Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Allah'ın yanı sıra yakardıklarınıza bir bakın bakalım! Onların, yeryüzünde yarattıkları bir şey varsa bana gösterin! Yoksa onların göklerde bir ortakları mı var? Ya da onlara bir kitap verdik de onlar, ondan bir beyyine üzerinde midirler? Hayır, hayır! Zalimlerin birbirlerine verdikleri sözler, aldatmacadan başka bir şey değildir.

قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَٓاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِۜ اَرُون۪ي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوَاتِۚ اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِنْهُۚ بَلْ اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً اِلَّا غُرُوراً
Kul ereeytum şurekaekumullezine ted'une min dunillah, eruni maza halaku minel ardı em lehum şirkun fis semavat, em ateynahum kitaben fe hum ala beyyinetin minh, bel in yaıduz zalimune ba'duhum ba'dan illa gurura.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2eraeytumsiz gördünüz mü?راي
3şuraka'ekumuortaklarınızıشرك
4ellezine
5ted'uneyalvardığınızدعو
6min
7dunibaşkaدون
8llahiAllah'tan
9erunibana gösterinراي
10mazahangi şeyi?
11halekuyarattılarخلق
12mine-den
13l-erdiyer-ارض
14emyoksa
15lehumonların var (mı?)
16şirkunortaklıklarıشرك
17fi
18s-semavatigöklerdeسمو
19emyoksa
20ateynahumbiz onlara verdik deاتي
21kitabenbir Kitapكتب
22fehumonlar da
23alaüzerindeler
24beyyinetinbir delilبين
25minhuondan
26belhayır
27in
28yeiduva'detmiyorlarوعد
29z-zalimuneo zalimlerظلم
30bea'duhumbirbirlerineبعض
31bea'danbirbirlerineبعض
32illabaşka bir şey
33gururanaldatmakdanغرر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Allah'tan başka yalvardığınız ortaklarınızı hiç düşündünüz mü? Gösteriniz bana! Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar! Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var! Yoksa biz onlara bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayanıyorlar?" Hayır! O zalimler/müşrikler, birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaad etmiyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Allah'ın peşi sıra yalvardığınız ortaklarınızı bir düşünsenize! Yerden neyi yaratmışlar bana gösterin veya göklerle ilgili (onların yaratılışında) onların ortaklığı mı varmış! Yoksa biz onlara (farklı) bir kitap vermişiz de o kitaptan bir delile mi dayanıyorlarmış!"* Aksine o zalimler birbirlerine aldanmadan başka bir şey vadetmiyorlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "ALLAH'ın dışında çağırdığınız ortaklarınızı düşündünüz mü; onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin?" Yoksa onların gökte bir ortaklıkları mı var? Veya onlara bir kitap verdik de ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Doğrusu, zalimler birbirlerine ancak aldatıcı sözler verirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Allah'ın yanı sıra yakardıklarınıza bir bakın bakalım! Onların, yeryüzünde yarattıkları bir şey varsa bana gösterin! Yoksa onların göklerde bir ortakları mı var? Ya da onlara bir kitap verdik de onlar, ondan bir beyyine* üzerinde midirler? Hayır, hayır! Zalimlerin birbirlerine verdikleri sözler*, aldatmacadan başka bir şey değildir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki: "Allah ile ortak sayarak araya koyup yardım istediklerinize baktınız mı? Gösterin bana; onlar yerin hangi parçasını yaratmışlar. Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara bir yazı verdik de onu belge olarak mı kullanıyorlar? Hayır; o zalimlerden biri diğerine sadece aldatıcı vaadde bulunur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Allah'tan başka bir de ayrıca yakarışlarda bulunduğunuz ortaklarınızı görüyor musunuz? Onların, yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin!" Yoksa onların, göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa onlara bir kitap verdik de ondaki bir kanıta mı dayanıyorlar? Hayır! Haksızlık yapanlar, birbirlerine aldanıştan başka bir söz vermezler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Hiç Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardığınız varlıklar olan şu şirk nesneleriniz hakkında kafa yordunuz mu? Bana gösterin bakayım, yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa onların gökler(in yönetimin)de bir payı mı var? Veyahut onlara bir vahiy indirdik de, kendileri delil olarak ona mı dayanıyorlar?Asla! bu haddini bilmezler, birbirlerine sadece aldanış vaad ediyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Allah'ın berisinden yakardığınız şu ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana topraktan neyi yarattı onlar!" Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa onlara bir kitap verdik de kendileri o kitaptan bir kanıt üzerinde midirler? Hayır, zalimler birbirlerine aldanıştan/aldatıştan başka hiçbir şey vaat etmezler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Siz, Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır?" Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Gördünüz ya, O Allah'tan başka yalvardığınız ortaklarınızı! Gösterin bana onların bu yeryüzünün hangi parçasını yarattıklarını!" Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var, ya da kendilerine bir kitap vermişiz de ondan açık bir delil mi var ellerinde? Hayır, o zalimler, birbirlerini aldatmadan başka bir vaadde bulunmuyorlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Allah'a ortak koştuğunuz varlıkları ve güçleri (ve) Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarınızı (gerçekten) hiç düşündünüz mü? Bana onların yeryüzünde ne yarattıklarını gösterin; yoksa onların gökler(in yönetimin)de bir katkıları mı var (sanıyorsunuz)?" Onlara (görüşlerini destekleyici) bir kanıt olarak kullanabilecekleri bir ilahi vahiy mi gönderdik? Hayır! Zalimlerin birbirleri hakkında besledikleri (ümitler), hayalden öteye geçmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır?" Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan, açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaad etmezler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki gördünüz a o Allahın berisinden yalvardığınız şeriklerinizi? Gösterin bana onlar bu Arzdan hangi cüz'ü yaratmışlar? Yoksa onların gökler de mi bir ortaklığı var? Yoksa kendilerine bir kitab vermişiz de ondan bir beyyine üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır o zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir va'dde bulunmuyorlar.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Siz, Allah'tan başka yalvardığınız şu tanrılarınızı gördünüz mü? Bana gösterin (bakayım), onlar yerden hangi şeyi yarattılar?" Yoksa onların, gökler(in yaratılmasın)da (Allah'a) ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara (taptıkları putları bize ortak koşmalarını söyleyen) bir Kitap vermişiz de onlar o Kitaptan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zalimler birbirlerine, aldatmadan başka bir şey va'detmiyorlar.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Siz, Tanrı'nın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır?" Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) de ki: "Allahı bırakıb tapdığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Yerden her hangi bir şey'i yaratdıklarını bana gösterin"! Yoksa onların göklerde (Allah ile) bir ortaklığı mı var? Yahud biz onlara bir kitab vermişiz de kendileri bundan apaçık bir hüccet üzerinde midirler? Hayır, o zaalimler birbirini aldatmakdan başka bir va'dde bulunmuyor (lar).

