Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler; görmüyorlar mı gökler ve yer bitişikti? Biz onları ayırdık. Suyu hayat kaynağı kıldık. Buna rağmen hala inanmıyorlar mı?

اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَاۜ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَٓاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّۜ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ
E ve lem yerellezine keferu ennes semavati vel arda kaneta retkan fe fetaknahuma, ve cealna minel mai kulle şey'in hayy, e fe la yu'minun.
#kelimeanlamkök
1evelem
2yeragörmediler mi?راي
3ellezinekimseler
4keferuinkar eden(ler)كفر
5enneşüphesiz
6s-semavatigöklerسمو
7vel'erdeve yerارض
8kanetaidiكون
9ratkanbitişikرتق
10fefeteknahumabiz onları ayırdıkفتق
11ve cealnave yarattıkجعل
12mine-dan
13l-maisu-موه
14kulleherكلل
15şey'inşeyiشيا
16hayyincanlıحيي
17efela
18yu'minunehala inanmıyorlar mı?امن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenler, göklerin ve yerin birbirine yapışık olduğunu, bizim onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Buna rağmen inanmayacaklar mı?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar, göklerle yer bitişik bir hâldeyken, onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı* gör(üp düşün)mediler mi? (Hâlâ) inanmayacaklar mı?*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, görmezler mi ki gökler ve yer bitişik durumda idi de biz onları patlattık? Ayrıca her canlıyı da sudan yarattık. Hala gerçeği onaylamayacaklar mı?*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler*; görmüyorlar mı* gökler ve yer bitişikti? Biz onları ayırdık. Suyu hayat kaynağı kıldık. Buna rağmen hala inanmıyorlar mı?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kafirlerin görmeleri gerekmez mi gökler ve yer bütün halinde iken patlattık* ve her canlı şeyi sudan yarattık; hala inanmayacaklar mı?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, gökler ve yeryüzü bitişik durumdayken onları ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi sudan yarattığımızı zaten görmüyorlar mı? Yine de inanmayacaklar mı?*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda ısrar eden o kimseler görmezler mi ki; gökler ve yer başlangıçta bitişikken Biz onları ayırdık ve (hareket edebilen) her canlıyı sudan var ettik? Buna rağmen hala inanmayacaklar mı?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik idi, biz onları ayırdık. Her canlı şeyi sudan oluşturduk. Hala iman etmeyecekler mi?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O küfredenler görmediler mi ki, gökler ve yer bitişik idiler de Biz onları ayırdık; canlı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmıyorlar mı?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Peki, hakkı inkara şartlanmış olan bu insanlar, göklerin ve yerin (başlangıçta) bir tek bütün olduğunu ve Bizim sonradan onu ikiye ayırdığımızı ve yaşayan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Hala inanmayacaklar mı?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya o küfredenler görmedilerde mi ki Semavat-ü Arz bitişik idiler de biz onları ayırdık, hayatı olan her şey'i sudan yaptık, hala inanmıyorlar mı?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O nankörler görmediler mi ki göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık? Hala inanmıyorlar mı?

 • Gültekin Onan

  O küfredenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları birbirinden yarıb ayırdığımızı, her diri şey'i de sudan yaratdığımızı o küfr (ve inkar) edenler görmedi (ler) mi? Haala inanmayacaklar mı onlar?

 • İbni Kesir

  O küfredenler görmezler mi ki; gökler ve yer bitişikken Biz ayırdık onları. Ve her şeyi sudan canlı kıldık. Hala inanmıyorlar mı?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnkar edenler, görmez mi ki gökler ve yer birleşik iken onları (biz) ayırdık ve her şeye sudan hayat sağladık. Hala inanmayacaklar mı?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hakkı, inkar edenler görüp bilmediler mi ki göklerle yer bitişik (bir bütün) idi, onları Biz ayırdık, hayatı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmayacaklar mı?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O hakikat bilgisini inkar edenler görmediler mi ki (atom altı boyutuyla) semalar ve arz birleşik idi de biz onları (algılayıcı kuvvelerin yoğunlaşmasıyla) yarıp ayırdık! Her diri şeyi sudan (H2O) oluşturduk.. . Hala iman etmiyorlar mı?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, görmezler mi ki gökler ve yer bitişik durumda idi de biz onları patlattık? Ayrıca her canlıyı da sudan yarattık. Hala inanmıyacaklar mı?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler; bitişik olan gökleri ve yeri ayırdığımızı, suyu hayat kaynağı kıldığımızı görmüyorlar mı? Buna rağmen hala inanmıyorlar mı?*

 • Progressive Muslims

  Did those who reject not see that the heavens and the Earth were one piece and We tore them apart And that We made from the water everything that lives. Will they not believe

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have not those who ignore warning considered that the heavens and the earth were stitched together, then We ripped them apart and made of water every living thing? Will they then not believe!

 • Aisha Bewley

  Do those who are kafir not see that the heavens and the earth were sewn together and then We unstitched them and that We made from water every living thing? So will they not have iman?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do the unbelievers not realize that the heaven and the earth used to be one solid mass that we exploded into existence? And from water we made all living things. Would they believe?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Have those who rejected not seen that the heavens and the earth were one piece, so We split them apart? And that We have made from the water everything that lives. Will they not believe?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did those who reject not see that the heavens and the earth were one mass and We tore them apart? That We made from the water everything that lives. Will they not acknowledge?