Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kitap Ehli'nden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene, kendilerine indirilene tam bir samimiyetle iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte onların hak ettikleri şey Rabb'lerinin yanındadır. Kuşkusuz, Allah, hesabı çabuk görendir.

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِع۪ينَ لِلّٰهِۙ لَا يَشْتَرُونَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَناً قَل۪يلاًۜ اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۜ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ
Ve inne min ehlil kitabi le men yu'minu billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim haşiine lillahi, la yeşterune bi ayatillahi semenen kalila, ulaike lehum ecruhum inde rabbihim innallahe seriul hısab.
#kelimeanlamkök
1ve innedoğrusu
2min-nden
3ehliehli-اهل
4l-kitabiKitapكتب
5lemenöyleleri var ki
6yu'minuinanırlarامن
7billahiAllah'a
8ve mave şeye
9unzileindirileneنزل
10ileykumsize
11ve mave şeye
12unzileindirileneنزل
13ileyhimkendilerine
14haşiiynesaygılıdırlarخشع
15lillahiAllah'a karşı
16la
17yeşterunesatmazlarشري
18biayatiayetleriniايي
19llahiAllah'ın
20semenenparayaثمن
21kalilenazıcıkقلل
22ulaikeonların
23lehumvardır
24ecruhumödülleriاجر
25indekatındaعند
26rabbihimRableriربب
27inneşüphesiz
28llaheAllah
29seriuçabuk görendirسرع
30l-hisabihesabıحسب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kitap ehlinden öyleleri vardır ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir kazanç için satmazlar. Onların ödülüRabbleri katındadır; çünkü Allah hesabı çabuk olandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kitap ehlinden öylesi var ki Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ödüller vardır. Şüphesiz ki Allah, hesabı hızlı olandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitaplıların öyleleri var ki ALLAH'a, size indirilene ve kendilerine indirileni onaylarlar. ALLAH'a karşı derin saygıya sahiptirler. ALLAH'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onların ödülleri Efendi'lerinin yanındadır. ALLAH hesabı çabuk görendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kitap Ehli'nden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene, kendilerine indirilene tam bir samimiyetle iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte onların hak ettikleri şey Rabb'lerinin yanındadır. Kuşkusuz, Allah, hesabı çabuk görendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ehl-i kitap içinde Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilmiş olana inanıp güvenen, Allah'a karşı saygılı olanlar vardır. Onlar, Allah'ın ayetlerini geçici bir bedelle değişmezler. Onların, Rableri katında ödülleri vardır. Allah, hesabı çabuk görür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, kitap halkı arasında, Allah'a ve hem size indirilene hem de kendilerine indirilene inananlar da vardır. Allah'a, derin saygı duyarlar; Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onların ödülleri, Efendilerinin katındadır. Kuşkusuz, Allah, hesabı çok hızlı görür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu kitap ehli arasında, mutlaka Allah'a (gereği gibi) iman eden de, hem size hem kendilerine indirilene iman eden de vardı; onlar Allah'tan saygıyla korkarlar ve Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığı pazarlamazlar: Onların ödülü Rableri katındadır; çünkü Allah hesabı seri tutandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ehlikitap'tan öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah karşısında ürperirler; Allah'ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı satmazlar. İşte bunlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Allah, hesabı, çabucak görüverir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kitap verilenlerden de Allah'a, size ve kendilerine indirilene, Allah'a boyun eğerek inananlar ve Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmayanlar vardır. İşte onların, Rablerinin katında mükafatları vardır. Şüphe yok ki, Allah hesabını çabuk yapar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Doğrusu, geçmiş vahyin mensupları arasında (gerçekten) Allah'a iman edenler ve hem size hem de kendilerine indirilene inananlar vardır. Böyleleri, Allah'tan korkarlar, O'nun mesajlarını ufak bir kazanç için değiştirmezler. Onların mükafatı, Rableri katındadır; çünkü Allah, hesap görmede hızlıdır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların, Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şüphesiz ehli kitab içinden kimi de vardır ki, Allaha iman ettikleri gibi Allah için hakka boyun eğerek kendilerine indirilene de size indirilene de iman ederler, Allahın ayatını bir kaç paraya satmazlar, işte bunlar, Rablarının indinde kendilerinin ecirleri vardır, şüphe yok ki Allah hisabını çabuk yapar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a inanırlar, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar; Allah'a karşı saygılıdırlar; Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmazlar. Onların da Rableri katında ödülleri vardır! Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz, Kitap ehlinden Tanrı'ya, size indirilene ve kendilerine indirilene -Tanrı'ya derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Tanrı'nın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. Şüphesiz, Tanrı hesabı çok çabuk görendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykat, Kitablılar içinde Allaha ve hem size indirilene hem kendilerine indirilene — Allaha büyük saygı gösteren (kimse) ler olarak — inananlar da vardır elbet. Onlar Allahın ayetlerine mukabil az bir bahayı (hasis bir menfaati) satın almazlar. İşte onlar (öyle). Onlara Rableri indinde (nice) ecirler vardır. Allah, hesabını pek çabık görendir, muhakkak.

