Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Siz, hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı imar etmeyi; Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip, Allah yolunda cihat edenlerle bir mi tuttunuz? Bunlar, Allah'ın yanında bir değildir. Allah, zalim olan halkı doğru yola iletmez.

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَٓاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِۜ لَا يَسْتَوُ۫نَ عِنْدَ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَۢ
E cealtum sikayetel hacci ve ımaretel mescidil harami ke men amene billahi vel yevmil ahıri ve cahede fi sebilillah, la yestevune ındallah, vallahu la yehdil kavmez zalimin.
#kelimeanlamkök
1ecealtumbir mi tuttunuz?جعل
2sikayetesu vermeyiسقي
3l-haccihacılaraحجج
4ve imarateve imar etmeyiعمر
5l-mescidiMescid-iسجد
6l-haramiHaram'ıحرم
7kemenkimse gibi
8ameneinananامن
9billahiAllah'a
10velyevmive gününeيوم
11l-ahiriahiretاخر
12ve cahedeve cihadedenجهد
13fi
14sebiliyolundaسبل
15llahiAllah
16laolmaz(lar)
17yestevuneeşitسوي
18indekatındaعند
19llahiAllah
20vallahuve Allah
21la
22yehdiyol göstermezهدي
23l-kavmetopluluğunaقوم
24z-zaliminezalimlerظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey müşrikler!Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin imanıyla bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah,zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Ey müşrikler)! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenlerin (fedakârlık yapanların) imanı ile bir mi tutuyorsunuz? (Oysa) onlar Allah katında eşit değillerdir.* Allah o zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Konferansa katılanlara su verme ve Sınırlanmış Mescidi ziyarete hazır bulundurma işini, ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylamakla, salatı gözetmek, zekat vermek ve ALLAH yolunda cihat etmekle bir mi tutuyorsunuz? ALLAH yanında onlar bir değildir. ALLAH zalim toplumu doğruya ulaştırmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Siz, hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı imar etmeyi; Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip, Allah yolunda cihat edenlerle bir mi tuttunuz? Bunlar, Allah'ın yanında bir değildir. Allah, zalim olan halkı doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Siz, hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'a hizmeti, Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenen ve Allah yolunda mücadele (cihad) eden kimsenin yaptığı ile bir mi tutuyorsunuz? Bunlar, Allah katında bir olmazlar. Allah yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hac yapanlara su dağıtmayı ve Kutsal Yakarış Evi'ni onarmayı, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inanan ve Allah'ın yolunda çaba gösterenlerle aynı mı tutuyorsunuz? Allah'ın katında aynı değildir. Çünkü Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yoksa siz, (yalnızca) hacıları suvarmayı ve Mescid-i Haram'ı ziyaret edip tamir etmeyi, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman etmek ve Allah yolunda elden gelen gayreti göstermekle eşdeğerde mi tutuyorsunuz? Allah'a göre bunlar birbirine eşdeğer değildirler. Ve Allah, değerleri yerinden etmiş bir toplumu doğruya yöneltmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Siz; hacı sakalığını, Mescid-i Haram tamirciliğini, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda didinen kişinin yaptığıyla bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar bunlar. Allah, zulüm sergileyenler topluluğuna kılavuzluk etmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin (yaptıkları) gibi mi saydınız? (Bunlar) Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa siz, hacılara su temin etmeyi ve Mescid-i Haram'da umreciliği, Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah yolunda cihad edenin işi gibi mi tuttunuz? Bunlar, Allah katında eşit olmazlar. Allah, zalimler güruhunu doğru yola iletmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Bir tek) hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haramı onarıp gözetmeyi, Allaha ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda elinden gelen her türlü çabayı gösteren biri(nin üstlendiği görevler)le bir mi tutuyorsunuz? Bu (görevler) Allah katında (hiç de) denk değildir. Ve Allah (bile bile) zulmeden topluluğa asla hidayet etmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah, zalim topluluğu doğru yola erdirmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya siz hacılara sekalığı ve Mescidi haramda umreciliği Allaha ve Ahıret gününe iyman edib de Allah yolunda cihad etmekte bulunan gibi mi tuttunuz? Bunlar ındallah müsavi olmazlar, Allah zalimler gürühuna hidayet vermez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Ey müşrikler siz), hacılara su verme ve Mescid-i haram'ı şenlendirmeyi; Allah'a, ahiret gününe inanan ve Allah yolunda cihad eden(in eylemiy)le bir mi tuttunuz? Bunlar, Allah katında bir olmazlar. Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