 • İbni Kesir

  De ki: Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Yeryüzünde ne yaratmışlardır gösterin bana. Yoksa onların ortaklığı göklerde midir? Yoksa onlara bir kitab verdik de onlar bundan bir delile mi dayanıyorlar? Hayır, o zalimler; birbirine ancak aldatıcı şeyler vaad ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Allah'tan başka dua ettiğiniz ortaklarınızı görüyor musunuz? Onların dünyada ne yarattığını bana gösterin. Yoksa, onların ortaklıkları göklerde midir? Yoksa onlara bir kitap verildi de, ondan bir belgeye mi dayanıyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmuyorlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Baksanıza, Allah'tan başka yalvardığınız şu şeriklerinize! Gösterin bakalım bana: Dünyanın nerelerini yaratmışlar?" Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa Biz onlara bir kitap verdik de onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar? Sözün doğrusu şu ki: Zalimler birbirlerine sadece yalan, dolan ve aldanma vad ederler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Allah dununda tapındığınız ortaklarınızı - dostlarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, arzdan ne yarattılar (bedeninizde ne tasarrufları oldu)?".. . Yoksa onların semalarda bir ortaklığı mı var (bilinç dünyanıza farklı bir kendini bilme hali mi oluşturdular siz kendinizi beden kabullenirken)? Yoksa kendilerine hakikat bilgisi (kitap) verdik de onlar ondan bir açık delil üzere midirler? Bilakis, zalimler birbirlerine aldanıştan başka bir şey vadetmezler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'ALLAH'ın dışında çağırdığınız ortaklarınızı düşündünüz mü; onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin?' Yoksa onların gökte bir ortaklıkları mı var? Veya onlara bir kitap verdik de ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Doğrusu, zalimlerin birbirlerine ancak aldatıcı sözler verirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Allah'ın yanı sıra kulluk ettiğiniz, ortak koştuklarınıza hiç baktınız mı? Gösterin bana, yeryüzünde neyi yaratmışlar? Ya da onlar için göklerde bir ortaklık mı var? Ya da onlara bir kitap verdik de onlar, ondan bir beyyine* üzerinde midirler? Hayır, hayır! Zalimlerin birbirlerine verdikleri sözler*, aldatmacadan başka bir şey değildir.

 • Progressive Muslims

  Say: "Do you see the partners whom you have called on besides God Show me what they have created on Earth. Or do they possess any partnership in the heavens Or have We given them a scripture wherein they are taking knowledge from it Indeed, what the transgressors promise one another is no more than arrogance."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Have you seen your partners to whom you call instead of God? Show me what they created of the earth!” If they have a partnership in the heavens: — or if We have given them a Writ: — then are they upon clear signs thereof! Nay, the wrongdoers promise one another only delusion.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Have you thought about your partner gods, those you call upon besides Allah? Show me what they have created of the earth; or do they have a partnership in the heavens?’ Have We given them a Book whose Clear Signs they follow? No indeed! The wrongdoers promise each other nothing but delusion.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Consider the idols you have set up beside GOD; show me what on earth have they created." Do they own any partnership in the heavens? Have we given them a book wherein there is no doubt? Indeed, what the transgressors promise one another is no more than an illusion.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Do you see the partners whom you have called on besides God? Show me what they have created on the earth. Or do they possess any partnership in the heavens? Or have We given them a book wherein they are taking knowledge from it? Indeed, what the transgressors promise one another is no more than arrogance."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Do you see the partners whom you have called on besides God? Show me what they have created on earth. Or do they possess any partnership in the heavens? Or have We given them a book wherein they are taking knowledge from it? Indeed, what the transgressors promise one another is no more than arrogance."