 • İbni Kesir

  Ehl-i Kitab'tan öyleleri vardır ki; Allah'a, size indirlen ve kendilerine indirilmiş olana, Allah'a huşu' duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların ecirleri Rabbları katındadır. Allah, şüphesiz hesabı çabuk görendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap ehlinden, Allah'a ve size indirilenlere ve kendilerine indirilenlere iman edip, Allah'tan korkanlar ve Allah'ın ayetlerini az bir bedele karşılık satmayanlara, işte onlara Rab'leri katında mükafatları vardır. Allah, hesabı çabuk görür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ehl-i kitap içinde, Allah'a iman ettikleri gibi, Hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini, değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbi nezdinde mükafatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki, kendilerine hakikat ilmi verilmiş olanlardan öyleleri vardır ki, hakikatleri olan Allah Esma'sına, size inzal olunana, kendilerine inzal olunana Allah için huşu duyarak iman ederler. Allah'ın işaretlerindeki varlığı realitesini, kendilerini bu hakikatten perdeleyecek az bir dışsal zevke değişmezler! İşte onlar için Rableri indinde (kendi Esma bileşimlerinden açığa çıkan) mükafatları vardır. Allah, hesabı anında görendir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitaplıların öyleleri var ki ALLAH'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. ALLAH'a karşı derin saygıya sahiptirler. ALLAH'ın ayetlerini satmazlar. Onların ödülleri Rab'lerinin yanındadır. ALLAH hesabı çabuk görendir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kitap Ehli'nden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene, kendilerine indirilene tam bir samimiyetle iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte onların hak ettikleri şey Rabb'lerinin yanındadır. Kuşkusuz, Allah, hesabı çabuk görendir.

 • Progressive Muslims

  And from the people of the Scripture are those who believe in God and what was sent down to you and what was sent down to them; fearful to God, they do not purchase with His revelations a cheap price. These will have their reward with their Lord. God is quick in reckoning.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among the doctors of the Law are those who believe in God and what was sent down to you, and what was sent down to them: — humble towards God, they sell not the proofs of God at a cheap price — those have their reward with their Lord; God is swift in reckoning.

 • Aisha Bewley

  Among the people of the Book there are some who have iman in Allah and in what has been sent down to you and what was sent down to them, and who are humble before Allah. They do not sell Allah’s Signs for a paltry price. Such people will have their reward with their Lord. And Allah is swift at reckoning.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, some followers of the previous scriptures do believe in GOD, and in what was revealed to you, and in what was revealed to them. They reverence GOD, and they never trade away GOD's revelations for a cheap price. These will receive their recompense from their Lord. GOD is the most efficient in reckoning.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from the people of the Book are those who believe in God and what was sent down to you and what was sent down to them; fearful to God, they do not purchase with the revelations of God a cheap price. These will have their recompense with their Lord. For God is swift in reckoning.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among the people of the book are those who acknowledge God, what was sent down to you and what was sent down to them. They revere God and they do not purchase with God's signs a cheap price. These will have their reward with their Lord. God is quick in computation.