Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler bölük bölük Cehennem'e sürülürler. Oraya vardıklarında, kapıları açılır. Cehennem'in bekçileri onlara: "İçinizden size Rabb'inizin ayetlerini okuyan, sizi bu gününüzle karşılaşacağınıza dair uyaran resuller gelmedi mi?" derler. Onlar: "Evet geldi." derler. Fakat azap sözü Kafirlerin üzerine gerçekleşti.

وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَراًۜ حَتّٰٓى اِذَا جَٓاؤُ۫هَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُـهَٓا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَٓاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَاۜ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ
Vesikallezine keferu ila cehenneme zumera, hatta iza cauha futihat ebvabuha, ve kale lehum hazenetuha e lem ye'tikum rusulun minkum yetlune aleykum ayati rabbikum ve yunzirunekum likae yevmikum haza, kalu bela ve lakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin.
#kelimeanlamkök
1ve sikave sürülürlerسوق
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4ila
5cehennemecehenneme
6zumeranbölük bölükزمر
7hattanihayet
8izazaman
9ca'uhaoraya geldikleriجيا
10futihataçılırفتح
11ebvabuhakapılarıبوب
12ve kaleve şöyle derقول
13lehumonlara
14hazenetuhaonun bekçileriخزن
15elem-mi?
16ye'tikumgelmedi-اتي
17rusulunelçilerرسل
18minkumkendi aranızdan
19yetluneokuyanتلو
20aleykumsize
21ayatiayetleriniايي
22rabbikumRabbinizinربب
23ve yunzirunekumve sizi uyaranنذر
24lika'ekavuşacağınızaلقي
25yevmikumgününüzeيوم
26hazabu
27kaluderlerقول
28belaevet
29velakinama
30hakkathak olmuşturحقق
31kelimetusözüكلم
32l-azabiazabعذب
33alaüzerine
34l-kafirinekafirlerكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenler, gruplar halinde cehenneme sürülecekler. Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak; cehennemin bekçileri onlara, "Size, içinizden, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınıza dair uyarıda bulunan peygamberler gelmedi mi?" derler. "Evet geldi" derler ama, azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar grup grup* cehenneme sevk edilecektir. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açılacak ve bekçileri onlara "Size, içinizden Rabbinizin ayetlerini tilavet eden (okuyup aktaran) ve bugününüzle karşılaşacağınızı uyaran elçiler gelmemiş miydi?" diyecektir. Onlar "Evet (gelmişti)!" diyecekler ancak azap sözü kâfirler üzerine hak olmuştur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler yığınlar halinde cehenneme götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size, Efendinizin ayetlerini okuyan ve bugününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmemiş miydi?" derler. "Evet. Ancak ‘ceza' sözü inkarcılar hakkında gerçekleşmiştir" diye karşılık verirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler* bölük bölük Cehennem'e sürülürler. Oraya vardıklarında, kapıları açılır. Cehennem'in bekçileri onlara: "İçinizden size Rabb'inizin ayetlerini okuyan, sizi bu gününüzle karşılaşacağınıza dair uyaran resuller gelmedi mi?" derler. Onlar: "Evet geldi." derler. Fakat azap sözü Kafirlerin üzerine gerçekleşti.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler), bölükler halinde Cehennem'e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: "Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin ayetlerini yüzünüze karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?" Onlar: "Evet" diyecekler ama o kafirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, Kümeler biçiminde cehenneme gönderilecekler.* Oraya geldiklerinde kapılar açılacak; onun bekçileri, şöyle diyecekler: "Efendinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınız konusunda sizi uyaran, kendi aranızdan elçiler gelmedi mi?" Onlar, "Evet, öyle!" diyecekler. Fakat nankörlük edenler için ceza sözü gerçekleşmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda direnler de, guruplar halinde cehenneme yollanacaklar. Oraya vardıklarında, (cehennemin) kapıları açılacak; ve oranın muhafızları onlara "Size aranızdan Rabbinizin ayetlerini ulaştıran ve sizi (hesap vereceğiniz) bu güne karşı uyaran elçiler gelmemiş miydi?" diye soracaklar. Onlar: "Hayır, elbette geldi!" diyecekler; ve ne var ki inkar edenler hakkındaki azap hükmü kesinleşmiş olacak.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size, içinizden resuller gelmedi mi ki, Rabbinizin ayetlerini karşınızda okusunlar ve sizi şu gününüze kavuşmanız hususunda uyarsınlar?" Onlar: "Evet, derler, geldiler ama inkarcılar hakkında azap hükmü hak oldu."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edenler, cehenneme bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı (söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet." dediler. Ancak azab kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kafirler, bölük bölük cehenneme sevkedilmektedir. Nihayet ona vardıklarında kapıları açılacak ve bekçileri onlara: "içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve sizi bugününüzle karşılaşacağınıza dair korkutan peygamberler gelmedi mi?" diye soracaklar, onlar da cevap vereceklerdir "Evet geldi." Fakat azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakikati inkara şartlanmış olanlar, bölük bölük cehenneme sürüleceklerdir; oraya vardıklarında kapılar açılacak ve muhafızlar onlara, "Aranızdan, size Rabbinizden mesajlar getiren ve sizi bu (Hesap) Günü'ne karşı uyaran elçiler gelmedi mi?" diye soracaklar. Onlar, "Elbette geldiler!" diye cevap verecekler. Ama hakikati inkar edenler için azap (hükmü) çoktan verilmiş olacaktır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size içinizden, Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar da, "Evet geldi" derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve küfredenler zümre zümre Cehenneme sevkedilmektedir, nihayet ona vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara şöyle der: "Size rabbınızın ayetlerini okur ve sizi bu günün likasından korkutur Resuller gelmedi mi içinizden sizlere?" "Evet" derler: "geldi" velakin kafirler üzerine "kelime-i azab" hakk oldu.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nankörler, bölük bölük cehenneme sürülmüşlerdir. Oraya geldikleri zaman, kapıları açılan cehennemin bekçileri onlara şöyle demiştir: "Kendi aranızdan, Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi?" "Evet geldi, demişlerdir; ama kafirlere azab sözü hak olmuştur (kafirler azab hükmünü giymeyi hak etmişlerdir)."

