Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra nutfeyi bir alaka olarak yarattık. Alakayı da mudğa olarak yarattık. Mudğadan da kemikleri yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla şekillendirdik. Yaratıcıların en iyisi olan Allah ne yücedir.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماًۗ ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً اٰخَرَۜ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَۜ
Summe halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakate mudgaten fe halaknel mudgate ızamen fe kesevnel izame lahmen summe enşe'nahu halkan ahar, fe tebarekallahu ahsenul halikin.
#kelimeanlamkök
1summesonra
2haleknaçevirdikخلق
3n-nutfetenutfeyiنطف
4alekatenalaka(embriyo)yaعلق
5fehaleknasonra çevirdikخلق
6l-alekatealaka(embriyo)yıعلق
7mudgatenbir çiğnemlik eteمضغ
8fehaleknasonre çevirdikخلق
9l-mudgatebir çiğnemlik etiمضغ
10izamenkemiklereعظم
11fekesevnasonre giydirdikكسو
12l-izamekemiklereعظم
13lehmenetلحم
14summesonra
15enşe'nahuonu yaptıkنشا
16halkanbir yaratıkخلق
17aharabambaşkaاخر
18fetebarakene yücedirبرك
19llahuAllah
20ehsenuen güzeliحسن
21l-halikineyaratanlarınخلق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonra bu dölsuyu damlasından, döllenmiş hücreyi yarattık; sonra bu döllenmiş hücreden de cenini ve ceninden kemikleri yarattık; sonra da kemiklere et giydirip onu yepyeni bir varlık halinde ortaya çıkarttık. Yaratanların en üstünü olan Allah'ın şanı ne yücedir!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonra o nutfeyi (zigotu) ‘alaka (embriyo) yaptık. Sonra o ‘alakayı (embriyoyu) bir mudğa (et parçacığı) hâline soktuk; o et parçacığını kemiğe çevirdik; o kemiği de etle (kasla) kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla oluşturduk.* Yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra, o damlacığı, embriyo olarak biçimlendirdik, sonra embriyoyu dölüt olarak biçimlendirdik, sonra dölütü kemik olarak biçimlendirdik, sonra kemiğe et giydirdik ve sonra onu yeni bir yaratık haline soktuk. Biçim verenlerin en güzeli ALLAH çok yücedir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra nutfeyi* bir alaka* olarak yarattık. Alakayı da mudğa* olarak yarattık. Mudğadan da kemikleri yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla şekillendirdik. Yaratıcıların en iyisi olan Allah ne yücedir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonra o nutfeyi alaka* yaptık. O alakayı bir çiğnem et parçası yaptık. O et parçasını kemiklere dönüştürdük. Sonra kemikleri etle donattık, sonra onu başka yaratık haline getirdik*. Yaratıcıların en güzeli olan Allah pek yücedir*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonra, damlacığı, asılarak tutunan olarak yarattık. Asılarak tutunanı, et parçası olarak yarattık. Et parçasını, kemik olarak yarattık. Sonunda, kemiklere et giydirdik. Sonra, onu, bambaşka bir yaratık yaptık. İşte, Yaratıcıların En Güzeli Allah'ın şanı çok yücedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  daha sonra, o hayat tohumundan döllenmiş hücreyi yarattık; hemen sonra döllenmiş hücreden cenini yarattık; ve ceninden de kemikleri yarattık; en sonunda kemiklere kas giydirdik; sonuçta, onu bağımsız bir varlık olarak inşa ettik: işte her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı böyle yücedir!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonra o damlacığı bir embriyo halinde yarattık, sonra o embriyoyu bir et parçası halinde yarattık, sonra o et parçasını bir kemik halinde yarattık ve nihayet o kemiğe de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışta yeniden kurduk. Yaratıcıların en güzeli Allah'ın kudret ve sanatı ne yücedir!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak'ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra o damlayı bir pıhtıya dönüştürdük, bu pıhtıyı bir et parçacığına dönüştürdük, bu et parçacığını bir takım kemiklere çevirdik, derken bu kemiklere bir et giydirdik; sonra ona bambaşka bir yaratık olarak hayat verdik. Bak ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  sonra bu döl suyu damlasından döllenmiş hücreyi yaratıyoruz; sonra bu döllenmiş hücreden de cenini ve ceninden kemikleri yaratıyoruz; ve sonra da kemiklere et giydirip onu yepyeni bir yaratık halinde var edip ortaya çıkarıyoruz: öyleyse, yaratanların en iyisi, en ustası olarak Allah ne yücedir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra o nufteyi bir aleka yarattık derken o alakayı bir mudga yarattık derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra ona diğer bir hılkat neş'eti verdik, bak ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra nutfeyi alaka(embriyo)ya çevirdik, alaka(embriyo)yı bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, kemiklere et giydirdik; sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli Allah, ne yücedir!

