Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'a iman ettiğini söyleyen kimi insanlar vardır ki, Allah yolunda bir eziyet gördükleri zaman, insanların fitnesini Allah'ın azabı ile bir tutarlar. Eğer Rabb'lerinden bir yardım gelecek olsa, kesinlikle, "Kuşku yok ki biz sizinle beraberdik." diyeceklerdir. Oysaki Allah, herkesin göğsünde olanı en iyi bilen değil midir?

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَٓا اُو۫ذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِۜ وَلَئِنْ جَٓاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْۜ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا ف۪ي صُدُورِ الْعَالَم۪ينَ
Ve minen nasi men yekulu amenna billahi fe iza uziye fillahi ceale fitneten nasi ke azabillah, ve le in cae nasrun min rabbike le yekulunne inna kunna meakum, e ve leysallahu bi a'leme bi ma fi suduril alemin.
#kelimeanlamkök
1ve mineve
2n-nasiinsanlardanنوس
3menkimisi
4yekuluderقول
5amennainandıkامن
6billahiAllah'a
7feizafakat
8uziyeeziyet edilinceاذي
9fiuğrunda
10llahiAllah
11cealesayarجعل
12fitneteişkencesiniفتن
13n-nasiinsanlarınنوس
14keazabiazabı gibiعذب
15llahiAllah'ın
16veleinama
17ca'egelseجيا
18nesrunbir yardımنصر
19min-den
20rabbikeRabbin-ربب
21leyekulunneandolsun derler kiقول
22innaelbette biz de
23kunnaكون
24meakumsizinle beraberdik
25eveleysedeğil midir?ليس
26llahuAllah
27biea'lemedaha iyi bilenعلم
28bimabulunanı
29fi
30sudurigöğüslerindeصدر
31l-aaleminealemlerinعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnsanlardan, "Allah'a inandık" diyenler vardır. Fakat Allah uğrunda eziyete uğrayınca, insanların işkencelerini Allah'ın azabı gibi sayarlar. Eğer Rabbin katından bir yardım gelecek olursa, "Kesinlikle biz de sizinle birlikte idik" derler. Allah herkesin sinelerinde olanları en iyi bilen değil midir?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İnsanlardan kimi vardır ki "Allah'a inandık." der; Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanlar(ın) eziyeti(ni) Allah'ın azabı gibi görür. Rabbinden bir yardım gelecek olsa, mutlaka "Doğrusu biz de sizinleydik!" derler. Allah insanların göğüslerinde (kalplerinde) olanları iyi bilen değil midir!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlardan, "ALLAH'ı onayladık" diyenlerden bazıları var ki, ALLAH yolunda sıkıntı ile karşılaşınca halkın zulüm ve işkencesini ALLAH'ın cezası gibi sayar. Ama Efendinden sana bir zafer gelse, "Biz sizinle birlikte idik" derler. ALLAH herkesin en gizli düşüncelerini bilmez mi?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'a iman ettiğini söyleyen kimi insanlar vardır ki, Allah yolunda bir eziyet gördükleri zaman, insanların fitnesini* Allah'ın azabı ile bir tutarlar. Eğer Rabb'lerinden bir yardım gelecek olsa*, kesinlikle, "Kuşku yok ki biz sizinle beraberdik." diyeceklerdir. Oysaki Allah, herkesin göğsünde olanı en iyi bilen değil midir?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kimi insanlar "Allah'a inandık." derler ama Allah uğrunda eziyet gördülermi, insanların verdiği sıkıntıyı, Allah'ın azabı gibi sayarlar. Sahibinden bir zafer gelse hemen; "Biz de sizinle beraberdik!" derler. Herkesin içinde olanı en iyi bilen Allah değil midir?