Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine Kitap verilenlerden, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan; Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve Hak Din'i, din edinmeyen kimselerle, üstünlüğünüzü kabul ettirinceye, kendi elleriyle size belli bir cizye verinceye kadar savaşın.

قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۟
Katilullezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahıri ve la yuharrimune ma harremallahu ve resuluhu ve la yedinune dinel hakkı minellezine utul kitabe hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum sagirun.
#kelimeanlamkök
1katilusavaşınقتل
2ellezinekimselerle
3la
4yu'minuneinanmayanامن
5billahiAllah'a
6ve lave
7bil-yevmigününeيوم
8l-ahiriahiretاخر
9ve lave
10yuharrimuneharam saymayanlarlaحرم
11mane ki
12harrameharam kıldıحرم
13llahuAllah
14ve rasuluhuve Elçisiرسل
15ve la
16yedinuneve din edinmeyenlerleدين
17dinediniدين
18l-hakkigerçekحقق
19mine
20ellezinekendilerine
21utuverilenlerdenاتي
22l-kitabeKitapكتب
23hattazamana kadar
24yua'tuverecekleriعطو
25l-cizyetecizyeجزي
26an
27yedinelleriyleيدي
28vehumonlar
29sagiruneküçülerek (boyun eğerek)صغر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Peygamber'inin haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, boyun büküpkendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kişilerle, küçülerek elden (peşin) cizye* verinceye kadar savaşın!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine kitap verilenler arasından, ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylamayan, ALLAH'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamayan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle tazminat ödeyinceye kadar savaşın.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendilerine Kitap verilenlerden, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan; Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve Hak Din'i, din edinmeyen kimselerle, üstünlüğünüzü kabul ettirinceye, kendi elleriyle size belli bir cizye* verinceye kadar savaşın.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerine Kitap verilmiş kimselerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyen*, Allah'ın yani onun kitabının haram saydığını haram saymayan* ve bu doğru dini* din edinmeyen kimselerle, küçük düşüp o cezayı* elleriyle verecek hale gelinceye kadar savaşın.*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitap verilenlerden, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inanmayan, Allah'ın ve O'nun elçisinin yasakladığını yasak saymayan ve gerçek dini din edinmeyenlerle, kendi elleriyle vergi verinceye dek savaşın.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendilerine (daha) önceden kitap verilen zümreden Allah'a da ahiret gününe de (gerçek anlamda) inanmayan, Allah ve O'nun Elçisi'nin yasakladığını yasak saymayan ve hak dini tek din olarak benimsemeyen kimselerle, teslim olmuş bir halde güvenlik vergisini kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam'ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Peygamberinin haram ettiğini haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyenlere küçülmüş oldukları halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ve) kendilerine (çok önceden) vahiy bahşedilmiş olduğu halde (gerçek anlamda) Allaha da, ahiret gününe de inanmayan, Allah ve Onun Elçisinin yasakladığını yasak saymayan, ve böylece (Allahın onlar için din olarak seçtiği) hak dini din olarak benimseyip ona uymayan kimselerle savaşın; ta ki, (savaş yoluyla) baş eğdirilip kendi elleriyle bağışıklık vergisi ödeyinceye kadar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O kendilerine kitab verilenlerden oldukları halde ne Allaha ne Ahıret gününe inanmıyan, Allahın ve Resulünün haram ettiğini haram tanımıyan, ve hak dinini din edinmiyen kimselere küçülmüş oldukları halde elden cizye verecekleri hale kadar harbedin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kimselerle, küçül(üp boyun eğ)erek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.

 • Gültekin Onan

  Kendilerine kitap verilenlerden, Tanrı'ya ve ahiret gününe inanmayan, Tanrı'nın ve Resülü'nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (islamı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendilerine kitab verilenlerden ne Allaha, ne ahiret gününe inanmayan, Allahın ve peygamberinin haraam etdiği şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyen kimselerle, zelil ve hakıyr kendi el (ler) iyle cizye verecekleri zamana kadar, muhaarebe edin.

 • İbni Kesir

  Kitab verilmiş olanlardan; Allah'a da, ahiret gününe de inanmayan, Allah ve peygamberinin haram kıldığını haram saymayan ve hak din edinmeyenlerle -boyun eğip kendi elleriyle cizye verinceye kadarsavaşın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve resulünün haram kıldığı şeyleri haram kabul etmeyip, hak dini din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah'a da, ahiret gününe de iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  BİLGİ (kitap) verilenlerden, Allah'a ve gelecekte (ölüm ötesi) yaşayacakları sürece iman etmeyen, Allah'ın ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayan ve Hak Din anlayışını (Hakikat ve Sünnetullah Bilgilerini) din edinmeyenlerle, aşağılanmış olarak kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine kitap verilenler arasından, ALLAH'a ve ahiret gününe inanmıyan, ALLAH'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamıyan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle vergi verinceye kadar savaşın.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerine Kitap verilenlerden, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan; Allah'ın ve Rasul'ünün haram kıldığını haram saymayan ve Hak Din'i, din edinmeyen kimselerle, üstünlüğünüzü kabul ettirinceye, kendi elleriyle size cizye* verinceye kadar savaşın.

 • Progressive Muslims

  Fight those who do not believe in God or the Last Day, and they do not forbid what God and His messenger have forbidden, and they do not uphold the system of truth; from among the people who have been given the Scripture; until they pay the fine, willingly or unwillingly.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Fight those who believe not in God or the Last Day, and make not unlawful what God and His messenger have made unlawful, and adhere not to the doctrine of truth among those given the Writ, until they make reparation under supervision when they are brought low.

 • Aisha Bewley

  Fight those of the people who were given the Book who do not have iman in Allah and the Last Day and who do not make haram what Allah and His Messenger have made haram and do not take as their deen the deen of Truth, until they pay the jizya with their own hands in a state of complete abasement.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall fight back against those who do not believe in GOD, nor in the Last Day, nor do they prohibit what GOD and His messenger have prohibited, nor do they abide by the religion of truth - among those who received the scripture - until they pay the due tax, willingly or unwillingly.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Fight those who do not believe in God or the Last Day, nor do they restrict what God and His messenger have restricted, nor do they uphold the system of truth; from among the people who have been given the Book; until they pay the reparation, willingly or unwillingly, and they are subdued.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Fight those who do not acknowledge God nor the Last day among the people who received the book; they do not forbid what God and His messenger have forbidden, and they do not uphold the system of truth; until they pay the reparation, in humility.*