Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey Rabb'imiz! Bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar, katından bize bir veli ver, bize katından yardım edecek kimseler ver" diyen mustaz'af erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَٓاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَٓا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَاۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِياًّۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَص۪يراًۜ
Ve ma lekum la tukatilune fi sebilillahi vel mustad'afine miner ricali ven nisai vel vildanillezine yekulune rabbena ahricna min hazihil karyetiz zalimi ehluha, vec'al lena min ledunke veliyya, vec'al lena min ledunke nasira.
#kelimeanlamkök
1ve mane oldu?
2lekumsize
3la
4tukatilunesavaşmıyorsunuzقتل
5fi
6sebiliyolundaسبل
7llahiAllah
8velmusted'afineve zayıfضعف
9mine(uğrunda)
10r-ricalierkeklerرجل
11ve nnisa'ive kadınlarنسو
12velvildanive çocuklarولد
13ellezinekimseler
14yekulunediyorlarقول
15rabbenaRabbimizربب
16ehricnabizi çıkarخرج
17min
18hazihişu
19l-karyetikenttenقري
20z-zalimizalimظلم
21ehluhahalkıاهل
22vec'alve verجعل
23lenabize
24min
25ledunkekatındanلدن
26veliyyenbir koruyucuولي
27vec'alve verجعل
28lenabize
29min
30ledunkekatındanلدن
31nesiranbir yardımcıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Nasıl olur da, Allah yolunda savaşmayı ve "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kurtarıp özgürlüğe kavuştur ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olarak bir yardımcı gönder" diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar; bize tarafından bir dost ver; bize katından bir yardımcı ver!" diyen zayıf düşürülmüş (zavallı) erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size ne oldu ki "Efendimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çık, bize yardım et" diye feryat eden ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklara rağmen hala ALLAH yolunda savaşmıyorsunuz?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey Rabb'imiz! Bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar, katından bize bir veli* ver, bize katından yardım edecek kimseler ver" diyen mustaz'af* erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah yolunda ve güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda savaşmamak için ne gerekçeniz olabilir? Onlar(ezilenler) "Rabbimiz! Halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir lider (veli) gönder, bize katından bir yardımcı gönder." diye yalvarıp dururlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Size ne oluyor da "Efendimiz! Halkı haksızlık yapan bu kentten bizi çıkar!" ve "Senin katından, bize bir dost gönder!" ve "Senin katından, bize bir yardımcı gönder!" diyerek yakarışlarda bulunan, umarsız erkekler, kadınlar ve çocuklar için, Allah'ın yolunda savaşmıyorsunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Size ne oluyor da, Allah yolunda "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalım olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!" diye yalvaran güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyormusunuz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!" diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey bizim Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan bu memleketten çıkar, tarafından bize bir sahip gönder ve yine tarafından bize bir yardımcı gönder." diye yalvarıp duran o ezilmiş erkekler, kadınlar ve yavrular uğrunda çarpışmıyorsunuz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayı ve "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kurtar(ıp özgürlüğe kavuştur) ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!" diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Size ne oluyor da, Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem siz neyinize çarpışmayasınız? Allah yolunda ve o zebun edilmiş erkekler, kadınlar, yavrular uğurunda ki "yarebbena, bizleri bu ahalisi zalim memleketten çıkar, tarafından bize bir sahib gönder, tarafından bize bir yardımcı gönder!" diye yalvarıb duruyorlar.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Size ne oldu ki Allah yolunda ve "Rabbimiz bizi şu, halkı zalim kentten çıkar, bize katından bir koruyucu ver, bize katından bir yardımcı ver!" diyen zayıf erkek, kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?

 • Gültekin Onan

  Size ne oluyor ki, Tanrı yolunda ve "Rabbimiz, bizi ehli zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Size ne oluyor ki Allah yolunda - ve acz-ü ıztırab içinde bırakılıb: "Ey Rabbimiz, bizi ahalisi zaalim olan şu memleketden (kurtarıb) çıkar, bize tarafından bir saahib gönder, bize katından bir yardımcı yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?

 • İbni Kesir

  Siz ne oluyor da: Rabbımız, halkı zalim olan şu şehirden bizi kurtar, katından bize bir sahib gönder, bir yardımcı yolla, diyen; zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Rabbimiz bizi, idarecileri zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder bize katından bir yardımcı yolla!" diyen çaresiz adamlar, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan:"Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. Tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla!" diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Size ne oluyor da Allah yolunda, "Rabbimiz, halkı zalim olan şu yöreden bizi kurtar, ledünnünden bize bir veliyy meydana getir ve ledünnünden bir zafer oluştur" diye yakaran düşkün erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size ne oldu ki 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çık, bize yardım et,' diye feryad eden ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklara rağmen hala ALLAH yolunda savaşmıyorsunuz?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey Rabb'imiz! Bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar, katından bize sahip çıkacak ve yardım edecek kimseler gönder." diyen mustaz'af* erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?

 • Progressive Muslims

  And why do you not fight in the cause of God, when the weak amongst the men and women and children Say: "Our Lord, bring us out of this town whose people are wicked, and grant us from Yourself a Supporter, and grant us from Yourself a Victor!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And why should you not fight in the cause of God, and of the oppressed among the men, and the women, and the children who say: “Our Lord: take Thou us out of this city whose people are wrongdoers; and give Thou us from Thyself an ally; and give Thou us from Thyself a helper”?

 • Aisha Bewley

  What reason could you have for not fighting in the Way of Allah – for those men, women and children who are oppressed and say, ‘Our Lord, take us out of this city whose inhabitants are wrongdoers! Give us a protector from You! Give us a helper from You!’?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Why should you not fight in the cause of GOD when weak men, women, and children are imploring: "Our Lord, deliver us from this community whose people are oppressive, and be You our Lord and Master."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And why do you not fight in the cause of God, when the weak among the men and women and children say: "Our Lord, bring us out of this town whose people are wicked, and grant us from Yourself a supporter, and grant us from Yourself a victor!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Why do you not fight in the cause of God, when the oppressed amongst the men and women and children say, "Our Lord, bring us out of this town whose people are wicked, and grant us from Yourself a Supporter, and grant us from Yourself a Victor!"