Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer Allah'a, Hakk ile Batıl'ın birbirinden ayrıldığı gün; iki ordunun karşı karşıya geldiği günde, kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki: Ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah'ın ve Resulü'nün, yakınların, yetimlerin, düşkünlerin, yol oğlunundur. Allah, Her Şeye Güç Yetirendir.

وَاعْلَمُٓوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَٓا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِۜ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
Va'lemu ennema ganimtum min şey'in fe enne lillahi humusehu ve lir resuli ve li zil kurba vel yetama vel mesakini vebnis sebili in kuntum amentum billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel furkani yevmettekal cem'an, vallahu ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1vea'lemubilin kiعلم
2ennema
3ganimtumaldığınız ganimetlerinغنم
4min
5şey'inherbirininشيا
6feennemuhakkak
7lillahiAllah'a aittir
8humusehubeşte biriخمس
9velirrasulive Elçisineرسل
10velizi
11l-kurbave akrabalaraقرب
12velyetamave yetimlereيتم
13velmesakinive yoksullaraسكن
14vebniبني
15s-sebilive yolcu(lar)aسبل
16ineğer
17kuntumisenizكون
18amentuminanmışامن
19billahiAllah'a
20ve mave
21enzelnaindirdiğimizeنزل
22ala
23abdinakulumuzaعبد
24yevmegünündeيوم
25l-furkaniayrılmaفرق
26yevmegündeيوم
27t-tekakarşılaştığıلقي
28l-cem'aanio iki topluluğunجمع
29vallahuAllah
30alaüzerine
31kulliherكلل
32şey'inşeyشيا
33kadirunkadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer Allah'a ve bir de hak ile batılın ayrıldığı, iki ordunun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetlerin beşte biri Allah'a, Peygamber'e, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış olanlara aittir. Allah, her şeye gücü yetendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a ve doğru ile yanlışın ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri, Allah, Elçi, yakınlık sahibi (olanlar), yetimler, yoksullar ve yolcu(lar) içindir. Allah her şeye gücü yetendir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayrım gününde, iki ordunun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize ve ALLAH'a Gerçeği onaylıyorsanız, bilin ki elinize geçen her ganimetin beşte biri ALLAH'ın ve elçisinindir. Bu pay, akrabalar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışların hakkıdır. ALLAH her şeye Güç Yetirendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer Allah'a, Hakk ile Batıl'ın birbirinden ayrıldığı gün; iki ordunun karşı karşıya geldiği günde, kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki: Ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah'ın ve Resulü'nün, yakınların*, yetimlerin, düşkünlerin, yol oğlunundur*. Allah, Her Şeye Güç Yetirendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Eğer Allah'a inanıp güveniyor, doğru ile yanlışın ayrıldığı o gün*, yani o iki ordunun çarpıştığı gün, kulumuza indirdiğimize de inanıyorsanız, bilin ki aldığınız her ganimetin beşte biri Allah'ın*, elçisinin, elçinin en yakınlarının, yetimlerin, çaresizlerin ve yolcunundur. Allah, her şeye bir ölçü koyar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve iyi bilin ki, Gerçeği Ayrıştıran gün; iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize inandıysanız, savaş kazanımı olarak ele geçirdiğiniz şeylerin beşte biri, Allah, elçi, yakın akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Ve Allah, her şeye Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şunu iyi bilin ki, ganimet olarak aldığınız her şeyin beşte biri Allah'a ve Elçi'ye; dolayısıyla yakınlara, yetimlere, muhtaçlara ve yolda kalmışlara aittir. Eğer siz, Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün, -yani iki ordunun karşı karşıya geldiği gün- kulumuza indirdiklerimize inanıyorsanız (bu paylaşıma uyarsınız): Zira Allah her şeyi yapmaya kadirdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Doğru ile yanlışın ayrılış günü, iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirmiş olduğumuza inanıyorsanız şunu bilin: Ganimet/kazanç olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah'a, resule, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışa aittir. Allah herşeye kadirdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bilin ki, 'ganimet olarak ele geçirdiğiniz' şeylerin beşte biri, muhakkak Allah'ın, Resulün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur. Eğer Allah'a, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği günde (Bedir'de) kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız (ganimeti böyle bölüşün). Allah, her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şunu da bilin ki, eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun çarpıştığı gün kulumuza indirdiklerimize iman etmiş iseniz, ganimet olarak aldığınız herhangi birşeyin beşte biri Allah'ındır, peygambere, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilesiniz ki, (savaşta) ganimet olarak her ne ki ele geçirdiyseniz onun beşte biri Allaha ve Rasule; yakın akrabaya, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve yolda kalmışlara aittir. (Gözetmeniz gereken ölçü budur) eğer Allaha ve o hakkın batıldan ayrıldığı, iki topluluğun savaşta karşı karşıya geldiği gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız. (Ki işte o gün tanık olduğunuz gibi) Allahın her zaman, her şeyi irade etmeye gücü yeter.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de ma'lumunuz olsun ki ganimet aldığınız her hangi bir şey, mutlaka onun beşte biri Allah içindir ki Peygambere ve ona karabeti olanlarla yetimler ve miskinler ve yolda kalmışlaradır, eğer siz Allaha iyman etmiş ve o furkan günü, o iki cem'iyyetin çarpıştığı gün kulumuza indirdiklerimize iyman eylemiş iseniz bunu böyle bilin; daha Allah her şeye kadir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer Allah'a ve (hak ile batılın) ayrılma gününde, o iki topluluğun karşılaştığı (Bedir) gün(ün)de kulumuz(Muhammed)e indirdiğimiz(ayetler)e inanmışsanız bilin ki aldığınız ganimetlerin beşte biri, Allah'a, Elçisine ve (Allah'ın Elçisi ile) akrabalığı bulunan(lar)a, yetimlere, yoksullara ve yolcu(lar)a aittir. Allah her şeye kadirdir.

