Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, kendilerine; meleklerin gelmesini, Rabb'inin gelmesini veya Rabb'inin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabb'inin ayetlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, imanı fayda sağlamaz. De ki: "Bekleyin, kuşkusuz biz de beklemekteyiz."

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّٓا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَۜ يَوْمَ يَأْت۪ي بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً ا۪يمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ ف۪ٓي ا۪يمَانِهَا خَيْراًۜ قُلِ انْتَظِرُٓوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ
Hel yanzurune illa en te'tiyehumul melaiketu ev ye'tiye rabbuke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik, yevme ye'ti ba'du ayati rabbike la yenfeu nefsen imanuha lem tekun amenet min kablu ev kesebet fi imaniha hayra, kul intezıru inna muntezırun.
#kelimeanlamkök
1helmı?
2yenzurunebekliyorlarنظر
3illaille
4en
5te'tiyehumugelmesiniاتي
6l-melaiketumeleklerinملك
7evyahut
8ye'tiyegelmesiniاتي
9rabbukeRabbininربب
10evya da
11ye'tiyegelmesiniاتي
12bea'dubazıبعض
13ayatiayetlerininايي
14rabbikeRabbininربب
15yevmegünيوم
16ye'tigeldiğiاتي
17bea'dubazıبعض
18ayatiayetleriايي
19rabbikeRabbininربب
20la
21yenfeufayda sağlamazنفع
22nefsenkimseyeنفس
23imanuhainanmasıامن
24lemhiç
25tekunetmemişكون
26amenetimanامن
27min
28kabludaha önceقبل
29evya da
30kesebetkazanmamış olanكسب
31fi
32imanihaimanındaامن
33hayranbir hayırخير
34kulide kiقول
35ntezirubekleyinنظر
36innabiz de
37muntezirunebeklemekteyizنظر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar ancak kendilerine meleklerin veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki: "Bekleyiniz, şüphesiz biz de beklemekteyiz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar ille de kendilerine meleklerin veya Rabbinin (azap emrinin) gelmesini veya Rabbinin bazı delillerinin gelmesini mi bekliyorlar?* Rabbinin bazı delilleri geldiği gün, önceden inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir yarar sağlamaz.* De ki: "Bekleyin! Şüphesiz ki biz de bekleyenleriz."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Efendinin, yahut Efendinin bazı işaretlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Efendinin bazı işaretleri geldiği gün, daha önce onaylamamış veya onaylamasında bir hayır kazanmamış kişiye bir yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de beklemekteyiz."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, kendilerine; meleklerin gelmesini, Rabb'inin gelmesini veya Rabb'inin bazı ayetlerinin* gelmesini mi bekliyorlar? Rabb'inin ayetlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış* kimseye, imanı fayda sağlamaz. De ki: "Bekleyin, kuşkusuz biz de beklemekteyiz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinden ölüm belirtilerinin(ayetlerinin) gelmesini mi? Rabbinden ölüm belirtileri geldiği* gün evvelce inanıp güvenmemiş kimsenin imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda vermeyecektir*. De ki "Bekleyin, biz de bekliyoruz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Meleklerin, kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Yoksa Efendinin gelmesini veya Efendinden mucizelerin gelmesini mi? Efendinin mucizeleri geldiği gün, daha önce inanmamış veya inancıyla bir iyilik kazanmamış kimsenin inanması, artık ona yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin! Aslında, biz de bekliyoruz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların, meleklerin kendilerine (ölüm) getirmesinden ya da Rabbinin (azabının) gelmesinden, veya Rabbinin (haber verdiği) kimi (helak) işaretlerinin geldiğini haber vereceği o gün, daha önce inanmamış, yahut inandığı halde imanının hayrını görmemiş olan kimseye imanı hiçbir yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin (o kaçınılmaz günü)! Ama asla unutmayın: Biz de bekliyoruz!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, Rabbinin gelmesini mi, yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır sahibi olamamış kişiye imanı hiçbir yarar sağlamayacaktır. De ki: "Bekleyin! Doğrusu biz de bekliyoruz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar, ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rablerinin bir takım alametlerinin gelmesini gözetliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış bir kimseye o günkü imanı hiçbir yarar sağlamaz. De ki: "Gözetin! Çünkü biz de şüphesiz gözetiyoruz."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yoksa onlar, meleklerin kendilerine görünmesini mi bekliyorlar yahut (bizzat) Rabbinin veya Ondan bazı (kesin) işaretlerin? (Ama) Rabbinin (kesin) işaretlerinin ortaya çıkacağı Gün iman etmenin, daha önce inanmamış yahut inandığı halde bir hayır yapmamış olan kimseye hiçbir yararı olmaz. De ki: "Bekleyin (öyleyse Ahiret Gününü, ey inançsızlar:) bakın, biz (mümin)ler de bekliyoruz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez. De ki: "Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ancak şunu gözetiyorlar: ki kendilerine Melekler geliversin veya rabbın geliversin veya rabbının ba'zı alametleri geliversin, rabbının ba'zı alametleri geldiği gün, evvelce iyman etmemiş veya iymanında bir hayır kazanmamış bir nefse o günkü iymanı hiç bir faide vermez, de ki gözetin, çünkü biz şüphesiz gözetiyoruz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (İnanmak için) ille meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün, daha önce inanmamış, ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye, artık inanması, fayda sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de beklemekteyiz."