 • Gültekin Onan

  Küfredenler, cehenneme bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki: "Size rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugün ile karşılaşacağınızı (söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet" dediler. Ancak azab kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler ayrı ayrı zümreler haalinde cehenneme sürüldü. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açıldı. (Cehennemin) bekçileri onlara (şöyle) dedi: "Size içinizden Rabbinizin ayetlerini karşınızda okuyacak, sizi bu gününüze kavuşmakla tehdid eedcek peygamberler gelmedi mi? Onlar "Evet (geldi)", dedi (ler), fakat azab kelimesi (biz) kafirlerin üzerine hak oldu".

 • İbni Kesir

  Küfredenler bölük bölük cehenneme sürüldü. Oraya vardıklarında kapıları açıldı ve bekçileri onlara dediler ki: İçinizden, size Rabbınızın ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden elçiler gelmedi mi? Onlar da: Evet, dediler. Fakat azab sözü küfredenlerin üzerine hak oldu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnkarcılar bölük bölük cehenneme sevkedilmiştir. Oraya geldikleri zaman kapıları açılmış ve oranın bekçileri onlara: -İçinizden size, Allah'ın ayetlerini okuyan ve sizi bu güne kavuşmak ile uyaran elçiler gelmedi mi? demiş, onlar da: -Evet, geldi, demişlerdir. Fakat, artık inkarcılara verilen azap sözü yerini bulmuştur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara şöyle sorar: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bu günü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi?" "Evet geldiler." derler, "fakat kafirler hakkında azap hükmü kesinleşti, şimdi ne desek boş!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler de sınıflar halinde cehenneme sevkolunmuştur.. . Nihayet oraya geldiklerinde, onun kapıları açıldı ve onun bekçileri onlara: "Sizden, Rabbinizin işaretlerini size bildiren, bu sürece kavuşacağınız hakkında sizi uyaran Rasuller gelmedi mi?" dedi. . . Dediler ki: "Evet". . . Ne var ki, azap sözü, hakikat bilgisini inkar edenler üzerine gerçekleşmiştir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler yığınlar halinde cehenneme götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, 'Size, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu gününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmemiş miydi?' derler. 'Evet. Ancak 'ceza' sözü inkarcılar hakkında gerçekleşmiştir,' diye karşılık verirler

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler bölük bölük Cehennem'e sürülürler. Oraya vardıklarında, kapıları açılır. Cehennem'in bekçileri onlara: "İçinizden size Rabb'inizin ayetlerini okuyan, sizi bu gününüzle karşılaşacağınıza dair uyaran rasuller gelmedi mi?" derler. Onlar: "Evet geldi." derler. Fakat azap sözü, gerçeği yalanlayanların üzerine gerçekleşti.

 • Progressive Muslims

  And those who rejected will be driven to Hell in groups. When they reach it, and its gates are opened, its guards will say to them: "Did you not receive messengers from among you, who recited to you the revelations of your Lord, and warned you about meeting this Day" They said: "Yes, but the promise of retribution was destined to be upon the rejecters."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who ignore warning will be driven into Gehenna in companies. When they have come to it, the gates thereof will be opened, and the keepers thereof will say to them: “Came there not to you messengers from among you, reciting to you the proofs of your Lord, and warning you of the meeting of this day of yours?” They will say: “Verily.” But the word of punishment is binding upon the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir will be driven to Hell in companies and when they arrive there and its gates are opened its custodians will say to them, ‘Did Messengers from yourselves not come to you, reciting your Lord’s Signs to you and warning you of the meeting on this Day of yours?’ They will say, ‘Indeed they did, but the decree of punishment is justly carried out against the kafirun. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieved will be led to Hell in throngs. When they get to it, and its gates are opened, its guards will say, "Did you not receive messengers from among you, who recited to you the revelations of your Lord, and warned you about meeting this day?" They will answer, "Yes indeed. But the word 'retribution' was already stamped upon the disbelievers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who rejected will be driven to Hell in groups. When they reach it, and its gates are opened, its guards will say to them: "Did you not receive messengers from among you who recited to you the revelations of your Lord, and warned you about meeting this Day?" They said: "Yes indeed; but the sentence of retribution has come to pass upon the rejecters."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who rejected will be driven to hell in groups. When they reach it, and its gates are opened, its guards will say to them: "Did you not receive messengers from among you, who recited to you the signs of your Lord, and warned you about meeting this day?" They said, "Yes, but the promise of retribution was destined to be upon the ingrates."