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa insanlar arasında öyleleri vardır ki, "Allah'a inandık!" derler. Fakat Allah'ın yolunda bir sıkıntıya uğradıklarında, insanların kötülüklerini, Allah'ın cezası gibi görürler. Efendinden bir yardım gelirse de "Aslında, sizinle birlikteyiz!" derler. Allah, yarattıklarının yüreklerinden geçenleri en iyi Bilen değil mi?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kimi insanlar da vardır ki, "Allah'a inandık!" derler, fakat iş Allah (davası) uğrunda eza cefa çekmeye gelince, insanların baskısını Allah'ın cezası gibi algılarlar; Rabbinden bir yardım ulaşınca da, ısrarla "Zaten biz ta başından beri sizinle beraberdik" derler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanlar içinden öylesi vardır ki, "Allah'a inandık" der fakat Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca, insanlardan gelen fitneyi Allah'ın azabı gibi tutar. Ve eğer Rabbinden bir yardım gelirse kesinlikle şöyle diyeceklerdir: "Biz sizinle beraberdik." Allah, alemlerin göğüslerindekini en iyi şekilde bilmiyor mu?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnsanlardan öylesi vardır ki, "Allah'a iman ettik" der; fakat Allah uğruna eziyet gördüğü zaman, insanların (kendisine yönelttikleri işkence ve) fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar; ama Rabbinden 'bir yardım ve zafer' gelirse, andolsun: "Biz gerçekten sizlerle birlikteydik" demektedirler. Oysa Allah, alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanlar arasında kimi de vardır ki, "Allah'a iman ettik." der sonra da Allah uğrunda bir eziyete uğradığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun ki, Rabbinden bir yardım gelirse, "Kesinlikle Biz sizinle beraberdik." diyeceklerinde şüphe yoktur. Acaba Allah, bütün insanların sinelerindekini en iyi bilen değil midir?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İnsanlar arasında öyleleri var ki, (kendileri ve kendi gibileri adına) "Biz, Allah'a inanıyoruz!" derler; ama Allah yolunda sıkıntıya düşünce insanlardan çektikleri eziyeti Allah'tan gelen ceza gibi, (hatta ondan daha korkutucu) görürler; Rabbinden (gerçek inanç sahiplerine) bir yardım gelince de, "Aslında biz her zaman sizinle beraberiz!" derler. Allah, bütün yaratılmışların kalplerinden geçenleri en iyi bilen değil midir?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnsanlardan öyleleri vardır ki, "Allah'a inandık" derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, "Biz de sizinle beraberdik" derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlar içinde kimi de vardır Allaha iyman ettik der, sonra da Allah uğrunda bir eziyyet edildi mi, insanların mihnetini Allahın azabı gibi tutar, celalim hakkı için rabbından bir nusrat gelirse cidden biz sizinle beraber idik diyeceklerinde şübhe yoktur, ya Allah bütün aleminin sinelerindekine a'lem değil mi?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlardan kimi vardır ki "Allah'a inandık." der, fakat Allah uğrunda kendisine eziyet edilince insanların işkencesini, Allah'ın azabı gibi sayar. Ama Rabbinden (sana) bir yardım gelse, andolsun: "Biz de sizinle beraberdik," derler. Allah, alemlerin göğüslerinde bulunan (düşünceler)i daha iyi bilmez mi?

