Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kuşkusuz, Allah katında din, İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra ihtirasları nedeniyle ihtilafa düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini kabul etmezse bilsin ki, kuşkusuz Allah, Hesabı Çabuk Gören'dir.

اِنَّ الدّ۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۠ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَٓاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْۜ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ
İnned dine indallahil islam, ve mahtelefellezine utul kitabe illa min ba'di ma caehumulılmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi ayatillahi fe innallahe seriul hısab.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2d-dinedinدين
3indekatındaعند
4llahiAllah
5l-islamuİslamdırسلم
6ve ma
7htelefeayrılığa düşmedilerخلف
8ellezinekimseler
9utuverilmiş olanاتي
10l-kitabeKitapكتب
11illabaşka (bir sebeple)
12min
13bea'disonraبعد
14ma
15ca'ehumugeldiktenجيا
16l-ilmuilimعلم
17begyenaşırılıklarıبغي
18beynehumaralarındakiبين
19ve menve kim
20yekfurinkar ederseكفر
21biayatiayetleriniايي
22llahiAllah'ın
23feinne(bilsin ki) şüphesiz
24llaheAllah
25seriuçabuk görendirسرع
26l-hisabihesabıحسب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Kim Allah'ın ayetlerini inkâr ederse (bilsin ki) şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH tarafından onaylanan biricik din, barış içinde teslim olmak (İslam) tır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine bilgi geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. ALLAH'ın ayetlerini inkar edenler için ALLAH hesabı çabuk görür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kuşkusuz, Allah katında din, İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra ihtirasları nedeniyle ihtilafa düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini kabul etmezse bilsin ki, kuşkusuz Allah, Hesabı Çabuk Gören'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah katında din, İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, bu ilim geldikten sonra, sırf birbirlerine hakimiyet kurma çabaları yüzünden ihtilaf çıkarırlar. Kim Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelirse, Allah onun hesabını hızlı görür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Allah'ın katında, din, İslamiyet'tir. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki çekemezlik yüzünden uyuşmazlığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse; kuşkusuz, Allah, hesabı çok hızlı görür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah katında tek din İslam'dır. Daha önce kendilerine mesaj gönderilenler, başka değil, yalnızca kıskançlıktan dolayı, kendilerine gerçeğin işareti geldiği halde farklı görüşlere saptılar. Kim Allah'ın mesajlarını inkar ederse, iyi bilsin ki Allah hesabı en seri biçimde görendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah katında din İslam'dır/barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık/doymazlık/azgınlık/denge noktasından sapma/yalancılık/zulüm/kibir/zinakarlık yüzünden ihtilafa düştü. Kim Allah'ın ayetlerine nankörlük ederse, Allah, hesabı çabucak görecektir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki "kıskançlık ve hakka başkaldırma" (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu Allah katında din, İslam'dır. O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır. Her kim de Allah'ın ayetlerini inkar ederse, şüphe yok ki Allah, hesabı çabuk görendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah nezdinde tek (hak) din, (insanın) O'na teslimiyetidir; daha önce vahiy verilenler, kıskançlıklarından dolayı, kendilerine (hakikat) bilgi(si) geldikten sonra (bu konuda) farklı görüşlere sarıldılar. Allah'ın mesajlarının doğruluğunu inkar edenlere gelince; unutma, Allah hesap görmede hızlıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu Allah ındinde din, islamdır; o kitab verilenlerin ıhtilaf etmeleri ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki bağıyden, ihtirastandır, her kim de Allahın ayetlerine küfrederse şüphe yok ki Allah çabık hisablıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah katında din, İslamdır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah, hesabı çabuk görendir.

 • Gültekin Onan

  Hiç şüphesiz din, Tanrı katında islamdır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 'kıskançlık ve hakka başkaldırma' (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Tanrı'nın ayetlerine küfrederse, (bilsin ki) gerçekten Tanrı hesabı pek çabuk görendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hak din, Allah indinde İslamdır (müslümanlıkdır). Kitab verilenler (başka suretle değil) ancak kendilerine ilim geldikden sonra, aralarındaki ihtirasdan dolayı, ihtilafa düşdü. Kim Allanın ayetlerini inkarederse şübhesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir.

 • İbni Kesir

  Gerçekte Allah katında din, İslam'dır. Ancak kitab verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini inkar ederse; şüphesiz ki Allah, hesabı çabuk görendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah katında din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki kıskançlık ve başkaldırı yüzünden ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar edip tanımazsa Allah, hesabı çok seri bir şekilde görendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah katında hak din, İslam'dır. O Ehl-i kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki, Allah onların hesabını çabuk görür.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah indinde Din, İslam'dır! Kendilerine Kitap (bu konuda bilgi) verilenler, onlara verilen bu ilimden sonra haset ve ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) örterse, muhakkak ki Allah Seriy'ul Hisab'dır (yapılan işin hesabını anında sonuçlandıran).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH tarafından onaylanan biricik din, Teslim Olmak (islam) dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine bilgi geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. ALLAH'ın ayetlerini inkar edenler için ALLAH hesabı çabuk görür

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kuşkusuz, Allah katında din, İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra ihtirasları nedeniyle ihtilafa düştüler. Kim, Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki, kuşkusuz Allah, Hesabı Çabuk Gören'dir.

 • Progressive Muslims

  The system with God is to surrender, and those who received the Scripture did not dispute except after the knowledge came to them out of jealousy between them. And whoever rejects God's signs, then God is swift in judgment.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The doctrine with God is submission. And those given the Writ differed only after knowledge had come to them, through sectarian zealotry between them; and whoso denies the proofs of God — then is God swift in reckoning.

 • Aisha Bewley

  Allah bears witness that there is no god but Him, as do the angels and the people of knowledge, upholding justice. There is no god but Him, the Almighty, the All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The only religion approved by GOD is "Submission." Ironically, those who have received the scripture are the ones who dispute this fact, despite the knowledge they have received, due to jealousy. For such rejectors of GOD's revelations, GOD is most strict in reckoning.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The system with God is submission, and those who received the Book did not dispute except after the knowledge came to them out of jealousy between them. And whoever rejects the revelations of God, then God is swift in judgment.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The system with God is peacemaking and peaceful surrendering (islam). Those who received the book did not dispute except after the knowledge came to them out of jealousy between them. Whoever does not appreciate God's signs, then God is swift in computation.