 • Gültekin Onan

  Onlar, kendilerine meleklerin gelmesini mi, ya da rabbinin gelmesini mi veya rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün, daha önce inanmamışsa veya inancıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye inancı yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar haala kendilerine ille (azab yapacak) meleklerin gelmesini, yahud (bizzat) Rabbinin gelmesini veya Rabbinin ayet (ve mu'cize) lerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün, daha evvelden iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiç bir kimseye (o günkü) imanı asla faide vermez. De ki: "Bekleyin! Çünkü biz (de) şübhesiz bekleyicileriz".

 • İbni Kesir

  Onlar; hala kendilerine meleklerin gelmesini, yahut Rabbının gelmesini veya Rabbının ayetlerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbının ayetleri geldiği gün; kişi daha önceden inanmamış veya imanından bir hayır kazanmamışsa; imanı, ona hiç fayda vermez. De ki: Bekleyin, doğrusu biz de bekleyenlerdeniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, illa da kendilerine meleklerin gelmesini ya da Rabbinin gelmesini veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, daha önceden iman etmemiş ya da imanıyla bir iyilik kazanmamış kimseye imanı fayda sağlamayacaktır. De ki: -Bekleyin, biz de bekliyoruz!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. De ki: "Bekleyin, biz de beklemekteyiz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (İman etmek için) illa kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin olağanüstülüklerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanı yarar sağlamamış (dilinde kalmış) kimseye, (o anki) imanı hiçbir fayda sağlamaz! De ki: "Bekleyin; biz de beklemekteyiz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin, yahut Rabbinin bazı işaretlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı işaretleri geldiği gün, daha önce inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış kişiye bir yarar sağlamaz. De ki: 'Bekleyin, biz de beklemekteyiz.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, kendilerine; meleklerin gelmesini, Rabb'inin gelmesini veya Rabb'inin bazı ayetlerinin* gelmesini mi bekliyorlar? Rabb'inin ayetlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış* kimseye, imanı fayda sağlamaz. De ki: "Bekleyin, kuşkusuz biz de beklemekteyiz."

 • Progressive Muslims

  Do they wait until the Angels will come to them, or your Lord comes, or some signs from your Lord The day some signs come from your Lord, it will do no good for any soul to believe if it did not believe before, or it gained good through its belief. Say: "Wait, for we are waiting."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Look they save for the angels to come to them, or thy Lord to come, or for there to come some of the proofs of thy Lord? The day there come some of the proofs of thy Lord, the faith of a soul will benefit it nothing which had not believed before, nor by its faith earned good. Say thou: “Wait — we are waiting.”

 • Aisha Bewley

  What are they waiting for but for the angels to come to them or for your Lord Himself to come, or for one of your Lord’s Signs to come? On the day that one of your Lord’s Signs does come, no iman which a self professes will be of any use to it if it did not have iman before and earn good in its iman. Say: ‘Wait, then; We too are waiting.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Are they waiting for the angels to come to them, or your Lord, or some physical manifestations of your Lord? The day this happens, no soul will benefit from believing if it did not believe before that, and did not reap the benefits of belief by leading a righteous life. Say, "Keep on waiting; we too are waiting.",

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Do they wait until the angels come to them, or your Lord comes, or certain signs come from your Lord? The day certain signs come from your Lord, it will do no good for any soul to believe if it did not believe before, or it gained good through its belief. Say: "Wait, for we are waiting."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do they wait until the controllers will come to them, or your Lord comes, or some signs from your Lord? The day some signs come from your Lord, it will do no good for any person to acknowledge if s/he did not acknowledge before, or s/he gained good through his/her acknowledgement. Say, "Wait, for we too are waiting."