” He will say: “The Fire is your dwelling, you abiding eternally therein!” save that God should will; thy Lord is wise and knowing.

 • Aisha Bewley

  On the Day We gather them all together: ‘Company of jinn, you gained many followers among mankind. ’ And their friends among mankind will say, ‘Our Lord, we benefited from one another, and now we have reached the term which You determined for us.’ He will say, ‘The Fire is your home. You will be in it timelessly, for ever, except as Allah wills. Your Lord is All-Wise, All-Knowing.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when He summons all of them (and says): "O you jinns, you have claimed multitudes of humans." Their human companions will say, "Our Lord, we enjoyed each others' company until we wasted the life span You had set for us." He will say, "Hell is your destiny." They abide therein forever, in accordance with GOD's will. Your Lord is Wise, Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the Day We gather them all: "O assembly of Jinn, you have managed to take many from mankind." Their supporters from mankind said: "Our Lord, we have indeed enjoyed one another, and we have reached our destiny to which You delayed us." He said: "The Fire is your dwelling, abiding therein, except as your Lord wishes." Your Lord is Wise, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day He summons them all: "O tribes of Jinn, you have managed to take many humans." Their supporters from the humans said, "Our Lord, we have indeed enjoyed one another, and we have reached our destiny to which You delayed us." He said, "The fire is your dwelling, in it you shall abide eternally, except as your Lord wishes." Your Lord is Wise, Knowledgeable.