Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hamd göklere ve yere yaradılış yasalarını koyan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı resuller yapan Allah'a özgüdür. O, yaratmada dilediğini arttırır. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلاً اُو۬ل۪ٓي اَجْنِحَةٍ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَۜ يَز۪يدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَٓاءُۜ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
Elhamdu lillahi fatırıs semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve sulase ve rubaa, yezidu fil halkı ma yeşau, innallahe ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1el-hamduhamd olsunحمد
2lillahiAllah'a
3fatiriyoktan var edenفطر
4s-semavatigökleriسمو
5vel'erdive yeriارض
6cailiyapanجعل
7l-melaiketimelekleriملك
8rusulenelçilerرسل
9ulisahibiاول
10ecnihatinkanatlarجنح
11mesnaikişerثني
12vesulaseve üçerثلث
13verubaave dörderربع
14yeziduartırırزيد
15fi
16l-halkiyaratmadaخلق
17mane kadar
18yeşa'udilerseشيا
19inneşüphesiz
20llaheAllah
21ala
22kulliherكلل
23şey'inşeyiشيا
24kadirunyapabilendirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Övgü, gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediği kadar arttırır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hamd (övgü), gökleri ve yeri yoktan yaratan,* melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan, yaratmada dilediğini(n sayısını) artıran Allah'adır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder korumalı/boyutlu elçiler kılan ALLAH'a övgüler olsun. Yaratmada dilediğini güçlendirir. ALLAH her şeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hamd göklere ve yere yaradılış yasalarını koyan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı resuller* yapan Allah'a özgüdür. O, yaratmada dilediğini arttırır. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. Gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer, dörder kanatlı melekleri elçi olarak görevlendiren, kendi tercihine göre yaratışta artırma yapan odur. Doğrusu Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gökleri ve yeryüzünü Yoktan Yaratan; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a övgüler olsun! Yaratışta, dilediğini artırır. Kuşkusuz, Allah, her şeye Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hamd tümüyle, gökleri ve yeri bir çekirdeği yarar gibi yoktan var eden; melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a muhsustur.O yaratıkların kapasitesinde dilediği artışı gerçekleştirir: çünkü Allah her şeye güç yetirendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hamt, Fatır olan Allah'adır; gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan O'dur. Yaratışta/yaratılmışlarda dilediğini artırır O. Hiç kuşkusuz, Allah her şeye gücü yetendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hamd, o gökleri ve yeri yaratan ve melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah, herşeye gücü yetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Her türlü övgü, göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve melekleri iki, üç veya dört kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, dilediğini (kesintisiz şekilde) kendi hilkat alemine katıp onu genişletir. Kuşkusuz Allah, her şeye kadirdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hamd Allaha, o Gökleri, Yeri yaratan ve Melaikeyi kılan fatıra; kanadlı kanadlı elçiler, ikişer, üçer, dörder, halkte dilediği kadar ziyade eder, hakıkat Allah her şey'e kadirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun. O, yaratmada (dilediği kadar) artırır: (Kimine daha fazla kanat verir, kiminin bünyesini daha sağlam, daha büyük, kimini daha güzel yapar). Şüphesiz Allah, her şeyi yapabilendir.

 • Gültekin Onan

  Hamd, gökleri ve yeri yaratan (fatır), ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Tanrı'nındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Tanrı, her şeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gökleri, yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı (olmak üzere) elçiler yapan Allaha hamd olsun. O, yaratışda ne dilerse (onu) artırır. Şübhe yok ki Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  Hamd; göklerin ve yerin yaratanı, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustue. Yaratmada dilediği kadar fazlalaştırır. Muhakkak ki Allah; her şeye kadirdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı ve melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. Dilediğini yaratmayı artırır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hamd, gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi iki, üç, dört... kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratıklarından, istediğine, dilediği kadar fazla özellikler verir, Çünkü O her şeye kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hamd; semaların ve arzın Fatır'ı (yaratış amacına göre belli bir programla icat eden), melekleri (şuurlu işlev kuvveleri türler) ikişer, üçer, dörder yönlü (işlevli) Rasuller olarak açığa çıkaran Allah'a aittir! Yaratılışta dilediğini ziyade eder.. . Muhakkak ki Allah her şeye Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan ALLAH'a övgüler olsun. Yaratmada dilediğini arttırır. ALLAH her şeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hamd*, göklere ve yere yaradılış yasalarını koyan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı rasuller* yapan Allah'a özgüdür. O, yaratmada dilediğini arttırır. Allah, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Progressive Muslims

  Praise be to God, Initiator of the heavens and the Earth; maker of the Angels as messengers with wings in two's, and three's, and four's. He increases in the creation as He wishes. God is able to do all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Praise belongs to God, Originator of the Heavens and the Earth who made the angels messengers having wings: two, three, and four! He increases in creation what He wills; God is over all things powerful.

 • Aisha Bewley

  Praise be to Allah, the Bringer into Being of the heavens and earth, He who made the angels messengers, with wings – two, three or four. He adds to creation in any way He wills. Allah has power over all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Praise be to GOD, Initiator of the heavens and the earth, and appointer of the angels to be messengers with wings - two, three, and four (wings). He increases the creation as He wills. GOD is Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Praise be to God, Initiator of the heavens and the earth; maker of the angels as messengers with wings of two, and three, and four. He increases in the creation as He wishes. God is able to do all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Praise be to God, Initiator of the heavens and the earth; maker of the controllers as messengers with powers/dimensions in twos, and threes, and fours. He increases in the creation as He wishes. God is able to do all things.