 • Gültekin Onan

  Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Tanrı'ya ve ahiret gününe inanan ve Tanrı yolunda cihad edenin (yaptıkları) gibi mi saydınız? (Bunlar) Tanrı katında bir olmazlar. Tanrı zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Siz hacı sakalığını, mescid-i haraamın i'marını Allaha, ahiret gününe inanan, Allah yolunda cihad eden kimse (lerin amelleri) gibi mi tutdunuz? Bunlar (bu iki sınıf) Allah yanında bir olmazlar. Allah zaalimler güruhuna hidayet vermez.

 • İbni Kesir

  Siz; hacılara su vermeyi, Mescid-i Haram'ı tamir etmeyi; Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Bunlar, Allah katında bir olamazlar. Ve Allah; zalimler güruhunu hidayete erdirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hacca gelenlere su vermeyi, mescidi Haram'ı onarmayı; Allah'a ve ahiret gününe iman edenle ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tutuyorsunuz? Allah katında bir değildir. Allah zalim toplumu doğru yola çıkarmaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Siz hacca gelenlere su dağıtma ve Mescid-i Haramı mamur etme işini, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden müminin işi ile bir mi tutuyorsunuz?Bunlar Allah indinde eşit olmazlar. Allah o zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Ey müşrikler) siz, hacıların su ihtiyacını karşılamayı ve Mescid-i Haram'ı imar etmeyi, Esma'sıyla hakikati olan Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman eden ve Allah uğruna mücahede eden gibi mi kabul ettiniz? (Bunlar) Allah indinde eşit olmazlar! Allah, zalimler topluluğuna hidayet etmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hacılara su verme ve Kutsal Mescid'i ziyarete hazır bulundurma işini, ALLAH'a ve ahiret gününe inanma, namazı gözetme, zekat verme ve ALLAH yolunda cihad etme ile bir mi tutuyorsunuz? ALLAH yanında onlar bir değildir. ALLAH zalim toplumu doğruya ulaştırmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Siz, hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı imar etmeyi; Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip, Allah yolunda cihat edenlerle bir mi tuttunuz? Bunlar, Allah'ın yanında bir değildir. Allah, zalim olan toplumu doğru yola iletmez.

 • Progressive Muslims

  Have you made the watering of the pilgrim and the maintenance of the Restricted Temple the same as one who believes in God and the Last Day and he strives in the cause of God They are not the same with God. And God does not guide the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have you made the giving of water to the pilgrim and the inhabiting of the inviolable place of worship like him who believes in God and the Last Day and strives in the cause of God? They are not equal before God; and God guides not the wrongdoing people.

 • Aisha Bewley

  Do you make the giving of water to the pilgrims and looking after the Masjid al-Haram the same as having iman in Allah and the Last Day and doing jihad in the Way of Allah? They are not equal in the sight of Allah. Allah does not guide wrongdoing people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have you considered the watering of the pilgrims and caring for the Sacred Masjid a substitute for believing in GOD and the Last Day, and striving in the cause of GOD? They are not equal in the sight of GOD. GOD does not guide the wicked people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Have you made the watering of the pilgrim and the maintenance of the Restricted Temple the same as one who believes in God and the Last Day and he strives in the cause of God? They are not the same with God. And God does not guide the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Have you made serving drink to the pilgrims and the maintenance of the Restricted Temple the same as one who acknowledges God and the Last day, who strives in the cause of God? They are not the same with God. God does not guide the wicked people.