 • Gültekin Onan

  Bilin ki, 'ganimet olarak ele geçirdiğiniz' şeylerin beşte biri, mutlaka Tanrı'nın, elçinin, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur. Eğer Tanrı'ya, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün iki ordunun karşı karşıya geldiği günde (Bedir'de) kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız (ganimeti böyle bölüşün). Tanrı her şeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer Allaha (iman etmiş), hak ile baatılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbirine kavuşduğu (Bedir) gün (ü) kulumuz (Muhammed) e indirdiğimiz (ayetler) e inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şey'in mutlakaa beşde biri Allahın, Resulünün, hısımların, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

 • İbni Kesir

  Eğer Allah'a ve hakkı batıldan ayıran günde, iki topluluğun karşılaştığı o günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız; bilin ki: Ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ın, peygamberin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Allah, her şeye gücü yetendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı, iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız, bilin ki ele geçirdiğiniz ganimetlerden beşte biri Allah'ın, peygamberin, yakınların, yetimlerin, düşkünlerin ve yolda kalmışlarındır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de malumunuz olsun ki savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır. Yani Resulullaha, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara (gariplere) aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer Allah'a ve Furkan günü (Hak ve batıl uğruna ayrışıp savaşanların günü), (yani) iki topluluğun karşılaştığı (Bedir) günü kulumuza inzal ettiğimize (meleklerin yardımına) iman etmişseniz, bilin ki ganimet olarak elde ettiklerinizin beşte biri Allah'a (Allah yolunda harcanmaya), Er Rasul'e (Rasulullah'a), akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve Allah için yolda kalmışlara aittir.. . Allah her şeye Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayırım gününde, iki ordunun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize ve ALLAH'a inanıyorsanız, bilin ki elinize geçen her ganimetin beşte biri ALLAH'ın ve Elçisinindir. Bu pay, akrabalar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışların hakkıdır. ALLAH herşeye Güç Yetirendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer Allah'a, Hakk ile Batıl'ın birbirinden ayrıldığı gün; iki ordunun karşı karşıya geldiği günde, kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki: Ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah'ın, Rasul'ünün, yakınların*, yetimlerin, düşkünlerin, yarı yolda kalanlarındır. Allah, Her Şeye Güç Yetirendir.

 • Progressive Muslims

  You should know: "Of anything you gain, that one-fifth shall go to God and the messenger, and the relatives, and the orphans, and the poor, and the wayfarer. " You will do this if you believe in God and in what We revealed to Our servant on the day of the Criterion, the day the two armies clashed. God is able to do all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And know that anything you take in spoils, to God belongs its fifth, and to the Messenger, and to the relatives, and the fatherless, and the poor, and the wayfarer, if you believe in God, and what We sent down upon Our servant on the day of division — the day the two hosts met; and God is over all things powerful.

 • Aisha Bewley

  Know that when you take any booty a fifth of it belongs to Allah, and to the Messenger, and to close relatives, orphans, the very poor and travellers, if you believe in Allah and in what We sent down to Our slave on the Day of Discrimination, the day the two groups met – Allah has power over all things –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You should know that if you gain any spoils in war, one-fifth shall go to GOD and the messenger, to be given to the relatives, the orphans, the poor, and the traveling alien. You will do this if you believe in GOD and in what we revealed to our servant on the day of decision, the day the two armies clashed. GOD is Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And know that anything you profit, one-fifth shall go to God and the messenger, and the relatives, and the orphans, and the poor, and the wayfarer. You will do this if you believe in God and in what We revealed to Our servant on the Day of the Criterion, the day the two armies clashed; and God is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You should know: "Of anything you gain, that one-fifth shall go to God and the messenger: to the relatives, the orphans, the poor, and the wayfarer." You will do this if you acknowledge God and in what We revealed to Our servant on the day of distinction, the day the two armies clashed. God is able to do all things.