 • Gültekin Onan

  Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık; ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Tanrı, ne yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı haaline getirdik, derken o kan pıhtısını bir çiğnem et yapdık, o bir çiğnem eti de kemik (ler) e kalb etdik de o kemiklere de et giydirdik. Bil'ahare onu başka yaratılışla inşa etdik. Suret yapanların en güzeli olan Allahın sanı (bak) ne yücedir!

 • İbni Kesir

  Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik. Derken o kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık. Bir çiğnemlik et parçasını kemik olarak yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Ve sonra onu apayrı bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sonra spermi empriyo haline getirdik. Empriyoyu et parçası yaptık. Et parçasından kemik yarattık. Kemiğe et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık olarak yarattık. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra nutfeyi (rahim cidarına) yapışan bir hücreye, bunu da mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sonra o nutfeyi bir alaka (genetik yapılı embriyo) yarattık, sonra o alakayı bir mudga (bir çiğnemlik et) yarattık, sonra o mudgaya kemikler yarattık, nihayet o kemiklere de et giydirdik.. . Sonra onu bir başka (ruhun oluşumu) ile inşa ettik. . . Yaratıcıların en güzeli Allah, ne yücedir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra, o damlacığı, embriyo olarak biçimlendirdik, sonra embriyoyu dölüt olarak biçimlendirdik, sonra dölütü kemik olarak biçimlendirdik, sonra kemiğe et giydirdik ve sonra onu yeni bir yaratık haline soktuk. Biçim verenlerin en güzeli ALLAH çok yücedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra nutfeyi* bir alaka* olarak yarattık. Alakayı da mudğa* olarak yarattık. Mudğadan da kemikleri yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla şekillendirdik. Yaratıcıların en iyisi olan Allah ne yücedir.

 • Progressive Muslims

  Then We created the seed into an embryo, then We created the embryo into a fetus, then We created the fetus into bone, then We covered the bone with flesh, then We brought forth a new creation. So glory be to God, the best of creators.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then We created the sperm-drop a clinging thing, and created the clinging thing a fleshy lump, and created the fleshy lump bones, and clothed the bones with flesh; then We produced it as another creation — and blessed be God, the best of creators!

 • Aisha Bewley

  then formed the drop into a clot and formed the clot into a lump and formed the lump into bones and clothed the bones in flesh; and then brought him into being as another creature. Blessed be Allah, the Best of Creators!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Then we developed the drop into a hanging (embryo), then developed the hanging (embryo) into a bite-size (fetus), then created the bite-size (fetus) into bones, then covered the bones with flesh. We thus produce a new creature. Most blessed is GOD, the best Creator.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then We created the seed into an embryo, then We created the embryo into a fetus, then We created the fetus into bone, then We covered the bone with flesh, then We brought forth a new creation. So glory be to God, the best of creators.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then We created the seed into an embryo, then We created the embryo into a fetus, then We created the fetus into bone, then We covered the bone with flesh, then We brought forth a new creation. So glory be to God, the best of creators.