 • Gültekin Onan

  İnsanlardan öylesi vardır ki "Tanrı'ya inandık" der fakat Tanrı uğruna eziyet gördüğü zaman, insanların (kendisine yönelttikleri işkence ve) fitnesini Tanrı'nın azabıymış gibi sayar; ama rabbinden bir 'yardım ve zafer' gelirse, andolsun: "Biz gerçekten sizlerle birlikteydik" demektedirler. Oysa Tanrı, alemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen değil midir?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İnsanlardan öyle adam vardır ki "Allaha inandık" der de Allah uğrunda eziyyete (duçar) edildiği zaman insanların (kendi hakkındaki) fitnesini Allahın azabı imiş gibi tanır. Andolsun ki Rabbinden bir nusret gelirse onlar: "Biz de hakıykaten sizinle beraberdik" diyecekler muhakkak. Allah, aalemlerin sineleri içinde ne var, çok iyi bilen değil midir?

 • İbni Kesir

  İnsanlardan öyleleri de vardır ki; Allah'a inandık, der de; Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca; insanların o eziyetini, Allah'ın azabı gibi tutar. Rabbından bir yardım gelecek olursa; andolsun ki: Doğrusu biz, sizinle beraberdik, derler. Allah, herkesin kalbinde olanları en iyi bilen değil midir?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanlardan "Allah'a iman ettik" deyip, O'nun uğrunda bir eza gördükleri zaman, insanların eziyetini Allah'ın azabıyla bir tutanlar vardır. Rabbinden bir yardım gelecek olursa, hemen "Biz sizinle beraberdik" derler. Allah, herkesin kalbinde ne olduğunu en iyi bilen değil mi?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (9-10) İman edip güzel ve makbul iş yapanları elbet hayırlı insanlar arasına dahil edeceğiz. Kimi insanlar vardır ki "Allah'a iman ettim" der, fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince halkın bu baskısını, Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve galebe gelirse "Biz sizinle beraberdik" diyeceklerdir. Oysa Allah, insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanlardan kimisi de vardır ki: "Amenna billah = iman ettik Esma'sıyla hakikatimiz olan Allah'a" dediği halde; Allah uğruna eziyete uğradığında, insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi kabul etti. Andolsun ki Rabbinden bir zafer gelirse, elbette şöyle diyecekler: "Gerçekten biz sizinle beraberdik. " Allah, alemlerin sadırlarında (insanların beyinlerinde) olan şeyi (Esma'sından yaratanı olarak) daha iyi bilen değil midir?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlardan, 'ALLAH'a inandık,'diyenlerden bazıları var ki, ALLAH yolunda sıkıntı çekince halkın zulüm ve işkencesini ALLAH'ın cezası gibi sayar. Ama Rabbinden sana bir zafer gelse, 'Biz sizinle birlikte idik,'derler. ALLAH herkesin en gizli düşüncelerini bilmez mi?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'a iman ettiğini söyleyen kimi insanlar vardır ki, Allah yolunda bir eziyet gördükleri zaman, insanların fitnesini* Allah'ın azabı ile bir tutarlar. Eğer Rabb'lerinden bir yardım gelecek olsa*, kesinlikle, "Kuşku yok ki biz sizinle beraberdik." diyeceklerdir. Oysaki Allah, herkesin göğsünde olanı en iyi bilen değil midir?

 • Progressive Muslims

  And from among the people are those who Say: "We believe in God, " but if he is harmed in the sake of God, he equates the persecution inflicted by the people with God's punishment! And if a victory comes from your Lord, he says: "We were with you!" Is God not fully aware of what is inside the chests of the worlds

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among men is he who says: “We believe in God,” but when he is hindered for God, he makes the means of denial of men as the punishment of God. But if help comes from thy Lord, he will say: “We were with you!” Does not God best know what is in the breasts of all mankind?

 • Aisha Bewley

  There are some people who say, ‘We have iman in Allah,’ and then, when they suffer harm in Allah’s cause, they take people’s persecution for Allah’s punishment; but if help comes from your Lord they say, ‘We were with you. ’ Does Allah not know best what is in every person’s heart?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among the people there are those who say, "We believe in GOD," but as soon as they suffer any hardship because of GOD, they equate the people's persecution with GOD's retribution. But if blessings from your Lord come your way, they say, "We were with you." Is GOD not fully aware of the people's innermost thoughts?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from among the people are those who say: "We believe in God," but if he is harmed in the sake of God, he equates the persecution inflicted by the people with the punishment of God! And if a victory comes from your Lord, he says: "We were with you!" Is God not fully aware of what is in the chests of the worlds?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among the people are those who say, "We acknowledge God," but if he is harmed in the sake of God, he equates the persecution inflicted by the people with God's punishment! If a victory comes from your Lord, he says: "We were with you!" Is God not fully aware of what is inside the chests of the worlds?