Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan çoğunun, Kafirleri veli edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için sunduğu şey ne kötüdür. Allah, onlara gazap etmiştir ve onlar sürekli azapta kalacaklardır.

تَرٰى كَث۪يراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُواۜ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ
Tera kesiran minhum yetevellevnellezine keferu lebi'se ma kaddemet lehum enfusuhum en sehıtallahu aleyhim ve fil azabi hum halidun.
#kelimeanlamkök
1teragörürsünراي
2kesirançoğununكثر
3minhumonlardan
4yetevellevnedostluk ettikleriniولي
5ellezinekimselerle
6keferuinkar edenlerleكفر
7lebi'sene kötüdürباس
8ma
9kaddemet(yapıp) gönderdiğiقدم
10lehumkendileri için
11enfusuhumnefislerininنفس
12en
13sehitagazabetmiştirسخط
14llahuAllah
15aleyhimonlara
16ve five içinde
17l-azabiazabعذب
18humonlar
19halidunesürekli kalacaklardırخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlardan çoğunun, inkar edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kötüdür! Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan çoğunun, kâfir olanlarla dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için hazırladığı şey ne kötüdür! (Bu yüzden) Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedî kalıcıdır!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çoklarının inkarcılarla dost olduğunu görürsün. Nefislerinin kendileri için gönderdiği şey ne kötü. ALLAH onlara gazap etmiştir; azapta sürekli kalacaklar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan çoğunun, Kafirleri veli edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için sunduğu şey ne kötüdür. Allah, onlara gazap etmiştir ve onlar sürekli azapta kalacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların çoğunun, ayetleri görmezlikten gelen o kimselerle içli dışlı olduklarını göreceksin. Allah'ı kızdırarak kendileri için ne kötü bir gelecek hazırlarlar. Onlar sürekli azap içinde kalacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların çoğunun, nankörlük edenlerle dost olduğunu görürsünüz. Benlikleri, kendileri için ne kötü bir şey gönderiyor. Allah, onlara öfkelenmiştir. Üstelik sürekli ceza içinde kalacaklardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlardan bir çoğunu küfre saplananlarla sarmaş-dolaş görürsün. Ayartıcı benliklerin kendilerine telkin ettiği şey öylesine kötüdür ki, Allah'ın hışmına uğramışlardır; ve onlar azaba mahkum olacaklardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan birçoğunun, küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Öz benliklerinin onlar için hazırlayıp sunduğu şey gerçekten çok kötü! Allah, üzerlerine gazap indirmiştir. Azap içinde de onlar sürekli kalacaklardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazablandı ve onlar azabda ebedi kalacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlardan birçoğunun Allah'ı tanımayanlara yardakçılık ettiklerini görürsün. Elbette ki, onların kendileri için takdim ettiği hediye ne çirkin! Allah onlara gazap etmiştir ve sonsuza kadar azapta kalacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ve şimdi) onların bir çoğunun hakikati inkar edenlerle dost olduklarını görebilirsin! İhtiraslarının onları sürüklediği şey (öyle) kötüdür (ki) Allah onlara gazap etmiştir; ve onlar azap içinde yaşayacaklardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri şey; Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  onlardan bir çoğunu görürsün ki Allahı tanımayanlara yardaklık ederler, elbette nefislerinin kendileri için takdim ettiği hediyye ne çirkin: Allah onlara gadab etti ve azabda muhalleddir onlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan çoğunun, inkar edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Gerçekten nefislerinin, kendileri için yapıp gönderdiği ne kötüdür (ki o yüzden) Allah onlara gazabetmiştir ve azabda sürekli kalacaklardır.

 • Gültekin Onan

  Onlardan çoğunun kafirlerle dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefslerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Tanrı onlara gazablandı ve onlar azabda ebedi kalacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İçlerinden bir çoğunu görürsün ki (peygambere, müminlere olan buğuzlarından dolayı) kafirlere dostluk ederler. Nefislerinin kendileri için (ahretleri hesabına) öne sürdüğü (o kötü haberler), andolsun, ne çirkin şeylerdir. (Çünkü onların kazancı) Allahın kendilerine gazab etmesi ve onların o azab içinde ebedi kalıcı olmalarıdır.

 • İbni Kesir

  Görürsün ki; onlardan çoğu, küfredenleri dost edinmektedirler. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü, ne kötüdür. Allah onlara gazab etmiştir ve azabta ebedi kalıcıdırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Çoğunun, küfredenleri veli edindiklerini görürsün. Nefislerinin takdim ettikleri ne kötüdür ki Allah, onlara gazap etmiş ve onlar azapta ebedidirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlardan çoğunun kafirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş -ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir- ne kötü bir davranıştır! Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan birçoğunun, hakikat bilgisini inkar edenleri veli edindiklerini görürsün.. . Benliklerinin kendileri için hazırladığı gelecek ne kötüdür! Allah onlara gazap etmiştir! Azapta ebedi kalacaklardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çoklarının inkarcılarla dost olduğunu görürsün. Nefislerinin kendileri için gönderdiği şey ne kötü. ALLAH onlara gazap etmiştir; azapta sürekli kalacaklar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan çoğunun, gerçeği yalanlayan nankörleri veli* edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için sunduğu şey ne kötüdür. Allah, onlara gazap etmiştir ve onlar sürekli azapta kalacaklardır.

 • Progressive Muslims

  You see many of them allying the rejecters. Wicked is what their souls have provided for them, for God's wrath is upon them, and in the retribution they will abide.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Thou seest many of them taking allies of those who ignore warning; evil is what their souls have sent ahead for them, that God is wroth with them; and in the punishment will they abide eternally.

 • Aisha Bewley

  You see many of them taking those who are kafir as their friends. What their lower selves have advanced for them is evil indeed, bringing Allah’s anger down upon them. They will suffer punishment timelessly, for ever.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You would see many of them allying themselves with those who disbelieve. Miserable indeed is what their hands have sent forth on behalf of their souls. GOD is angry with them and, consequently, they will abide forever in retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  You see many of them allying the rejecters. Wicked is what their souls have provided for them, for the wrath of God is upon them, and in the retribution they will abide.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You see many of them allying the ingrates. Wicked is what they have provided for themselves, for God's wrath is upon them, and in the retribution they will abide.